25. 9. 2021

Město letos rozšířilo dotační tituly pro občany o podporu budování nádrží na zachytávání dešťové vody. Žádosti mohou občané podávat do konce září. Dotace vychází z adaptační strategie na změnu klimatu, kterou jsme schválili na jaře a kde je jedním z hlavních prvků snaha o zadržení vody v krajině a zároveň bránění povodním. Do dotačního titulu jsou zařazeny podzemní i nadzemní nádrže. Ty nadzemní musí mít objem minimálně 300 litrů, podzemní aspoň 2 tisíce litrů. Maximální výše dotace je 50 procent celkové ceny, nicméně u té nadzemní platí horní limit 10 tisíc korun a u té podzemí potom limit 50 tisíc korun.

Chystáme také dvě novinky v odpadovém hospodářství. Protože v loňském rozboru Směsného komunálního odpadu vyšlo, že veliký podíl na něm mají dále využitelné gastroodpady (tj. zjednodušeně odpady z kuchyně), hledali jsme cestu, jak je dále využít. Již loni se podařilo uzavřít smlouvu s firmou Trafin Oil na vyvážení kuchyňských olejů a na příští rok plánujeme spolupráci s bioplynovou stanicí v Rapotíně, která dokáže využít i kuchyňský bioodpad a dále jej využít pro výrobu plynu. Druhou dobrou zprávou je usnesení vedení města  o vybudování takzvaného Re-Use centra, kde budou odebírány předměty, které již lidé nepotřebují, ale mohl by je využít někdo jiný, a následně zde budou za symbolickou cenu prodávány. Centrum vznikne na jednom ze separačních dvorů.
 

Související odkazy:

<!-- document.write('TOPlist'); //-->TOPlist