12. 12. 2020

Město dne 1.12. přebralo hotové dílo a oprava kamenného divadla je tak definitivně u konce. Činnost spočívala především v záchovných pracech, jako zpevnění kamenných zídek a schodů tak, aby byla celá unikátní lokalita uchována i pro budoucí generace. V rámci rekonstrukce však bylo přidáno i několik nových, ale velmi decentních a citlivě zasazených prvků:

  • STOLY: Kmeny stromů, které musely být kvůli svému chatrnému zdraví a z bezpečnostních důvodů pokáceny, byly ve své nejspodnější části zachovány a byly na ně posazeny kulaté stolní desky, na nichž můžete posvačit nebo si i díky vypálené šachovnice zahrát partii dámy či šachu. Tento nápad vznikl po konzultaci s Městským kulturním střediskem Nový Jičín, na čemž se ukazuje, jak je důležité neřešit jednotlivé stavby pouze v úzkém kruhu zainteresovaných, ale probrat je i s dalšími institucemi, které mohou mít zajímavé a podnětné nápady pro zlepšení výsledného díla.
  • LAVIČKY: V divadle byly před rekonstrukcí staré betonové patky laviček, které byly odstraněny a nahrazeny dvanácti kompletně novými lavičkami z kvalitního dubového dřeva.
  • CITÁTY: Na kraje laviček byly umístěny kovové cedule s citáty od známých spisovatelů a dalších myslitelů.
  • INFORMAČNÍ CEDULE: U vstupu do divadla je informační cedule, která příchozí krátce informuje o daném místě a jeho historii.
  • STROMY: Protože blízké okolí divadla bylo v posledních letech kvůli kůrovci a špatnému zdraví stromů ve velké míře vykáceno, máme v plánu tuto lokalitu a její okolí v příštím roce opět zalesnit.

Pokud máte strach, že divadlo bude nyní vypadat příliš nově, nemějte. Dolní zídka byla opravena před dvěma lety a dnes je již zarostlá mechem, takže pěkně splývá s okolním prostředím a téměř to nejde poznat. Stejné to bude i s těmi čerstvě zrekonstruovanými – příroda si „své“ divadlo zase částečně vezme zpět. Velké poděkování patří především Odboru životního prostředí, který celou akci zadával a dozoroval. Celá investice by nejspíš nebyla myslitelná bez účasti města v Místní akční skupině Lašsko, z. s., díky které město na celou akci v hodnotě 724 000 Kč získalo dotaci ve výši 600 000 Kč.

Doplňující informace:

FACEBOOK