7. 11. 2020

Pokud jste při svých covidových procházkách do přírody zabloudili i do Kamenného divadla na Skalkách, mohli jste si všimnout, že se zde opět po dvou letech něco děje. Areál tohoto bývalého lomu, který byl na divadlo přestavěn v roce 1929, prochází druhou fází citlivé rekonstrukce. Ta první proběhla v roce 2018 a byly v ní opraveny zídky a schody ve spodní části areálu. Nyní pokračujeme v obdobných opravách horní části areálu. Perličkou je, že části stromů, které musely být pokáceny kvůli svému zdravotnímu stavu, byly ponechány v zemi a vzniknou z nich stoly k využití při kulturních akcích nebo pro náhodné návštěvníky. Druhá fáze rekonstrukce bude především kvůli odbornosti prací s kamenem stát celkem 724.000 Kč, z toho 600.000 Kč však pokryje dotace získaná díky členství města v Místní akční skupině Lašsko, z. s. Teď nezbývá než doufat, že se zde v červnu po dvouleté pauze způsobené koronavirem bude moci oblíbená Divadelní dílna opět uskutečnit!

Související odkazy:

FACEBOOK