Úvod

Naším cílem v kampani v roce 2018 bylo především plnit náš předvolební program, díky kterému jste nám dali svou důvěru. Je proto fér složit účty a udělat přehled toho, co všechno se za volební období podařilo. I když se nepodařilo úplně vše (ať už z časových, politických nebo jiných důvodů), jsme přesvědčeni o tom, že níže uvedený přehled splněných bodů je dostatečným důkazem, že jsme po celé volební období na naplňování programu pracovali a věříme, že jsme Vaši důvěru nezklamali.

Našimi hlavními tématy jsou životní prostředí (péče o zeleň, strategie přizpůsobení se změnám klimatu, odpadové hospodářství), doprava (rozvoj MHD a cyklistiky), školství (zvýšení kvality, nové metody), otevřené město (rozvoj informačních technologií a inovace) a komunikace s občany. U každého bodu najdete stav jeho realizace a odkazy na články, videa a fotografie, které se k němu váží.
<!-- document.write('TOPlist'); //-->TOPlist