7. 11. 2014

Zastupitelé ČSSD, KDU-ČSL a Strany zelených v Novém Jičíně se dohodli na programových prioritách, které budou společně prosazovat. Celé programové prohlášení si můžete stáhnout v PDF dokumentu:

Programové prohlášení Nový Jičín 2014-2018 (ČSSD-KDU-SZ)

Programové priority pro volební období 2014-2018

Otevřené a odpovědné město
Podpora podnikání, investic a zaměstnanosti
Veřejný prostor a životní prostředí
Doprava
Sociální služby, bydlení, boj proti sociálnímu vyloučení a zdravotnictví
Školství, podpora rodin s dětmi a bezpečnost
Kultura, sport a turistický ruch

Otevřené a odpovědné město

 • zachování vyrovnaných rozpočtů
 • transparentní hospodaření města, využívání elektronických aukcí, zavedení veřejných dražeb majetku
 • projekt otevřené město – město otevřené novým technologiím a metodám přístupu k informacím, zavedení rozklikávacího rozpočtu
 • maximální využití dotačních fondů
 • všestranný rozvoj místních částí Nového Jičína
 • zrevidování grantových a dotačních zásad při zachování výše financí v grantovém systému

Podpora podnikání, investic a zaměstnanosti

 • spolupráce se stávajícími významnými zaměstnavateli a vytvoření podmínek pro příchod nových
 • zasazení se o snížení nezaměstnanosti v Novém Jičíně
 • vytváření kvalitního podnikatelského prostředí pro stávající novojičínské podnikatele a podmínek pro vznik nových podnikatelských aktivit
 • ve spolupráci se společností CTP Invest naplnění Průmyslové zóny investory

Veřejný prostor a životní prostředí

 • zakládání a revitalizace zelených ploch a odpočinkových zón
 • podrobné a srozumitelné informování o hodnotách znečištění ovzduší na informačním panelu na budově radnice, prostřednictvím internetu a mobilních aplikací
 • veřejné informování o harmonogramu údržby zeleně, veřejných ploch, vybavenosti a komunikací v podobě veřejného interaktivního informačního systému
 • dokončení regenerace sídlištní zástavby v Novém Jičíně
 • vybudování útulku pro psy
 • pokračování v realizaci protipovodňových opatření

Doprava

 • úprava vedení a časových poloh linek MHD a její zařazení do Ostravského dopravního integrovaného systému (ODIS)
 • podpora cyklistiky a rozšíření sítě cyklostezek
 • navýšení parkovacích míst ve městě, vč. záměru vybudování parkovacího domu na ul. Bezručova
 • vybudování plynové tankovací stanice /CNG/, obměna autobusů MHD na nízkoemisní /v případě vyhlášení dotačních titulů/

Sociální služby, bydlení, boj proti sociálnímu vyloučení a zdravotnictví

 • podpora neziskových organizací působících v sociální oblasti
 • podpora rozvoje bezbariérového pohybu ve městě a vytvoření bezbariérové mapy města
 • zvýšený důraz na protidrogovou problematiku
 • koncepční práce na výrazném omezení provozování hazardu ve městě
 • podpora rozvoje terénních služeb pro osoby se zdravotním postižením a seniory
 • výstavba bytových domů, podpora výstavby rodinných domů, vč. místních částí
 • investice do stávajícího bytového a nebytového fondu města
 • zateplování budov v majetku města, vč. budov v místních částech
 • zrekonstruování vybraných objektů na domy se sociálními byty a byty pro seniory
 • rekonstrukce a přístavba azylového domu ve Straníku
 • podpora primární, odborné i stomatologické zdravotní péče, spolupráce s Moravskoslezským krajem a vedením Nemocnice Nový Jičín a.s.  k zajištění co nejkvalitnější zdravotní péče pro občany našeho města

Školství, podpora rodin s dětmi a bezpečnost

 • zavedení rodinných pasů
 • podpora mateřského a základního školství v Novém Jičíně, podpora vzniku komunitních škol a alternativních metod výuky
 • modernizace budov a venkovních prostor mateřských a základních škol, včetně hřišť
 • budování dětských hřišť a sportovišť pro mládež

Kultura, sport a turistický ruch

 • aktivní podpora turistického ruchu v Novém Jičíně
 • finanční podpora sportu s důrazem na mládežnický sport
 • vytvoření Správy sportovišť zahrnující všechna sportoviště ve městě, která umožní jejich řádnou správu a údržbu
 • revitalizace areálu bývalého letního kina
 • vybudování multifunkčního kulturně-společenského centra z přístavby Hotelu Praha
 • získání Hückelových vil do majetku města a zajištění jejich účelného využití za podmínky vyhlášení vhodných dotačních titulů na jejich rekonstrukci
 • rekonstrukce a modernizace bazénu
 • dokončení modernizace zimního stadionu
 • vytvoření atraktivních podmínek k rekreaci a turistice občanů Nového Jičína a návštěvníků města na přehradě Čerťák a kopci Svinec

FACEBOOK