Katrin Hanáková Jméno Katrin Hanáková
Věk 34 let
Profese terénní soc. pracovník, rod. dovolená
Kontakt katrin.hanakova@gmail.com

Kdo jsem

V Novém Jičíně jsem se narodila a v roce 1998 odmaturovala na zdejším gymnáziu. Krátce jsem pracovala na pozicích au-pair, jako administrativní pracovnice či při obsluze kavárny. Od roku 2006  profesně působím v sociální oblasti. Jako terénní sociální pracovnice jsem nejprve pracovala v brněnské neziskové organizaci IQ Roma servis, o.s., roli poradce, průvodce a mediátora jsem zde plnila v sociálně vyloučených romských komunitách Brna a dalších obcích Jihomoravského kraje. Po návratu do Nového Jičína jsem příležitost pokračovat ve své práci nalezla na odboru sociálních věcí a zdravotnictví při městském úřadě v Kopřivnici. Mými klienty zde byli lidé sociálně vyloučení či sociálním vyloučením ohrožení, převážně dlouhodobě nezaměstnaní a osoby bez přístřeší. Po nástupu na rodičovskou dovolenou jsem se dobrovolně zapojila do činnosti  MAMI centra, rodinného centra v Novém Jičíně, od roku 2013 se svým drobným dílem aktivně podílím na projektech novojičínské neziskové organizace PROFICIO, o.s. Mimo svou hlavní pracovní činnost jsem se v Novém Jičíně zapojila do práce ve filmovém klubu ARTeFAKT, pomáhala jsem zakládat a spolupracovala jsem na organizaci prvních ročníků filmového festivalu FILMALE. Jsem matkou dvou synů.

Jsem členkou sociální komise města Nový Jičín.

Proč kandiduji

Svou kandidaturou vyjadřuji podporu straně, která je mi blízká svou otevřeností a ohleduplností k potřebám jednotlivých osob, rodin i životního prostředí a jejímž jsem sama dlouholetým voličem.

<!-- document.write('TOPlist'); //-->TOPlist