Richard Pešat Jméno Richard Pešat
Věk 38 let
Profese vedoucí Centra pro zdravotně postižené MSK o.p.s.
Kontakt richard.pesat@seznam.cz

Kdo jsem

Po absolvování střední školy jsem nejprve vystudoval na pedagogické fakultě Ostravské univerzity bakalářský obor Sociální pedagogika – prevence a resocializace, následně pak na filozofické fakultě stejné univerzity magisterský obor Sociální práce s poradenským zaměřením.

V roce 2008 jsem pracoval v Národní radě osob se zdravotním postižením jako poradenský sociální pracovník, od roku 2009 pracuji v Centru pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje na pozici vedoucího detašovaného pracoviště Nový Jičín. Profesně se zabývám pomocí jednotlivcům, skupinám i komunitám, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci (jako např. zdravotní postižení, nezaměstnanost, zadluženost, domácí násilí). Jsem součástí týmu komunitního plánování sociálních služeb měst Nový Jičín a Kopřivnice, členem strategického plánování města Kopřivnice a členem redakční rady Informačního newsletteru, e-bulletinu, vydávaným Asociací občanských poraden. Rovněž působím v multidisciplinárním týmu zabývajícím se problematikou obětí trestné činnosti. Příležitostně se zabývám vzděláváním sociálních pracovníků, státních úředníků, a to ve vztahu ke své profesní odbornosti.

Proč kandiduji

Nový Jičín je mé rodné město, vnímám jej jako velmi hezké a inspirativní místo, s bohatou historií i potenciálem. Jeho další směřování mi proto není lhostejné.

Strana zelených mne oslovila svou otevřeností k novým myšlenkám a nápadům. Byla opravdu radost účastnit se tvorby volebního programu pro toto volební období. Spolupráci s ostatními kolegy jsem vnímal jako systematickou, racionální a konstruktivní. Výsledkem je, dle mého názoru, velmi solidní volební program, pod který nemám problém se podepsat.

Chtěl bych využít svých dosavadních znalostí a zkušeností ve prospěch občanů našeho města.

<!-- document.write('TOPlist'); //-->TOPlist