Radka Filipíková Jméno Radka Filipíková
Věk 35 let
Profese vedoucí Rodinného centra Provázek
Kontakt radka.filipikova@gmail.com

Kdo jsem

Jsem Novojičínskou rodačkou a kromě studií a pár výjezdů do zahraničí, zde žiji celý svůj život.

Po studiu na Gymnáziu v Novém Jičíně jsem se rozhodla pro obor Veřejná správa a regionální politika na Filosofisko-přírodovědecké fakultě Slezské univerzity v Opavě. Vzhledem ke své zálibě v přírodě a ochraně životního prostředí jsem se následně rozhodla pro magisterské studium oboru humanitní environmentalistiky na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.

Po studiích jsem nastoupila na Městský úřad v Kopřivnici, kde jsem pracovala jako koordinátorka místní Agendy 21 a projektu Zdravé město a následně jako vedoucí oddělení strategického rozvoje na odboru rozvoje města. V rámci mé profese jsem v Kopřivnici zaváděla do běžné praxe zapojení veřejnosti do rozhodování o rozvoji města s uplatněním inovativních nástrojů jako jsou fóra na náměstí, workshopy, interaktivní výstavy aj. Iniciovala jsem a spolu s kolegy zavedla projektové řízení do chodu tamní samosprávy. Město je dosud příkladem dobré praxe v ČR v obou případech. V průběhu mého zaměstanání mi byl umožněn roční pobyt v USA v městečku Brevard v Severní Karolíně, kde jsem rovněž pracovala na odboru rozvoje města. Podílela jsem se tam na vytvoření projektu nové přírodní rekreační zóny a na vytvoření plánu cyklostezek města. V obou případech jsem měla na starost opět i zapojení veřejnosti do obou projektů.
Po nástupu na rodičovskou dovolenou se svými dvěma dětmi jsem se aktivně zapojila do činnosti v neziskovém sektoru. V Novém Jičíně jsem spolu s dalšími aktivními maminkami obnovila chod rodinného centra MAMI (tehdy M-centrum) a nyní druhým rokem pracuji pro Proficio, o.s. jako vedoucí Rodinného centra Provázek, které společně s kolegyněmi aktivně rozvíjíme a rozšiřujeme na úroveň komunitního a vzdělávacího centra.
Ve všech oblastech svého působení jsem vždy tíhla k zavádění prvků ochrany přírody a environmentální výchovy, jelikož je mi tato problematika blízká a aktivně se jí věnuji rovněž v soukromém životě.

Proč kandiduji

Jak vypovídají výše uvedené řádky, vždy mi byla vlastní práce a komunikace s lidmi, veřejný život i služby a ochrana životního prostředí. Jsem pro tzv. živou demokracii, která se neopírá jen o volební systém, ale i širší komunikaci s veřejností a znalost jejích aktuálních preferencí a potřeb. Na těchto zásadách stála a stojí má dosavadní práce – dříve pro občany Kopřivnice a Brevardu a nyní konečně i Nového Jičína. Strana zelených pro mne byla jasnou volbou již v předchozích volebních obdobích. Oslovuje mě její dynamičnost a témata, kterým se věnovala a nadále věnuje ve svém volebním programu, zejména pak v oblasti životního prostředí, otevřenosti radnice a sociální oblasti. V Novojičínském veřejném dění a politice bych se i nadále ráda věnovala právě těmto tématům.

<!-- document.write('TOPlist'); //-->TOPlist