19. 7. 2021

Nový Jičín zrevidoval projekt a náklady na přebudování přístavby Hotelu Praha na kulturní dům. Pracovní skupina, která to dostala za úkol, přišla s podněty na případné stavební změny i úsporu financí. Ve zprávě, kterou už schválila rada města, navrhla upravit parametry dodávky audiovizuální techniky, provést protihlukovou zkoušku budovy a zadat architektonickému studiu zpracovat možnosti odstranění čelních sloupů v budoucím hlavním sále. Výsledná zjištění budou podkladem pro realizaci druhé etapy přestavby bývalé jídelny na kulturní dům. Ta by mohla začít v roce 2022.

„Původně měla druhá etapa rekonstrukce přístavy Hotelu Praha stát 49 milionů korun. Po aktualizaci projektu v letech 2018/2019  se navýšil rozpočet na 87 milionů korun. Změny zahrnovaly například rozšíření sociálních zařízení ve třetím nadzemním podlaží, dobudování plošiny pro obsluhu sálu, rozšíření pódia nebo propojení kulturního domu s Hotelem Praha. Zohledněno bylo i skokové navýšení ceny stavebních prací a použitých materiálů,“ popsal historii záměru vedoucí revizní pracovní skupiny a radní Martin Gazda.

Přestože řadu úprav původního projektu vyhodnotila pracovní skupina jako nezbytnou, v některých případech odhalila možné úspory. „Například změna parametrů u audiovizuální techniky by nám měla ušetřit 4,5 milionu korun. Technika totiž bude využívána pouze pro obsluhu akcí v kulturním domě a ne, jak se původně předpokládalo, u akcí mimo budovu, například na Vánočních trzích a venkovních koncertech,“ řekl Gazda.

Pracovní skupina také doporučila provést protihlukovou zkoušku, aby se zjistilo, v jaké míře plášť budovy, která stojí v obytné zóně, propouští zvuk. „Pokud by byl výsledek neuspokojivý, musel by se projekt doplnit o další akustické prvky v interiéru,“ vysvětlil radní. Velkou diskuzi vyvolávají i sloupy, které jsou původním konstrukčním prvkem a podpírají střechu celé přístavby. Statik sice potvrdil, že je možné čelní sloupy v budoucím velkém sále ve druhém nadzemním podlaží odstranit, ale tento stavební zásah by znehodnotil malý sál ve třetím podlaží. Železobetonové nosné prvky by ho rozdělily na nepřístupné malé části.

„Vypracovali jsme zadání pro architektonické studio a architekty se zkušeností se stavbou kulturních zařízení, aby nám navrhli alternativní způsob odstranění sloupů, ale také aby zhodnotili celý projekt druhé etapy rekonstrukce, její účelovost, použité materiály, dispoziční uspořádání, a aby nám dodali podklady nezbytné pro další směřování projektu,“ shrnul závěry pracovní skupiny Gazda.

Novodobá přístavba historického Hotelu Praha byla postavena v 70. letech minulého století a několik let už jen chátrala. V roce 2018 začala její přestavba na kulturní dům. Ta byla rozdělena do tří etap. Zatím byla realizována jen první část prací a město za ni zaplatilo 21,75 milionu korun.

<!-- document.write('TOPlist'); //-->TOPlist