6. 8. 2018

Představujeme Vám kandidáty Strany zelených Nový Jičín s podporou TOP 09, SNK-ED a STAN do komunálních voleb konaných 5.–6. října 2018. Na této stránce vidíte základní informace o každém z kandidátů, po kliknutí na portrét kandidáta se Vám zobrazí podrobnější údaje.

Ondřej Syrovátka

Ondřej Syrovátka

Místostarosta Nového Jičína

Jmenuji se Ondřej Syrovátka a v současné době mě můžete znát jako druhého místostarostu města. I Když nejsem novojičínským rodákem, žiji zde od svých čtyř let a považuji se za místního patriota. Spoluzakládal jsem s přáteli čajovnu Archa, která sídlila v Městské knihovně, jsem členem místního skautského střediska Dvojka a učil jsem na novojičínském gymnáziu. Když jsme v mládí s přáteli stopem projížděli Evropu a Českou republiku, rozdával jsem pohlednice Nového Jičína a zval lidi, které jsme potkali, k návštěvě s tím, že hezčí město v naší zemi nenajdou. Dnes už vím, že to není pravda, ale pořád Nový Jičín považuji za jedno z nejlepších míst pro život v u nás, a to díky historickému dědictví, dostupným službám a krásné okolní přírodě.

Místostarostou města jsem od roku 2016, v gesci mám životní prostředí, informační technologie, školství a kulturu, Návštěvnické centrum, veřejnou dopravu a projekt Zdravé město. Z věcí, které se v tomto volebním období podařily, mám největší radost z opravy Kamenného divadla, rekonstrukce bývalého letního kina na odpočinkový areál s jezírkem, zpracování adaptační strategie na změnu klimatu a koncepce parkování, vybudování REUSE centra a zřízení cyklobusu. S naším týmem schopných a nadšených lidí bychom v práci pro město Nový Jičín rádi pokračovali. Za priority považuji pokračování v záchraně Hückelových vil, rekonstrukci Horního nádraží, zavedení systému sdílených kol ve městě a vytvoření energetické koncepce města spolu s vybudováním fotovoltaických elektráren na střechách městských budov, aby město bylo energeticky co nejvíce soběstačné. Bude také třeba najít v zastupitelstvu shodu, jak co nejlépe pokračovat ve stavbě kulturního domu, který si město naší velikosti zaslouží. Veškeré tyto kroky budeme tak jako dosud intenzivně komunikovat s občany města, aby měli možnost co nejvíce ovlivnit podobu města, ve kterém žijí.

1 – Ondřej Syrovátka

1 – Ondřej Syrovátka

místostarosta

39 let, člen Strany zelených

Kdo jsem
Po maturitě na gymnáziu v Novém Jičíně jsem vystudoval Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor matematika – angličtina. Protože jsme s přáteli chtěli pozitivně ovlivnit kulturní život města, založili jsme po škole Čajovnu Archa, která do loňského roku sídlila v Městské knihovně. Poté jsem v letech 2004–2006 učil na Gymnáziu v Novém Jičíně, ve školním roce 2006/2007 jsem působil jako učitel českého jazyka v české menšině na jihozápadě Rumunska a od roku 2007 až do srpna 2016, kdy jsem se stal místostarostou, jsem učil matematiku a angličtinu na Masarykově gymnáziu v Příboře. Kromě toho pracuji jako externí průvodce pro brněnskou CK Kudrna. Od svých 14 let jsem členem novojičínského skautského střediska Dvojka; mám jedenáctiletou dceru Elišku.

Proč Zelení s TOPkou a SNK?
Byl jsem vždy člověk, který se rád podílel na veřejném životě a politika je přes všechny své stinné stránky cesta, jak v demokratické společnosti dosáhnout pozitivních změn. V  roce 2008 jsem se stal za Stranu zelených členem Komise dopravy, skrze níž jsem chtěl dosáhnout pozitivních změn nově založené Městské hromadné dopravy. Ta ostatně zůstala jedním z mých hlavních témat dodnes. Do Strany zelených jsem vstoupil v roce 2011 kvůli snaze o zachování naší země jak pro přírodu, tak i pro lidi, férové politice a také proto, že v novojičínské organizaci bylo a stále je mnoho inspirativních osobností. S TOPkou a SNK mě pojí vzájemné osobní sympatie s jejich členy i podobné názory na správu města.

Co se ve volebním období 2014–2018 podařilo
Vzhledem k tomu, že to je mé dlouhodobé téma, tak si velice vážím toho, že se nám podařilo obměnit vozidla v MHD za bezemisní vozy na elektrický pohon a také integrovat městskou dopravu do ODIS. Velkým přínosem je podle mne rozjezd projektu Zdravé město, který dává občanům možnost vyjadřovat se k záměrům města a podílet se na dalších městských aktivitách. Zde je však třeba dodat, že to je projekt, na němž se podílí většina politických stran – jinak by to ani nemělo smysl. Krátce ještě zmíním, že jsme udělali ideovou soutěž na rekonstrukci obřadní síně, což by podle mne mělo být u větších městských investic standardem.

Jaké oblasti bych se chtěl věnovat
Ve volebním období 2018–2022 bych se rád i nadále věnoval:

 • rozvoji novojičínské MHD, především zvýšení frekvence spojů a rozšíření linek do místních částí i okolních obcí,
 • dále bych chtěl klást důraz na zadržení vody v krajině a vytvoření strategie na přizpůsobení se změnám klimatu,
 • v projektu Zdravé město bych chtěl i nadále prosazovat veřejná projednání s občany na důležitá témata a
 • zavádění nových informačních technologií, které zpřístupní úřad veřejnosti i turistům
Mé články
2 – Pavel Bártek

2 – Pavel Bártek

ředitel divadla, člen Rady města

63 let, člen Strany zelených

Kdo jsem
Narodil jsem se v Novém Jičíně a zde jsem rovněž absolvoval základní a střední vzdělání. Snad by bylo lépe napsat, že jsem zde prožil dětství i mládí. I když jsem se nikdy nechtěl stát učitelem, vystudoval jsem Pedagogickou fakultu v Ostravě v oborech čeština a hudební výchova. Taková byla doba…

Věnoval jsem se hudbě, zpěvu a mnohým zájmovým aktivitám: s kamarády jsme založili bigbeatovou skupinu, zpíval jsem ve vysokoškolském pěvecké sboru, hrál jsem ve folkové kapele, v poloprofesionální cimbálové muzice, hostoval jsem v Divadle Petra Bezruče. Na vojně jsem místo střelby zpíval. Po ročním, přece jen učitelském intermezzu, jsem se našel v čerstvě založeném novojičínském M-klubu jako dramaturg a hlavní organizátor. Klubem procházely významné kulturní osobnosti šedé zóny konce 70. let i formální svazácké aktivity. Po 4 letech jsem přestal „kádrově“ vyhovovat a musel se vrátit ke svému řemeslu – 6 let jsem zpíval v operním sboru Státního divadla v Ostravě. Následně jsem vyhrál konkurz na vedoucího J-klubu v Novém Jičíně, kde jsem navázal na svou úspěšnou činnost v novojičínském M-klubu. Koncem roku 1990 jsem vyhrál konkurz na ředitele Beskydského divadla v Novém Jičíně a dostal tak výjimečnou příležitost vybudovat a provozovat významnou kulturní instituci regionálního významu. Již 27 let se snažím ji využít ve prospěch novojičínské kulturní veřejnosti a kultury ve společnosti vůbec.


Proč Zelení s TOPkou a SNK?
Kromě názorové blízkosti spojuje naše strany úsilí o všestranný rozvoj našeho společného domova – města Nový Jičín. Důraz klademe na udržení a zlepšení životního prostředí, transparentnost rozhodovacích procesů…

Všechny další priority lze nalézt v našem společném Volebním programu na léta 2018-2022.


Co se ve volebním období 2014–2018 podařilo
Výčet výsledků naší práce na radnici je rovněž součástí materiálu Volební program na léta 2018–2022 a byl by pro tuto anketu příliš rozsáhlý. Naše úspěchy obecně vycházely z našich priorit: životní prostředí a zeleň / příprava Smetanovy sady, letní kino, kamenné divadlo, příprava vybavenosti Čerťák/, doprava, realizace projektů Otevřené město a Zdravé město atd.atd.

Jaké oblasti bych se chtěl věnovat
V zastupitelstvu bych se chtěl věnovat především oblasti kultury v původním i širším slova smyslu. Můj zájem se rovněž týká nakládání s veřejným prostorem a architektury města včetně péče o MPR a památky ve městě všeobecně. V tom bych chtěl být „hlasem novojičíňáků“ na radnici.

3 – Martin Gazda

3 – Martin Gazda

softwarový inženýr, hudebník

33 let, člen TOP 09

Kdo jsem
Po maturitě na střední průmyslové škole ve Frenštátu pod Radhoštěm jsem vystudoval Fakultu Informačních technologií Vysokého učení technického v Brně, obor Vestavěné systémy a sítě. Při vysoké škole jsem začal pracovat pro firmu Honeywell v Brně a pokračoval i po studiu.  Vyvíjeli jsme termostaty pro severoamerický trh. V roce 2013 jsem začal pracovat pro firmu Freescale polovodiče v Rožnově pod Radhoštěm, kde po akvizici firmou NXP Semiconductors působím dodnes. Věnuji se vývoji nových technologií v oblasti zábavy v autě (infotainment). Přednášel jsem na konferencích o moderních technologiích a jejich integraci do stávajících ekosystémů aut (Automotive Ethernet Congress, Stuttgar; ATTACC Conference Shenzhen, China), podíle se na přípravě IEEE 2017 ETHERNET & IP  @ AUTOMOTIVE TECHNOLOGY DAY v San Jose, CA, USA. Jsem aktivní hudebník.

Proč Zelení s TOPkou a SNK?
Do Top09 jsem vstoupil v roce 2013, hned když jsem se natrvalo usadil v Novém Jičíně. Věřím, že jediný způsob, jak pozitivně ovlivnit rozvoj města, ve kterém žiji, je být v něm přítomen, žít ho a převzít část odpovědnosti za jeho rozvoj abychom jej jednou mohli předat svým dětem v lepším stavu, než je dnes. Se členy Zelených a SNK mě pojí vzájemné osobní sympatie, libí se mi jejich otevřenost v tom, jak vidí budoucnost našeho města a shodneme se v zásadních bodech na prioritách a způsobu rozvoje města.

Co se ve volebním období 2014–2018 podařilo
Ve volebním období 2014-2018 neměla Top09 zastupitele, a tak nemohla ovlivnit směřování našeho města. Zúčastnili jsme se několika zasedání Zastupitelstva jako hosté z řad občanů. Ve věci výstavby nové rozhledny na vrcholu Svince jsme se veřejně vyslovili proti. Většina našich programových bodů tak zůstala jen na papíře. Pro období 2018–2022 jsou ale zapracovány do společného koaličního programu.

Jaké oblasti bych se chtěl věnovat
Ve volebním období 2018-2022 bych se rád věnoval problematice SmartCity, je mi blízká. Smart City jako pojem nabízí řešení pro každodenní problémy města pomocí technologií. Ať už se jedná o Smart Parking, chytrá parkovací místa, která na informační tabuli informují o svém aktuálním zaplnění, nebo chytré osvětlení, které snižováním světelného smogu prospívá kvalitě našeho života.

Jaké oblasti bych se chtěl věnovat

Věřím v koncept otevřených dat, maximálního informování občanů města o probíhajících projektech a jejich aktivní zapojení.
Jako aktivní muzikant bych se zaměřil na podporu lokálních umělců, další rozvoj kulturních zařízení ve městě a podporu konání kulturních akcí i v místních částech.
Jako každého občana mě pak zajímá rozvoj města, především v oblasti bydlení.

4 – Kateřina Novotná

4 – Kateřina Novotná

vedoucí kina Květen

43 let, bez politické příslušnosti

Kdo jsem
Po střední ekonomické škole jsem pokračovala v pomaturitním studiu v oboru cestovní ruch. Bakalářský titul v oboru Ekonomika a management, jsem dokončila při zaměstnání v roce 2013. Po pomaturitním studiu jsem nastoupila do rodinné firmy, kdy jsem se věnovala dovozu a prodeji zboží a později i zprostředkovatelské činnosti. V roce 1997 jsme zahájili provoz pizzerie Oskar, kterou provozujeme do dnešní doby. Po rodičovské dovolené jsem nastoupila do kina Květen, kde pracuji na pozici vedoucí. Práce v soukromém a státním sektoru jsou velmi odlišné, proto zkušenosti a skloubení obou beru jako svou velkou výhodu.

Proč Zelení s TOPkou a SNK?
Vždy jsem se zajímala o veřejný život a politiku. Strana Zelených v Novém Jičíně mě oslovila svým programem a zájmem o lepší život v našem městě. Komunální politika je především o lidech a proto vítám spojení různých politických stran a uskupení, ve kterých je mnoho schopných lidí, kteří mohou pro své město něco dokázat.

Co se ve volebním období 2014–2018 podařilo
Strana Zelených se velmi aktivně zapojuje do dění ve městě, vnímá aktuální potřeby a problémy. Velkým úspěchem je kandidát Petr Orel v senátu. Zavedením elektrobusů došlo k propojení zásad strany a aktuálních potřeb města. Velkým přínosem jsou aktivity v rámci Zdravého města, veřejného fóra či elektronické mapy nápadů, protože nejdůležitější podněty by měly přicházet od občanů města.

Jaké oblasti bych se chtěla věnovat
Vzhledem k mému působení v kulturní oblasti bych se ráda věnovala kulturnímu domu – nejde jen o budovu, ale o kvalitní náplň programu a akcí. Za neméně důležité považuji zvýšit kapacitu výstavby pro seniory (jak byty, tak domy s pečovatelskou službou či nabízené “hlídací” služby), kterých je stále nedostatek. Jednou z oblastí, kde se dá hodně věcí změnit a naučit jsou děti, které je dobré již od útlého věku vést k zájmu o přírodu, ekologii a ke vztahu ke svému městu. Přes politiku na komunální úrovni lze budovat otevřené město, ve kterém se bude dobře žít, lze řešit konkrétní problémy konkrétních občanů a o jejich spokojenost jde především.

5 – Dalibor Dejmek

5 – Dalibor Dejmek

učitel na gymnáziu

43 let, člen Strany zelených

Kdo jsem
V Novém Jičíně jsem se narodil a prožil většinu svého života. V roce 1994 jsem odmaturoval na příborském gymnáziu a pokračoval jsem studiem bohemistiky a anglické filologie na Ostravské univerzitě. Během studia jsem absolvoval roční pobyt ve Velké Británii, kam se jako rezervovaný britofil často a rád vracím. Od roku 2000 do roku 2008 jsem pracoval na gymnáziu v Novém Jičíně, od roku 2008 doposud vyučuji na Masarykově gymnáziu v Příboře. Jsem také lektorem anglického jazyka, který vyučuji soukromě od roku 1997 pro různé instituce a firmy, jako například Úřad práce, KVIC nebo Komunitní školu na Starém Jičíně. Svůj volný čas nejraději trávím v přírodě, nejlépe na horách.

Proč Zelení s TOPkou a SNK?
Ač jsou tyto strany vnímány v rámci politického spektra někde jinde, vyznávají liberální hodnoty, které si obzvláště nyní zaslouží, aby se k jejich ochraně spojilo co nejvíce lidí a subjektů.

Co se ve volebním období 2014–2018 podařilo
Jako úspěch například vnímám, že se i s pomocí SZ podařilo prosadit Montessori třídu na ZŠ Tyršova. Za její vznik jsem se zasazoval v rámci komise pro Pro výchovu, vzděláváni a volný čas. Jako úspěch naší strany pak vnímám prosazení změn v rámci MHD anebo otevírání města občanům.

Jaké oblasti bych se chtěl věnovat
V dalším volebním období bych se chtěl znovu zaměřit na oblast školství a pokusit se o přesměrování financí z hazardu na rozšíření a posílení jazykové výuky na novojičínských základních školách.

6 – Dalibor Tomek

6 – Dalibor Tomek

středoškolský učitel

54 let, člen TOP 09

Kdo jsem
Po maturitě na Gymnáziu v Novém Jičíně jsem vystudoval Pedagogickou fakultu Ostravské univerzity, obor Ruský jazyk – Zeměpis. Po základní vojenské službě jsem v roce 1989 nastoupil na Střední ekonomickou školu v Šenově u N. Jičína, dnes Mendelova SŠ N. Jičín, kde působím dodnes. V polovině 90. let jsem dálkově vystudoval na VŠE v Praze obor Obchodní korespondence. Od poloviny 90. let do roku 2014 jsem také externě vyučoval na školách v okolí (VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice, OA V. Meziříčí, ZŠ Dlouhá, ZŠ Starý Jičín). Od roku 2000 pracuji ve výboru Interinfo ČR. Již více než deset let působím jako zkušební komisař u státních zkoušek ze zpracování textů.

Proč Zelení s TOPkou a SNK?
Po listopadu 1989 jsem se více začal zajímat o politické dění u nás i v zahraničí. Vždy jsem sympatizoval s pravicově orientovanými politickými stranami, popř. středopravými. V roce 2011 jsem se stal členem TOP 09. Místní organizace TOP 09, kterou jsem v tomtéž roce založil, vznikla po zrušení původní, která po volbách v roce 2010 vstoupila v Novém Jičíně do koalice s KSČM. Politika na komunální úrovni ovšem není jen o politických stranách, ale také, a to především, o lidech, kteří je reprezentují. Ve SZ a SNK znám řadu velmi schopných lidí, se kterými sdílím stejné, popř. velmi podobné hodnoty, a právě proto se s nimi chci spolupodílet na rozvoji našeho města a jeho okolí.

Co se ve volebním období 2014–2018 podařilo
V komunálních volbách v roce 2014 TOP 09 neuspěla. Věřím, že naše představy o správě města se nám podaří realizovat v novém volebním období 2018–2022.

Jaké oblasti bych se chtěl věnovat
Vzhledem k tomu, že působím ve školství již téměř třicet let, rád bych se věnoval právě této oblasti, ke které se váže řada témat, jako například financování, vzdělávání nebo bezpečnost (zdravotnictví, doprava, internet,…).

7 – Hana Hůlová

7 – Hana Hůlová

referentka ochrany přírody a krajiny na městském úřadě

57 let, členka Strany zelených

Kdo jsem
Mou původní profesí je zahradní architektura a krajinářství a nynějším posláním ochrana přírody a krajiny s cílem zachovat především hodnoty nezastavěného území na Novojičínsku. Přestože jsem se zde nenarodila, shledávám Nový Jičín s jeho nejbližším zázemím jedním z nejkrásnějších míst k životu.

Proč Zelení s TOPkou a SNK?
Důvodem zapracovaným do připraveného volebního programu jsou společné myšlenky a cíle pro všestranný rozvoj Nového Jičína prostřednictvím racionální a občanům blízké správy města, což předpokládá především pozorné naslouchání všem projeveným názorům. Spojením sil se může stát naplňování stanovených úkolů úspěšnější.

Co se ve volebním období 2014–2018 podařilo
Naplňování koncepce vypracované pro toto volební období se projevilo v řešení praktických bodů také v oblasti životního prostředí – v péči o zeleň v sídlištní zástavbě a městských parcích, v propojování sídla s okolní krajinou, postupné obnově silničních stromořadí, starosti o významné krajinné prvky, v ochraně ovzduší prostřednictvím nových výsadeb, ochranou volné krajiny před živelnou zástavbou, v dopravě například transformací MHD, budováním přechodů, podporou cyklodopravy, rozšířením volnočasových a sportovních aktivit a zapojením občanů do společenského dění ve městě.

Jaké oblasti bych se chtěl věnovat
Znovu se bude jednat hlavně o problematiku životního prostředí, kterou jsem schopna alespoň částečně ovlivnit prezentací svých názorů s uplatněním získaných zkušeností v rámci pracovního procesu (například podílem na tvorbě územního plánu), případně účastí v odborných komisích rady města, bude-li mi i nadále členství v nich umožněno (komise životního prostředí, komise územního plánování a rozvoje města).

8 – Richard Pešat

8 – Richard Pešat

vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí

42 let, člen Strany zelených

Kdo jsem
Po absolvování střední školy jsem nejprve vystudoval na pedagogické fakultě Ostravské univerzity bakalářský obor Sociální pedagogika – prevence a resocializace, následně pak na filozofické fakultě stejné univerzity magisterský obor Sociální práce s poradenským zaměřením. V roce 2008 jsem pracoval v Národní radě osob se zdravotním postižením jako poradenský sociální pracovník, od roku 2009 pak v Centru pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje na pozici vedoucího detašovaného pracoviště Nový Jičín a zástupce ředitele krajské organizace. V roce 2016 jsem nastoupil na MěÚ Nový Jičín jako vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí.
Mým dlouhodobým obecným profesním zájmem je pomoc jednotlivcům, skupinám i komunitám, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci (např. domácí násilí, oběť trestné činnosti, závislost na návykových látkách, zdravotní postižení, nezaměstnanost, zadluženost). Poslední roky se rovněž intenzivně zabývám problematikou ohrožených dětí.
V minulosti jsem byl členem komunitního plánování měst Kopřivnice, Příbor, Frýdek – Místek, poradního sboru k otázkám zaměstnanosti při Úřadu práce Nový Jičín, redakční rady Informačního newsletteru, vydávaným Asociací občanských poraden.
Aktuálně jsem členem následujících odborných seskupení: komunitní plánování sociálních služeb, sociální komise, bytová komise, komise prevence kriminality města Nový Jičín, školská rada při ZŠ Tyršova Nový Jičín, multidisciplinární tým zabývající se problematikou obětí trestné činnosti při Probační a mediační službě Nový Jičín, řídící skupina pro aplikaci Cochemského modelu ve věcech péče civilního soudu o nezletilé, pracovní skupina k náhradní rodinné péči při Krajském úřadu Moravskoslezského kraje. Příležitostně se zabývám vzděláváním odborné veřejnosti, osvětovou a publikační činností, a to vše ve vztahu ke své profesní odbornosti.

Proč Zelení s TOPkou a SNK?
Strana zelených mne oslovila svou otevřeností k novým myšlenkám a nápadům. Příznivcem SZ jsem od roku 2008, v roce 2014 jsem se rozhodl vstoupit do strany. Jsem přesvědčen, že díky zajímavým osobnostem na kandidátce máme všechny předpoklady k rozvíjení našeho města v souladu s volebním programem strany.

Co se ve volebním období 2014–2018 podařilo
V tomto volebním období se toho hodně povedlo. Ze své odbornosti mohu vyjmenovat např. navýšení finančních prostředků na sociální služby a sužby související, vznik sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (podpora dysfunkčních rodin), bezbariérová mapa. Mám ovšem i velkou radost ze zahájení provozu MHD bezemisními a moderně vybavenými elektrobusy nebo z výsadby nové zeleně.

Jaké oblasti bych se chtěl věnovat
S ohledem na své profesní zaměření bych se rád v tomto volebním období věnoval sociální problematice, zejména plánování sociálních služeb a služeb souvisejících v souladu s potřebami občanů města, financování uvedených služeb a problematice školství.

9 – Petr Brandejs

9 – Petr Brandejs

středoškolský učitel, hudebník

48 let, bez politické příslušnosti

Kdo jsem
Pracuji jako učitel angličtiny na Mendelově střední škole v Novém Jičíně, obory IT a veřejná správa. Narodil jsem se v Náchodě a vyrostl jsem v nedalekém Novém Městě nad Metují. V tamním vodáckém oddíle Albatros, který byl vedený ve skautském duchu, jsem se seznámil s trampskými, vodáckými a country písničkami, což do značné míry ovlivnilo mou další životní orientaci.

Po stavební průmyslovce jsem vystudoval stavební fakultu VUT v Brně. Už během vysokoškolských studií jsem hrál profesionálně bluegrass s rakouskou skupinou Nugget na pětistrunné banjo. Po studiu jsem absolvoval civilní službu jako učitel angličtiny a hry na kytaru a už tehdy jsem začal mít pocit, že by to mohla být činnost pro mne.

Bydlel na několika místech (Praha, Novém Město nad Metují, Náchod), než jsme si s manželkou v roce 2004 postavili rodinný dům v Bludovicích, kde žijeme s našimi dvěma už téměř dospělými dětmi. Mezitím jsem učil na jednom pražském gymnáziu a věnoval se 7 let profesionálně hudbě s legendární brněnskou skupinou Poutníci. Poté jsem nastoupil na své současné působiště, kde jsem ještě dálkově získal bakalářský titul v oboru Angličtina pro školskou praxi.

Napsal jsem tři školy hry na pětistrunné banjo, knihu Jak se dělá bluegrass (vydavatelství G+W Cheb), natočil více než 10 CD s různými skupinami, byl jsem třikrát vyhlášen nejlepším banjistou roku ČR a jsem dlouholetým předsedou Bluegrassové asociace ČR.


Proč Zelení s TOPkou a SNK?
V roce 2014 jsem byl leaderem kandidátky SNK-ED, která bohužel v komunálních volbách neuspěla. Jako několikaletý člen osadního výboru v Bludovicích jsem v části minulého volebního období poměrně úzce spolupracoval s místostarostou Ondrou Syrovátkou, který pravidelně docházel na naše schůze, a s jehož pomocí se mnoho věcí podařilo posunout kupředu dříve nepředstavitelným způsobem. Také celková spolupráce a komunikace s MÚ je dnes na zcela jiné úrovni, než jakou pamatují z dřívějších volebních období. Účast místostarosty Syrovátky na mnou pro veřejnost organizovaném Dni architektury myslím rovněž ukazuje jeho zájem o názory široké veřejnosti a jeho připravenost zodpovídat i někdy nepříjemné otázky veřejnosti.

Kandidovat za koalici Zelených TOP09, SNK-ED s podporou Starostů bylo tedy jen logickým vyústěním naší plodné a časem prověřené spolupráce, založené nejen na vzájemných sympatiích, ale i na odvedené práci.


Co se ve volebním období 2014–2018 podařilo
Za velice sympatickou a prospěšnou považuji snahu vtáhnout občany do dění ve městě, ať už jde o koncept Zdravého města, Mládež kraji nebo veřejná projednávání různých problémů a plánů. Za jeden z hlavních problémů považuji nedostatečnou identifikaci obyvatel Nového Jičína s jejich městem, což je ale myslím bohužel problém celostátní. Výše uvedené snahy by měly občany ujistit, že i na nich záleží, a to nejen v den voleb, ale stále.

V minulém volebním období se povedla i řada praktických věci, jako je např. obnovení vozového parku MHD elektrobusy, pruhy pro cyklisty na Palackého ulici, začlenění novojičínské MHD do systému ODIS, vybudování nových smysluplných přechodů apod.

Nás v Bludovicích nejvíce potěšil přechod pro chodce u školky, o kterém se jednalo léta, instalace nové plakátování plochy, kultivace autobusové zastávky, projektová příprava rozšíření cyklostezky i pro pěší a projektové práce (spojené s veřejným projednáním) plánující místo pro přecházení u České školy. Všechny tato opatření dělají z Bludovic příjemnější místo k bydlení a ne jen obydlenou zatáčku.


Jaké oblasti bych se chtěl věnovat
Úkolů je mnoho. Rád bych podpořil rozumné využívání finančních prostředků utrácených městem tak, aby vedlo ke skutečnému zkvalitnění života obyvatel Nového Jičína. Je třeba se snažit o co nejsnazší zpřístupnění města cyklistům, které by mělo ulevit i motoristům, a celkovou kultivaci veřejného prostoru po stránce architektonické. Jde například o náměstí, které by bylo třeba více zalidnit a udělat z něj místo, kde člověk rád setrvá bez toho, že by byl opékán slunečními paprsky. Co se týče (nejen) ekologie, považuji za důležité vysvětlovat občanům, jak bude to které opatření ovlivňovat jejich život a co přinese dobrého. Celková transparentnost jednání představitelů města je klíčem k důvěře občanů v jejich vedení.

10 – Lucie Pilná

10 – Lucie Pilná

daňová poradkyně

42 let, bez politické příslušnosti

Kdo jsem
Jméno osoby ne vždy vystihuje vlastnosti jeho nositele, nicméně u mě to tak pravděpodobně je, neboť potřeba pracovat a neustále se rozvíjet mě provází po celý život. Mám radost z poznávání a porozumění jiným lidem a snažím se pomáhat tam, kde cítím, že to má smysl. Se svou rodinou, která je v mém životě prioritou, žijeme v Novém Jičíně a všichni jsme s městem spjati – s místními lidmi, školami, ZUŠkou, kulturními scénami aj.. Protože mám moc ráda hudbu, knihy a turistiku, trávím svůj volný čas obvykle na koncertech, na horách nebo na kole s dobrou knihou v batohu. Jako podnikatelka v profesi daňový poradce a účetní se snažím udržet krok s neustále se měnící legislativou v oblasti daní a účetnictví, a protože kromě své kanceláře ještě pracuji na částečný úvazek pro společnost TPA Audit s.r.o., mám příležitost při účetních auditech nahlédnout na firmy i z jiného úhlu pohledu.

Proč Zelení s TOPkou a SNK?
Z pohledu politického jsem nestranná, nicméně ráda přiložím ruku k dílu, pokud jde o pomoc s fungováním města tak, aby se nám tady dobře žilo, proto jsem se již při minulých komunálních volbách angažovala za stranu SNK-ED a nyní tak společně činíme pro podporu strany Zelených. Je mi blízká filozofie Zelených se snahou citlivě chránit přírodu a prostředí, v němž žijeme, s vizí do budoucna, ale především svou podporu věnuji lidem, kteří za SNK-ED a Zelené svou otevřeností a demokratickým přístupem spojují lidi, a svou aktivitou a výsledky práce dokazují, že věci lze měnit k lepšímu. Je mi také sympatická snaha zapojit do aktivní činnosti více žen, protože si myslím, že veškerá společenství od rodiny počínaje přes pracovní týmy až po větší uskupení nejlépe fungují, pokud jsou genderově vyvážena. Muži i ženy mají odlišné přístupy a právě jejich vyvážená kombinace nabízí maximální výsledky, i spokojenost a rovnováhu.

Co se ve volebním období 2014–2018 podařilo
Jedním z motivů pro mou podporu Zelených v těchto volbách jsou hmatatelné výsledky, na nichž se v minulém volebním období podíleli, a které ráda jako občan města přijímám. Elektrobusy křižující město jsou snad nejvíce viditelné a potvrzují ekologické smýšlení tvůrců myšlenky. Je mi sympatická otevřenost a podpora nápadů obyvatel města, která byla prokázána při zavedení elektronické mapy nápadů či pocitové mapy nebo při veřejných fórech s občany města. S povděkem kvituji i kladný přístup k informačním technologiím při zaváděných novinkách a celkově v postupech. Zavedení cyklopruhu na ulici Palackého je dobrým startem pro navázání dalších aktivit v podpoře cyklistů. A neméně mě oslovila podpora vzniku Montessori třídy na Tyršově ZŠ, protože kvalita výuky našich dětí podpoří kvalitu našeho města do budoucna.

Jaké oblasti bych se chtěla věnovat
Inspirována jinými městy, i v zahraničí, bych ráda naše město viděla jako příjemný prostor, v němž se potkávají lidé a tráví svůj čas v centru, v parcích, na cyklostezkách apod. Ráda bych proto usilovala o podporu a nalákání různých podnikatelů do města tak, aby centrum města více ožilo. Rozmanitost podnikatelského prostředí vidím jako potřebnou i mimo centrum města. Chci podpořit snahu o město přátelské cyklistům – aby cyklisté mohli městem bezpečně projíždět a zaparkovat svá kola u úřadů a škol, a přijíždějící turisté si mohli kola zapůjčit pro objevování blízkých cílů. Ráda bych při svých toulkách městem procházela více parky a zelení, a podpořím také zútulnění břehů Jičínky tak, aby procházka kolem ní vedla po příjemném chodníku lemovaném lavičkami a osvětlením. Mou snahou bude rovněž podpora kvality a rozmanitosti vzdělávání v našem regionu, protože kvalitně vzdělané děti se sem budou vracet a kreativně dotvářet naše město, či zakládat hodnotné firmy, které do našeho města přivedou další lidi a příležitosti.

11 – Bohumír Večerek

11 – Bohumír Večerek

speciální pedagog

37 let, bez politické příslušnosti

Kdo jsem
Narodil jsem se a žiji v Novém Jičíně. Ve čtrnácti letech jsem po plánované operaci páteře ochrnul a od té doby se světem proháním na vozíku. Po absolvování Gymnázia v Novém Jičíně jsem vystudoval obor speciální pedagogika na Univerzitě Hradec Králové. V roce 2013 jsem spoluzaložil a dodnes pracuji ve spolku ITY z.s., jehož cílem je pomáhat rodinám pečující o děti s handicapem, nejčastěji s poruchou autistického spektra. Se spolkem GO ON se pak snažím získávat finance na podporu sportovní činnosti handicapovaných.
Když mi čas a zdraví dovolí, věnuji se svým koníčkům – četbě, poslechu hudby, fotografování a práci se dřevem.

Proč Zelení s TOPkou a SNK?
Vždy jsem se zajímal o to, co se děje v Novém Jičíně, ale nejen zajímal. Několik let jsem členem diskuzního fóra péče o handicapované a podílel se tak na přípravě komunitního plánu pro roky 2016–2019. V současnosti se pak aktivně účastním komunitního plánování pro roky 2019–2022. Během těchto jednání jsem poznal „zelené“ a jejich přístup k sociální problematice (nejen) je mi blízký, a proto jsem kývnul na nabídku kandidovat v komunálních volbách.

Co se ve volebním období 2014–2018 podařilo
Kromě nových elektrobusů bezbariérové MHD mne oslovily zejména tři věci. Pocitová mapa, která je dle mého výborným nástrojem, jak zjistit potřeby, obavy a přání občanů. A také Klikací rozpočet, jenž umožňuje získat jasný přehled o hospodaření města, ale také o investičních plánech apod. Do třetice pak pozitivní přístup města ke komunitnímu plánování. Ve všech případech se jedná o transparentní možnosti, jak umožnit občanům města zapojení do rozhodování o jeho budoucnosti.

Jaké oblasti bych se chtěl věnovat
Dál se budu věnovat komunitnímu plánování, kde bych si přál zapojit ve větší míře občany, protože se domnívám, že to je cesta, jak jim dát možnost ovlivnit dění ve městě. Zejména pak jeho sociální politiku. S tím souvisí i problematika rozvoje a udržitelnosti úrovně sociálních služeb. Velkou výzvou je pak optimalizace sítě sociálních služeb města a její nastavení ve vztahu k potřebám občanů, ale i potřebám stabilního financování.

12 – Dalibor Váhala

12 – Dalibor Váhala

odborný pracovník v laboratorních metodách

32 let, bez politické příslušnosti

Kdo jsem
Narodil jsem se a vyrůstal v Novém Jičíně. Mé mládí profilovaly především toulky okolní přírodou, studium na místním gymnáziu a členství v klubu vodních sportů Laguna a klubu vojenské historie Kaunitz-Rietberg. Na studia jsem zamířil do Ostravy, kde jsem vystudoval filosofii a biologii. Po krátkém pedagogickém působení jsem zakotvil v laboratoři klinické mikrobiologie, kde pracuji doteď.

Proč Zelení s TOPkou a SNK?
Jakožto milovníka přírody mě vždy oslovovala ekologická politika a jakožto ideový liberál považuji demokratické a transparentní zřízení za nejlepší možné. Komunální politika údajně není o stranách, ale o osobnostech. Jádro naší kandidátky tvoří lidé, z nichž mnohé dobře znám a kterým věřím, že svou angažovanost myslí vážně. S nimi i s těmi, se kterými se teprve poznávám, mě spojuje společný průmět hodnot, jež bychom rádi promítli do správy našeho města. Věřím, že lidé, jež spojí své síly, dosáhnou společného cíle.

Co se ve volebním období 2014–2018 podařilo
Stranu Zelených jsem v tomto volebním období volil a oceňuji zejména jejich snahy o kultivaci veřejného prostoru a pořádání společenských akcí s ekologickou tématikou. Rovněž vítám veškeré snahy o zprůhlednění veškerých rozhodovacích procesů a možnost jejich ovlivňování například prostřednictvím podávání vlastních návrhů skrze webovou platformu.

Jaké oblasti bych se chtěl věnovat
Rád bych vzhledem ke svému přírodovědnému vzdělání pomáhal nalézt konsenzus například v otázkách ochrany životního prostředí. Rovněž mě oslovuje pole kulturního a sportovního vyžití obyvatel našeho města a s tím spojeného rozvoje turisticky atraktivních lokalit v jeho okolí.

13 – Eva Chrobáková

13 – Eva Chrobáková

stavební projektantka

48 let, bez politické příslušnosti

Kdo jsem
Narodila jsem se na Vysočině a po absolvování gymnázia jsem vystudovala stavební inženýrství na FAST VUT v Brně. Dřív než jsem se vrhla do praxe ve stavebnictví, se mi naskytla příležitost naučit se cizí jazyk při více jak roční práci au-pair v Německu. Od návratu pracuji jako projektant pozemních staveb v novojičínském ateliéru. Nový Jičín se stal mým domovem díky mému muži, jeho rodině a našim dvěma dětem, kdy poslední dekádu žijeme v místní části Žilina zasazené do malebného koutku přírody. Můj život kromě rodiny velmi obohacují přátelé a aktivně trávený mimopracovní čas. Těší mne pohyb v přírodě, cestování, hudba, knihy, výtvarná činnost, práce na zahradě, šití oděvů a hlavně sport, kde jsem vyzkoušela mnoho odvětví a posledních několik let se věnuji horolezení a turistice. Nejsem členem žádné politické strany.

Jsem velmi vděčná za to, že žiji ve svobodné zemi s možností ovlivnit svůj život svými schopnostmi, vědomostmi a prací a budu spokojená, pokud tuto možnost budou mít naši potomci.


Proč Zelení s TOPkou a SNK?
Jelikož jsem se v Novém Jičíně nenarodila, chtěla jsem svůj nový domov o to vice poznat a pochopit ve všech možných rovinách a také pozměnit. Proto jsem se v minulých komunálních účastnila kandidátky SNK jako nezávislá. Díky tomu a díky vztahu ke sportu jsem mohla zkusit práci ve odborné sportovní komisi RM Nového Jičína a kde participuji dodnes právě za stranu Zelených.
Způsob otevřené komunikace a politická práce zastupitelů Zelených je mi blízká a proto se chci účastnit voleb za SNK na kandidátce Zelených. Pro podporu tohoto spojení mne utvrdilo více pracovních osobních setkání s dalšími kandidáty, kde bylo vzájemné jednání otevřené a konkrétní a také možnost se aktivně podílet na volebním programu.

Co se ve volebním období 2014–2018 podařilo
V minulých letech se nám v SK podařilo udržet pro fungující sportovní oddíly kontinuální finanční podporu města i přes změny ve způsobu posuzování žádostí dotací a zabezpečit reálný obraz o stěžejních sportovních oddílech ve městě.
Skvělým úspěchem zástupců Zelených vnímám integraci ODIS a MHD na území města a rozšiřování cyklotras. Velmi úspěšné je jednání zástupců s veřejností, především setkání s obyvateli v rámci Zdravého města a zpětná vazba k podnětům.

Jaké oblasti bych se chtěla věnovat
Mým dlouhodobým prioritním zájmem je sport. Zde vidím pro aktivní i příležitostné sportovce a především mládež možnost osobního růstu, tvrdé práce a zábavy, interakce s okolím, zdraví a posílení odolnosti, které se dá velmi dobře nacvičit pod dozorem kvalitních trenérů a poté přenést do ostatních odvětví života. A proto má smysl tuto činnost finančně podporovat. V této oblasti bych chtěla pomoci uskutečnit výstavbu nové potřebné variabilní sportovní haly a připojení všech místních částí do cyklosítě města a s tím související umístění přístřešků pro kola ve školách a institucích.

14 – Josef Indrák

14 – Josef Indrák

řidič, dobrovolný hasič

32 let, bez politické příslušnosti

Motto: Jediná cesta jak dělat skvělou práci, je dělat to, co milujeme.
Kdo jsem
Vystudoval jsem stavební průmyslovku ve Valašském Meziříčí. „Zdravá a funkční architektura“ mě stále baví, byť už pouze jako koníček. Pracuji jako řidič, mým vedlejším příjmem je sečení travnatých ploch v místní části Straník. Údržbu zeleně jsem si oblíbil v Anglii, kde jsem dva roky žil a pracoval. Práce v montérkách v zeleni je pro mě zajímavější než sedavé zaměstnání v kanceláři. Mou největší vášní je práce pro sbor a jednotku dobrovolných hasičů ve Straníku. Rád si také vyjdu nebo vyjedu do přírody. V roce 2015 jsme s kamarádem Radimem Sváčkem objeli naši republiku dokola 🙂

Proč Zelení s TOPkou a SNK?
Politice jsem se snažil vždy vyhýbat. Je to pro mě prostředí podrazů, egoistů, místo bující korupce.
Novojičínští Zelení pro mě zůstávají takovou kapkou naděje a spolu s TOPkou a SNK vytvořili dobrý tým, který si zaslouží dostat prostor pro realizaci svého volebního programu.
Nesnažím se společnosti nutit můj pohled na svět, věci si dělám po svém, podle svého svědomí a podle toho jak jsem byl vychován. Více než mluvit se snažím činit. Protože za činy můžeme vidět výsledky. A za týmem, který jsem měl možnost poznat výsledky rozhodně vidíme.

Co se ve volebním období 2014–2018 podařilo
Máme tu bezemisní elektrobusovou MHD integrovanou do ODIS. Byl zhotoven cyklopruh Palackého. Levná kvalitní městská hromadná doprava a podpora cyklistů příznivě ovlivňuje životní prostředí nejen ve městě. Veřejné fórum, pocitové mapy, elektonická mapa nápadů, aplikace Město v mobilu, to vše jsou nástroje dobré pro komunikaci s občany města a místních částí. Komunikace s občany je pilířem pro spokojený život ve městě a dává mnohdy vzniknout dobrým myšlenkám pro zkvalitnění prostředí a odstranění nedostatků.

Jaké oblasti bych se chtěl věnovat
V místní části Straník bych chtěl komplexně vyřešit údržbu zeleně a zkušenosti dále aplikoval i v dalších částech města. Určité travnaté plochy by se mohly proměnit v květnaté louky, které by opět přilákaly včely a motýly. Ubývání hmyzu je dnes ve městech problém, který přináší i úbytek ptactva. Naopak je třeba vyčlenit a udržovat vhodné plochy v parcích, kde si člověk může sednout na deku nebo jen tak do trávy. V místních částech, které nemají budovu vhodnou pro kulturní a společenský život, chci vznik těchto komunitních center („srdce obce“) podpořit. Samozřejmě chci také nadále rozvíjet a školit Jednotku sboru dobrovolných hasičů Nový Jičín – Straník tak, aby byla v případě povodní a jiných velkých mimořádných událostí schopna pomoci či poskytnout potřebnou techniku na celém území města.

15 – Vlasta Čejková

15 – Vlasta Čejková

manažerka kvality

50 let, bez politické příslušnosti

Kdo jsem
Po maturitě na gymnáziu v Bílovci jsem vystudovala VŠB, hutnickou fakultu v Ostravě. Již dvacet let se profesně věnuji kvalitě. Pracovala jsem na pozicích inženýra kvality, interního auditora dle norem VDA6.3 a 6.5, v posledních letech jako vedoucí kvality, metrologie a měrových středisek. Kromě toho se již deset let věnuji organizované turistice přes Klub českých turistů. Pořádám akce a zájezdy pro členy i širokou veřejnost. V roce 2017 jsme se skupinou příznivců založili KČT, odbor TURISTI Nový Jičín, jehož jsem předsedkyní.

Proč Zelení s TOPkou a SNK?
Kandiduji jako nestraník za TOP 09. Názory strany TOP 09, Zelených a SNK jsou si velmi blízké. Osobně oceňuji jejich zaměření na ochranu přírody a trvale udržitelný rozvoj.

Co se ve volebním období 2014–2018 podařilo
Jsem seznámena o činnosti jako každý občan tohoto města z internetu, z Novojičínského zpravodaje, atd. Jedním z uskutečněných záměrů bylo vybudování přechodu pro chodce u školky ve Smetanových sadech, za což jsou určitě rodiče dětí rádi. V neposlední řadě je významným počinem vedení města revitalizace vodní nádrže Čerťák, která probíhá od loňského roku.

Jaké oblasti bych se chtěla věnovat
Ve volebním období 2018–2022 bych se zaměřila na oblast vzdělávání a sportu, zejména turistiky. Ta je v našem městě je opomíjeným sportem, avšak i ona si zaslouží pozornost, propagaci a finanční podporu ze strany města. Je vhodná pro všechny věkové kategorie a mimo sportovních výkonů přináší poznání zajímavostí a pamětihodností v naší republice i v zahraničí. Během akcí se lidé sblíží a navážou nová přátelství, která pak přetrvávají.
Ráda bych se také zapojila do redakční rady Novojičínského zpravodaje.

16 – Roman Jandl

16 – Roman Jandl

středoškolský učitel

57 let, člen TOP 09

Kdo jsem
Narodil jsem se v Poličce, v malém městě na Českomoravské vrchovině. Po maturitě na gymnáziu jsem vystudoval Pedagogickou fakultu Ostravské univerzity, obor Matematika – Základy techniky. Po základní vojenské službě jsem začal žít v Novém Jičíně a učit na ZŠ Dlouhá.Od roku 2002 učím matematiku na Mendelově SŠ, působím také jako Školní maturitní komisař u státních maturit. Svůj volný čas nejraději trávím s rodinou v přírodě, na horách. Rád sportuji.

Proč Zelení s TOPkou a SNK?
Vždy jsem se zajímal o politiku a veřejný život a přeji si, aby se v Novém Jičíně dobře žilo. Jsem členem TOP09 a se Stranou zelených jsme si programově i lidsky velmi blízko.

Jaké oblasti bych se chtěl věnovat
Ve školství působím více jak 30 let, rád bych se věnoval právě této oblasti.

17 – Šárka Sochorová

17 – Šárka Sochorová

rodičovská dovolená

42 let, členka Strany zelených

Kdo jsem
Jsem maminka na plný úvazek. S manželem vychováváme šest dětí ve věku od 3 do 13 let. Je to poslání, které mi momentálně dává největší smysl života. Starám se také o ovdovělou maminku, která s námi žije. Po dobu studií na VOŠ ekonomicko-technického směru jsem si uvědomila, jak se ráda stávám součástí jiné kultury a po půlroční výměnné stáži ve Francii jsem na rok studia přerušila a našla si práci ve francouzské rodině, ke které jsem se několikrát vrátila. V rámci brigád jsem strávila několik měsíců v USA a ve Velké Británii. Po každé mé cestě do zahraničí jsem se ráda vracela domů do našeho krásného města, které se za ta léta měnilo stále k lepšímu. Jsem aktivním členem folklorního souboru Javorník, ráda běhám, jezdím na kole, plavu, trávím čas v přírodě, pěstuji ovoce a zeleninu na zahradě a v podobném stylu se snažíme s manželem vést naše děti, které se věnují aktivnímu sportu, tanci i hudebnímu umění.

Proč Zelení s TOPkou a SNK?
Na několika setkáních s kolegy z koaličních stran jsme měli možnost se více poznat a sdílet naše vize pro město Nový Jičín a okolí. Při této spolupráci jsem si uvědomila, že je správné spojit naše společné cíle, které jsou pro mne důležité a významné a jít stejnou cestou v blížících se volbách. V politice jsem oficiálním nováčkem od ledna 2018, kdy jsem vstoupila do SZ. V její naprosté blízkosti se ovšem pohybuji již od dětství. Můj velký vzor a učitel byl můj tatínek, který se dlouhá léta ve SZ angažoval. Svým životním postojem mi ukázal, jak je důležité aktivně se zapojovat do řešení problémů a hledání správných východisek k co největší spokojenosti našich spoluobčanů a nás samotných.

Co se ve volebním období 2014–2018 podařilo
Jsem opravdu ráda, že se podařilo vybudovat přechody pro chodce u MŠ Skalky a MŠ Bludovice. Za veliký úspěch považuji zprovoznění elektrobusů a jejich napojení na ODIS systém. Jako další důležitý a úspěšný krok vnímám rozmístění sběrných kontejnerů na bio odpady, elektro a kovy. Členové naší rodiny jsou také aktivními účastníky v projektech Zdravého města, které nám dávají možnost být součástí společného zdravého životního stylu.

Jaké oblasti bych se chtěla věnovat
Díky péči o tatínka v jeho nevyléčitelné nemoci a po jeho odchodu jsem si uvědomila, že se chci věnovat sociální oblasti, zvláště rozvoji terénních služeb seniorů, nevyléčitelně nemocných a postižených občanů, podpořit dobrovolnictví v této sféře. Chtěla bych také prosadit propojení zájmů všech generací s velkým ohledem na seniory, zajistit jim dostupnost v ambulantní zdravotní péči, podpořit osvětu ve zdravém životním stylu a také najít společný program pro děti, mládež a seniory, aby se tyto generace mohly častěji setkávat a navzájem se obohacovat.

18 – Jaromír Galeta

18 – Jaromír Galeta

živnostník, hudebník

62 let, bez politické příslušnosti

Kdo jsem
Vyučil jsem se v Podhradí u Vítkova jako automechanik. Pracoval jsem ještě jako zámečník v OZ 025 a v OUSS jako řidič a údržbář. Nejdelší část svého života jsem strávil jako školník na gymnáziu v Novém Jičíně a potom v oblasti služeb – čištění koberců a čalounění.

Proč Zelení s TOPkou a SNK?
Myslím, že pro komunální volby není až tak důležitý název strany, ale jací tam jsou lidé a co chtějí pro toto město udělat. Jelikož jsem prožil větší část svého života v období socialismu, jsem spíše pravicového smýšlení a proto tato koalice.

Co se ve volebním období 2014–2018 podařilo
V období 2014–2018 jsem nebyl v žádné ze zvolených stran, ale samozřejmě jsem sledoval a účastnil se dění v našem městě, ať už jako muzikant anebo řadový občan. Do budoucna bych byl velice rád, kdyby se dokončil projekt psího útulku a taky vybudování odpočinkové zóny z bývalého letního kina. Za oba projekty jsem se už dříve zasazoval. Myslím si, že každý kousek účelně využitého prostoru pro odpočinek, pohyb a sportování, ať už dětí nebo těch dříve narozených je v této uspěchané době velice důležitý. Taky v oblasti bydlení bude velice prospěšná rekonstrukce bývalé ubytovny pro zdravotníky. V našem městě je nedostatek bytů a ty menší nebo levnější velice chybí. Znám lidi, kteří se z různých důvodů dostali do tíživé životní situace a velice by jim pomohlo levnější sociální bydlení. Hlavně pro matky samoživitelky nebo starší lidi, jejichž příjem je pro tržní nájem nedostačující.

Jaké oblasti bych se chtěl věnovat
Jelikož jsem hudebník, tak samozřejmě kultuře. Taky mám rád zvířátka, takže všemu co s tím souvisí a samozřejmě budu podporovat vše pozitivní pro občany tohoto města. Vím, že spousta lidí je s různými věcmi nespokojena a někdy si řekne, že se už nemá cenu v ničem angažovat neboť stejně nedojde k žádné změně. Jsem opačného názoru. Na tohle čekají ti, co jdou do funkcí pouze z prospěchu. Ono totiž může být ještě hůř.

19 – Simona Tylová

19 – Simona Tylová

zástupkyně ředitelky Mendelovy SŠ

41 let, bez politické příslušnosti

Kdo jsem
Vystudovala jsem Střední zdravotnickou školu v Trutnově, obor Všeobecná sestra, na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci obor Ošetřovatelství a svá studia jsem završila na Pedagogické fakultě UP oborem Učitelství pro zdravotnické školy. Pracovala jsem jako zdravotní sestra v nemocnici na jednotce intenzivní péče a poté jsem se vydala na dráhu pedagogickou. Již 18 let pracuji na Mendelově střední škole v Novém Jičíně – zdravotnická součást jako odborná učitelka a poslední tři roky také na pozici odborné zástupkyně ředitelky školy.

Jaké oblasti bych se chtěla věnovat
Ve volebním období 2018-2022 bych chtěla být užitečná především sociální oblasti a v oblasti školství.

20 – Petr Orel

20 – Petr Orel

senátor, vedoucí záchranné stanice Bartošovice

58 let, člen Strany zelených

Kdo jsem
Profesně jsem se po maturitě začal věnovat problematice ochrany přírody a krajiny, nejprve v muzeu v N. Jičíně, později jako úředník. Od roku 1992 pracuji v tomto oboru na nevládní úrovni jako vedoucí záchranné stanice a Domu přírody Poodří v Bartošovicích. V tomto zařízení se věnujeme především problematice druhové ochrany živočichů a environmentální výchově. Více jak 25 let jsem byl aktivní v komunální police, v listopadu 1989 jsem spoluzakládal v N. Jičíně Stranu zelených. V zastupitelstvu města jsem působil za Stranu zelených do roku 2014. Dvě volební období jsem byl členem rady, působil jsem jako předseda komise životního prostředí, jako člen komise pro územní rozvoj, byl jsem také členem finančního výboru. Zastávám několik dobrovolných funkcí v Českém svazu ochránců přírody, který také provozuje již zmíněnou záchrannou stanici. V říjnu 2016 jsem byl zvolen senátorem za volební obvod č. 67 Nový Jičín. Jsem členem Výboru pro záležitosti Evropské Unie, kde mám jako zpravodaj na starosti věci týkající se zemědělství a životního prostředí.

Proč Zelení s TOPkou a SNK?

Co se ve volebním období 2014–2018 podařilo

Jaké oblasti bych se chtěl věnovat
Určitě opět prioritně oblasti životního prostředí, především pak ve vztahu adaptace města na změnu klimatu, tj. prosazováním zmírňujících opatření. Pozornost a energii bych věnoval dlouho plánované výstavbě nových bytů a potřebné infrastruktury na ul. B. Martinů a ul. Bezručové.

21 – Andrej Droščín

21 – Andrej Droščín

živnostník, restauratér

43 let, bez politické příslušnosti

Kdo jsem
Mám ukončené středoškolské vzdělání s maturitou. Od roku 1996 podnikám, provozuji pizzerii Oskar v Novém Jičíně – Loučce a kavárnu Múza s bufetem v Beskydském divadle. Další částí mého podnikání je od roku 2016 dodávat sportovní a edukativní vybavení pro školy a školky v Česku a na Slovensku.

Proč Zelení s TOPkou a SNK?
O politiku a veřejný život jsem se vždy zajímal, proto jsem v roce 2014 přijal nabídku Strany zelených zúčastnit se komunálních voleb. Jsem liberál a Zelení, TOPka a SNK jsou mi názorově blízké strany. Věřím, že toto lokální spojenectví přinese Novému Jičínu hodně dobrého ve správě našeho města.

Co se ve volebním období 2014–2018 podařilo
Daří se zkvalitňovat kulturní a společenský život. Zvyšovat turistický ruch. Propagovat Nový Jičín v zahraničí. Daří se zapojovat občany do samosprávy.

Jaké oblasti bych se chtěl věnovat
Od roku 2014 předsedám za stranu Zelených komisi obchodu, služeb a cestovního ruchu a jsem členem finančního výboru. Tudíž bych se i nadále rád věnoval rozvoji podnikání a cestovního ruch v našem městě v souladu s principy udržitelného rozvoje.

22 – Alena Svobodová

22 – Alena Svobodová

produkční Beskydského divadla

55 let, bez politické příslušnosti

Kdo jsem
V Novém Jičíně jsem navštěvovala střední pedagogickou školu a od té doby je můj život s tímto malebným městem spojen. Po krátkém působení ve školství jsem zamířila do oblasti kultury. Pracovala v Okresním kulturním středisku v Novém Jičíně, pak ještě následovala roční zastávka v Městském kulturním středisku v Novém Jičíně a od roku 1994 pracuji jako produkční v Beskydském divadle v Novém Jičíně. Mezi mé koníčky patří kromě práce v divadle i sport, ráda jezdím na kole a lyžuji.

Proč Zelení s TOPkou a SNK?
Strana zelených je mi sympatická svým programem s důrazem na ochranu životního prostředí a otevřenost vůči občanům. Konkrétně v Novém Jičíně se Zeleným podařilo dát dohromady skupinu vzdělaných a aktivních lidí, kterým není dění v našem městě lhostejné. Proto jsem se rozhodla za tuto stranu kandidovat a podpořit ji. Mohu nabídnout své zkušenosti z oblasti kultury.

Co se ve volebním období 2014–2018 podařilo
Osobně si cením, že se v uplynulém volebním období povedlo městu odkoupit Hückelovy vily a začít řešit jejich havarijní situaci. Začaly také práce na úpravě přístavby hotelu Praha a v příštím volebním období by se tak Nový Jičín mohl dočkat vlastního kulturního domu.
Výrazným výsledkem je obměna autobusů v MHD za bezemisní vozy na elektrický pohon.
Všechny tyto úspěchy jsou výsledkem koaliční práce Zelených s ostatními stranami.

Jaké oblasti bych se chtěla věnovat
V tomto volebním období jsem pracovala v kulturní komisi a této práci bych se chtěla věnovat i nadále. Ráda přispěji svými zkušenostmi k rozjezdu nového kulturního domu.

23 – Petr Zapletal

23 – Petr Zapletal

středoškolský učitel

40 let, člen Strany zelených

Kdo jsem
Po maturitě na gymnáziu v Novém Jičíně jsem vystudoval Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, obor čeština – filosofie. Během studií jsem jako člen týmu Biografu Artefakt pomáhal při chodu novojičínského filmového klubu náročného diváka. V Brně jsem pod vlivem Křížovnické školy čistého humoru bez vtipu spoluzaložil Patafyzickou společnost Júlinka, známou například cyklem přednášek o Husserlově transcendentální fenomenologii, jež byly pořádány pro náhodné posluchače v brněnských tramvajových linkách. Jako „homo politicus“ jsem se o veřejné dění aktivně zajímal již během svých studií, nejprve v čele prvního a dodnes zřejmě jediného fanklubu Pavla Mertlíka, tehdejšího ministra financí a – slovy motta fanklubu – „jediného politika na světě, který umí současně artikulovat dvěma hlasy a přitom není břichomluvec“. Od roku 2003 vyučuji na Mendelově střední škole v Novém Jičíně český jazyk a literaturu a společenské vědy. Zároveň jsem koordinátorem evropských vzdělávacích projektů, řídím partnerskou spolupráci naší školy s partnery v Norsku a Rakousku, pomáhám s organizací zahraničních odborných stáží žáků i učitelů (Irsko, Velká Británie, Německo, Španělsko, Norsko, Estonsko). Od roku 2016 také vedu společenskovědní seminář na novojičínském gymnáziu.

Proč Zelení s TOPkou a SNK?
Jako člen Strany zelených sleduji s velkým znepokojením antidemokratické a extrémistické tendence současné české politické scény. Stejně tak se mi nelíbí roztříštěnost svobodomyslných politických sil, které k sobě mají názorově blízko. Jsem rád, že jsme v Novém Jičíně dokázali najít shodu a povedlo se nám v jedné kandidátce spojit jak blízké politické proudy, tak mnoho kvalitních, erudovaných a zajímavých kandidátů.

Co se ve volebním období 2014–2018 podařilo
V končícím volebním období se za našeho nemalého přispění myslím dařilo získávat důvěru obyvatel Nového Jičína v jeho instituce, a to především tím, že jsme na radnici ukázali, že stojíme o zapojení občanů do rozhodování o životě ve městě (veřejné dialogy, participativní rozpočet, dobrá komunikace s osadními výbory) a že bereme vážně všechny jejich připomínky a nápady. Zprůhlednili jsme veřejnou správu (klikací rozpočet, transparentní správa) a pomáhali prosadit spoustu nápadů, které povedou k vylepšení kvality života v Novém Jičíně (nové kulturní centrum).

Jaké oblasti bych se chtěl věnovat
Protože se celý život věnuji vzdělávání a za zvláště podstatnou pokládám zkušenost s pobytem v zahraničí, chtěl bych se zasadit o širší spolupráci s partnerskými městy Nového Jičína při společných dlouhodobých aktivitách jak na městských základních, tak středních školách. Také bych rád inicioval podporu výuky mediální gramotnosti, obzvláště odkrývání mediálních dezinformací a trollingu, a to formou vzdělávacích kurzů pro učitele i žáky.

24 – Radovan Jansa

24 – Radovan Jansa

IT lektor, učitel na gymnáziu

40 let, člen Strany zelených

Kdo jsem

V roce 1996 jsem absolvoval novojičínské gymnázium a ve studiích následně pokračoval na pedagogické fakultě Ostravské univerzity v oborech Zeměpis a Základy společenských věd pro střední školy a o několik let později jsem si na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně dodělal také informatiku pro střední školy. Po absolvování univerzity jsem pracoval jako učitel na základní škole, ze které jsem v roce 2006 přešel na Gymnázium a SOŠ v Novém Jičíně, kde působím dodnes jako učitel zeměpisu a informačních technologií a také jako IT správce. Kromě toho se živím také jako lektor a konzultant IT.

Vystudované obory ovlivnily mé zájmy a koníčky. Jako zeměpisec velice rád cestuji a poznávám země a kultury, které často stojí stranou zájmu turistů. Procestoval jsem většinu států Jižní Ameriky, navštívil Čínu či Uzbekistán, několik zemí Kavkazu a také Írán. Kromě toho jsem velkým fanouškem nových technologií a propagátorem produktů Google ve školství. Společně s kolegou jsem založil Google Edu Group Novojičínsko (www.gegnovojicinsko.cz), přednáším na konferencích na téma Google ve školství a hodně mě baví nové technologie a přístupy a jejich zavádění do školství (www.mujstudijnisvetonline.eu).


Proč Zelení s TOPkou a SNK?
Ve Straně zelených se věnuji informačním technologiím a jejich zapojení do života města a jeho občanů. S TOPkou a SNK máme velmi podobné názory na transparentnost dat, využití moderních technologií a také na prosazování tzv. otevřených dat ve veřejné správě.

Co se ve volebním období 2014–2018 podařilo
V uplynulém volebním období jsme spustili tzv. klikací rozpočet, který umožnil občanům podívat se online na aktuální stav městského rozpočtu a zobrazit si doprovodné informace a jednotlivých položkách rozpočtu. Také jsme spustili mobilní aplikaci „Nový Jičín v mobilu“, díky které se občané mohou snadno a rychle přímo ze svého chytrého telefonu dostat k aktuálním informacím, nafotit závady a reportovat je úřadu, nebo třeba být upozorňováni na poruchy a odstávky ve městě.

Jaké oblasti bych se chtěl věnovat
V následujícím volebním období bych se nadále chtěl věnovat informačním technologiím. Rád bych rozšířil možnosti klikacího rozpočtu a publikování většího počtu dat v otevřených formátech. Dále bych chtěl umožnit občanům více se zapojit do života města formou mobilní aplikace, která odbourává komunikační bariéry mezi úřadem a občany. A určitě se zaměřit také na možnosti tzv. „chytrých měst“.

25 – Jana Mílková

25 – Jana Mílková

všeobecná sestra

48 let, bez politické příslušnosti

Kdo jsem
Po maturitě na Střední zdravotnické škole v Novém Jičíně jsem pracovala jako zdravotní sestra v Novojičínské nemocnici. Od roku 2002 pracuji v Ordinaci praktického lékaře v Novém Jičíně. Před 3 lety jsem dokončila bakalářské studium v oboru Ošetřovatelství na Slezské univerzitě v Opavě. K mým koníčkům patří sport, turistika a četba.

Proč Zelení s TOPkou a SNK?
Uvědomuji si, jak je důležité zachování zdravého životního prostředí pro kvalitní a spokojený život ve městě a uchování ho pro další generace. Novojičínskou Stranu zelených volím a podporuji mnoho let, protože vím, jak jí na našem městě záleží s ohledem jak na prostředí, tak i na obyvatele a také pro osobnosti, které dovedou své názory ve správě města prosadit.

Co se ve volebním období 2014–2018 podařilo
Velmi důležitý je pro mě projekt Zdravé město a s tím spojené zapojení občanů do různých aktivit pro zdravější a spokojenější život ve městě a také možnost vyjádření se k problémům ve městě a podílet se na jejich řešení – veřejná fóra, ankety, pocitová mapa, ukliďme Nový Jičín a spousta jiných akcí. Aktivně jsem se podílela na úklidu města, sázení stromků v lokalitě na Skalkách a na sbírání podpisů na petici za Zachování stromů v NJ, s pomocí které se městu podařilo prosadit zachování částí stromů, které chtěla pokácet firma Innogy.

Jaké oblasti bych se chtěla věnovat
V následujícím volebním období bych chtěla pokračovat v činnostech vedoucích ke zlepšení životního prostředí ve městě. Také bych se ráda angažovala ve zdravotně-sociální oblasti, která je mi vzhledem k mé profesi blízká, a to především v propojení zájmů a potřeb všech generací se zvláštním ohledem na seniory, dále v zachování dostupnosti kvalitní zdravotní péče a podpoře potřebných sociálních služeb.

26 – Zbyněk Pavelek

26 – Zbyněk Pavelek

vedoucí konstrukční skupiny firmy Hella, invalidní důchodce

54 let, člen TOP 09

Kdo jsem
Po maturitě na gymnáziu v Novém Jičíně jsem vystudoval Strojní fakultu ĆVUT Praha, obor Přístrojová, regulační a automatizační technika. Do roku 2002 jsem pracoval jako konstruktér světlometů a svítilen v Novém Jičíně, pak jsem následně působil v Praze jako vedoucí konstrukce ve firmě PAL Praha. V roce 2005 jsem se vrátil do našeho regionu a působil na pozici technického ředitele společnosti Primus CE s.r.o v Příboře . Další angažmá jsem přijal od roku 2009 ve společnosti Hella Autotechnik Nova v Mohelnici, kde jsem setrval až do onemocnění v roce 2014/5. Mezi mé zájmy patřil a stále patří zájem o techniku (nejenom o techniku světelnou), motorismus, dopravní prostředky a dopravu všeobecně.

Proč Zelení s TOPkou a SNK?
Byl jsem vždy člověk, který se dříve na veřejném životě moc nepodílel, přestože se o politické dění zajímám. Kolem roku 2013 jsem dospěl k přesvědčení, že nám ve městě chybí více stran a lidí prosazující jasné pevné pravicově konzervativní postoje bránící a posilující demokracii spolu s jasným evropským směrem mé orientace. Politika je přes všechny své stinné stránky cesta, jak v demokratické společnosti dosáhnout pozitivních změn a proto jsem s dobrým pocitem vstoupil do strany TOP09, která v našem městě právě obnovila činnost. Nedělám to pro funkci, ale vidím možnost uplatnění svých zkušeností a nápadů o oblastech, Kterým rozumím. Proč spolu se Stranou zelených a SNK? Se Stranou zelených a SNK mě pojí vzájemné osobní sympatie s jejich členy, je mnoho inspirativních osobností, a hlavně podobné názory.

Co se ve volebním období 2014–2018 podařilo
V tomto období jsme se nepodíleli na řízení města a jako osoba jsem nebyl politicky aktivní. Samozřejmě se mi řada věcí o které ze mimo jiné zasadil náš koaliční partner líbí a zamlouvá – např. nahrazení starých „dýchavičných“ dieselových autobusů novými elektrobusy. Zřízení cyklopruhů na Palackého ulici, přestože nejsem aktivní cyklista.

Jaké oblasti bych se chtěl věnovat
Ve volebním období 2018–2022 bych se rád věnoval hlavně dopravě (řešení dopravního zatížení ve městě, problematika parkování, podpora alternativních způsobů individuální dopravy, další rozvoj a zkvalitnění hromadné dopravy jak autobusové, tak železniční), dále pak rozvoji podnikání a průmyslu ve městě. Taky mě zajímá zavádění nových informačních technologií, elektronizace státní správy, které zpřístupní úřad veřejnosti i turistům a výrazně jednouší každodenní styk občanů se státem.

27 – Radek Hanák Ficbauer

27 – Radek Hanák Ficbauer

architekt informačních systémů

40 let, člen Strany zelených

Kdo jsem
Po maturitě na Obchodní Akademii v Šenově u Nového Jičína jsem nastoupil na civilní službu v Informačním Centru v Novém Jičíně. Po ukončení civilní služby jsem začal pracovat jako kavárník na Staré Poště a zároveň jsem se začal věnovat Biografu ARTeFAKT v Novém Jičíně kde jsem po nějaký čas působil v roli předsedy filmového klubu.
V letech 2002 – 2005 jsem pracoval na pozici IT Administrátora v novojičínské pobočce České Spořitelny. Od roku 2005 jsem zaměstnancem IBM GSDC Brno, kde v současné době pracuji na pozici IT Architekta. Mezi mé koníčky patří především nové a mobilní technologie.

Proč Zelení s TOPkou a SNK?
Do Strany Zelených jsem vstoupil proto, abych se mohl podílet na zlepšování životního prostředí v Novém Jičíně a také proto abych se mohl věnovat zapojení nových a mobilních technologií do běžného života občanů. Ve Straně Zelených se věnuji využití informačních technologií a otevřeným datům.

Co se ve volebním období 2014–2018 podařilo
Jsem rád, že jsem se jako člen Komise pro otevřené město mohl podílet na zpřístupňování otevřených dat, spuštění klikacího rozpočtu a zprovoznění mobilní aplikace „Nový Jičín v mobilu“.

Jaké oblasti bych se chtěl věnovat
Ve volebním období 2018-2022 bych se rád věnoval:

 • Dalšímu zavádění nových a mobilních technologií do života občanů – například zpřístupnění online rezervace občanů a obecně digitalizaci obecní správy.
 • Adaptaci na změnu klimatu – například akumulaci a využití dešťové vody, zadržení dešťové vody ve městě.
28 – Andrea Nováková

28 – Andrea Nováková

vedoucí restaurace Mamma Mia

40 let, bez politické příslušnosti

Kdo jsem
Po vyučení jsem se přestěhovala do Itálie, kde jsem se vdala, měla dvě děti a věnovala se oboru, ve kterém jsem se vyučila. Pro příbuzné, známé a lidi z okolí jsem měla malou „Caffetterii e dolce“. V roce 2004 jsem se vrátila zpět kvůli mamince, která byla nemocná. Po delší době jsem se zde opět začala věnovat tomu, kde jsem v Itálii přestala a zde jsem vybudovala opět Caffetterii na způsob Itálie. Po nehodě, po níž následovala operace kolene, a dlouhodobé rekonvalescenci jsem opustila Caffetterii a přesunula se s přítelem do Nového Jičína, kde jsme dodnes a provozujeme Spaghetteria Mamma Mia.

Proč Zelení s TOPkou a SNK?
Důvod mého vstupu na kandidátku a propagace strany i programu, který je mi velice blízký, je ten, že: v Itálii jsem byla členkou skupiny usilující o řadu změn vůči zrušení zástavby na veřejném prostranství, dvakrát jsme obhájili zachování parku v centru městečka před parkovištěm a vybudování odlehlého parkoviště mimo zeleň. Zároveň jsme docílili pravidelného spoje 5x denně mezi námi a přilehlým větším městem (spoje nejsou tak běžné jako zde, v Itálii je samozřejmostí automobil). Ráda bych byla prospěšná i zde v Novém Jičíně, který za to opravdu stojí. Jsou zde místa, která stojí za to je ponechat, rekonstrukce je nutná či přispět k rozvoji a stabilitě krásných ploch z let minulých.

Mnoho našich návštěvníků je pozitivně naladěno směrem naším… Topka a SNK jsou ve většině bodech na stejné linii jak Zelení.


Co se ve volebním období 2014–2018 podařilo
Jsem nadšená z autobusů hromadné dopravy na baterie, zeleně, parků, kulturních památek, cykloturistiky, atd. Je zde mnoho úspěchů, za které děkuji, že jsou.

Jaké oblasti bych se chtěla věnovat

 • Více vytvořit solárního veřejného osvětlení (nezanedbatelné výdaje, ale zároveň velká úspora, mimo ČR je to obvyklé).
 • Silniční provoz je zde nezvykle velký, neb je tranzitní. Vytvořit koncept pro zklidnění provozu.
 • Prevence drog, pomoc seniorům, naučit mladé lidi vztahu k přírodě na školách formou přednášek a praxe v praxi.
 • V důchodovém věku mít MHD bezplatně, zapojit seniory a mládež ke spolupráci v přírodě.
 • Turistický ruch je na 50% vůči návštěvnosti a populaci. Více propagovat Nový Jičín formou rekreační a naučnou.

<!-- document.write('TOPlist'); //-->TOPlist