Místní části obecně


Místní části města jsou bývalé samostatné obce, které byly k Novému Jičínu připojeny ve 2. polovině 20. století. Považujeme za důležité je více zapojovat do plánování rozvoje a řešení problémů na jejich katastrálním území tak, aby se skutečně cítily jako plnohodnotná součást města a měly na jeho rozhodování vliv.

Intenzivněji spolupracujeme s předsedy osadních výborů

Konáme každoroční schůzky předsedů OV s vedením města.

Náš místostarosta Ondřej Syrovátka pravidelně navštěvuje jednání osadních výborů, které má v gesci (tj. Kojetín a Straník).

Pravidelně jednou ročně organizujeme veřejná setkání v místních částech (toto bylo přerušeno pouze během koronavirové pandemie).

S osadními výbory vždy předem plánujeme a konzultujeme investice, které by ve svých místních částech chtěli realizovat.


Podporujeme činnosti místních spolků

Podporujeme spolky, které se aktivně podílejí na společenském životě v místních částech; obzvláště ty, které se věnují mládeži.

V roce 2020 byly podpořeny nově vzniklé spolky v Žilině (např. Sbor dobrovolných hasičů)

V roce 2020 se nám podařilo získat mimořádnou dotaci pro SDH ve Straníku.

Spolkům i osadním výborům také již dlouhodobě pravidelně poskytujeme příspěvky na kulturu a dotace na činnost.


Opravujeme a budujeme společenská centra v místních částech

Společenská centra, případně malé kulturní domy jsou v místních částech důležité, aby se v nich mohla spolková činnost odehrávat, tj. aby se v nich mohly konat kulturní akce a scházet osadní výbor a další spolky. Naším cílem je, aby takové společenské centrum měla každá novojičínská místní část.

Průběžně probíhá postupná přestavba bývalého obchodu na kulturní centrum na Kojetíně.

Za stejným účelem byla vykoupena bývalá hasičárna v Žilině, v rozpočtu na rok 2022 je 2 300 000 Kč na její přestavbu.

Související odkazy


Zavedli jsme údržbu zeleně obyvateli místních částí

Ve Straníku a na Kojetíně udržují zeleň místní obyvatelé, se kterými má město smlouvu. Má to několik výhod: místní lidé mají šanci si přivydělat, o zeleň se starají lépe než Technické služby, protože v daném místě bydlí a město to navíc vyjde o něco levněji.


Pokračujeme v podpoře kulturních akcí ve spolupráci s osadními výbory.

Osadní výbory spravují určitě částky, které mají k dispozici na pořádání kulturních akcí a se kterými hospodaří.

Pro roky 2020, 2021 i 2020 byly finance na kulturní akce v místních částech navýšeny.


Bludovice


Rozšířili jsme část cyklostezky v Bludovicích

Rozšířili jsme část cyklostezky v Bludovicích, aby na ni měli přístup i chodci.

Tím jsme také chodcům zpřístupnili zastávku Bludovice, samoobsluha (směr Nový Jičín).

Související odkazy


U ‚České školy‘ jsme vybudovali místo pro přecházení, nové chodníky a opravili zastávku

Celá rekonstrukce stála 2,93 milionudotace z MAS Lašsko však činila cca 90 %, tj. 2,63 mil. Kč.

Realizace proběhla v listopadu 2020.

Související odkazy


Kojetín


Postupně přebudováváme objekt bývalého obchodu a hospody na společenské centrum

Přestavba probíhá postupně. Město každý rok vyhrazuje 200 000 až 500 000 Kč, na opravách se velkou měrou podílejí i místní obyvatelé, kterým bude kulturní centrum sloužit.

Pro rok 2022 je za tímto účelem alokováno v rozpočtu 500 000 Kč.


Zvýšili jsme frekvenci spojů MHD na Kojetín

Od změny jízdních řádů 2021/2022 byl počet spojů na Kojetín navýšen z 8 na 10.

Úprava JŘ byla provedena po konzultaci s osadním výborem.

Související odkazy


Zrekonstruovali jsme kamenný kříž mezi Kojetínem a Jičinou


Kříž byl již ve špatném stavu a hrozilo jeho zřízení.

Proto město nechalo kříž zrestaurovat a po konzultaci s osadním výborem na místě kousek vedle usadit.

Související odkazy

 

 


Loučka


V Loučce jsme posílili autobusovou dopravu

Od 15. prosince 2019 je v provozu linka 616 směr Polom s novou trasou AN-Nemocnice-Kaufland-Loučka s 6 páry spojů ve všední dny a 4 o víkendech ve směru z města a 8 páry spojů ve všední dny a 4 o víkendu ve směru do města.

Od 12.12. 2021 jsou v provozu další dvě linky s touto trasou: 908 a 988

Spoje jsme vyjednali jsme ve spolupráci s Koordinátorem Ostravského dopravního integrovaného systému (KODIS), který má provoz těchto krajských linek na starosti.

Zvýšili jsme tím počet spojů jezdících přes sídliště a nabídli obyvatelům Loučky přímé spojení s Kauflandem.

Od 6.3.2022 jezdí přes Loučku i ranní spoj linky 927, který dále pokračuje do Příbora a Kopřivnice a nabízí tak přímé spojení Loučky s těmito městy

Související odkazy


Straník


Podpořili jsme rozvoj a zvýšení akceschopnosti místní jednotky Sboru dobrovolných hasičů

V roce 2020 se podařilo získat dotaci ve výši 200 000 Kč na dovybavení jednotky SDH Straník.

V roce 2021 proběhl nákup vybavení z dotace.


Zahájili jsme práce na vybudování nové autobusové zastávku na Dolním konci

Je zpracována studie a povolení od PČR.

V rozpočtu na rok 2022 je vyhrazeno 300 000 Kč na vypracování projektové dokumentace.

realizaci dojde v roce 2023.


Vykoupili jsme ve spolupráci s osadním výborem plochu u dětského hřiště od soukromých vlastníků

Do budoucna jsme tak umožnili rozvoj hřiště a dostavbu cesty spojující horní a dolní konec.


Žilina


Zahájili jsme stavbu nového kulturního a společenského centra v Žilině

Společenská centra jsou v místních částech důležitá, aby se v nich mohla spolková činnost odehrávat, tj. aby se v nich mohly konat kulturní akce a scházet osadní výbor a další spolky.

Za tímto účelem byla vykoupena bývalá hasičárna v Žilině, v rozpočtu na rok 2022 je 2 300 000 Kč na její přestavbu.

Související odkazy


V Žilině za školou se nám pomocí několika opatření podařilo zamezit opakovanému zaplavování bytových domů a mateřské školy

Při deštích pravidelně docházelo k zaplavování bytových domů a mateřské školy pod nimi. Po důsledném prozkoumání kanalizace se nám podařilo vytvořit nové kanalizační propojení a vyčistit kanály tak, aby již k zaplavování nedocházelo. K dokončení úprav došlo v roce 2021.
Související odkazy

<!-- document.write('TOPlist'); //-->TOPlist