Kultura


Naší snahou je rozšíření kulturních akcí pořádaných městem na nová místa a také o nové typy akcí. Po covidové pauze se kultura opět naplno rozjela v roce 2022. Pokračujeme také v kulturní spolupráci s partnerskými městy.

Kulturní akce pořádáme na nových netradičních místech

Kromě již tradičních míst jako náměstí, Kamenné divadlo, Skalky nebo Nové slunce jsme rozšířili kulturní akce na nová místa a také o nové typy akcí.

  • V roce 2021 a 2022 se uskutečnily Kouzelné dny v Hückelových vilách.
  • V roce 2021 se konal koncert a další vystoupení v nově zrekonstruovaném atriu ZŠ Komenského 66.
  • V roce 2022 proběhl první ročník Food Festivalu na náměstí.
  • V roce 2020 probíhaly některé akce v rámci kulturního léta také na nádvoří Staré pošty.
  • V roce 2022 jsme navázali užší spolupráci s Muzeem Novojičínska a některé akce pořádáme společně.

Související odkazy


Uspořádali jsme výstavy připomínající život a dílo Karla Kryla

V dubnu-květnu 2022 byly uspořádány 3 výstavy připomínající život a dílo Karla Kryla v Návštěvnickém centru a na radnici¨. V Budoucnu bychom z nich rádi vytvořili trvalou expozici.

Související odkazy


Investovali jsme do zachování statiky levého křídla Beskydského divadla

Hodnota investice, která je vynucená nepříznivým statickým posudkem, je 17,5 mil. Kč.

Související odkazy


Podporujeme místní umělce poskytováním hudebních zkušeben za nízký nájem

Přemístěním umělců do prostor směrem k průmyslovému areálu se podařilo zabránit sporům s místními obyvateli a hudebníci si mohou i nadále udržet zkušebny s nízkým nájmem na Suvorovově ulici.


Zvýšili jsme objem dotací na kulturu

Objem prostředků do kultury je neustále navyšován, a to i během koronavirové pandemie.

Od roku 2018 vzrostl z 1 000 000 na 1 500 000 Kč pro rok 2023.


Stavba kulturního domu se zkomplikovala

Radou města byla v roce 2020 zřízena pracovní skupina na revizi projektu, která měla za úkol najít úspory v projektu. Jejím garantem byl jmenován Martin Gazda. Pracovní skupina provedla revizi projektu – viz reportáž TV Polar (11.12.2020).

Revize byla dokončena v létě 2021 a ve stávajícím projektu bylo shledáno několik problémů. Kromě sloupů v hlavním sále, které by komplikovaly provoz kulturního domu, bylo městským architektem doporučeno prověřit statiku budovy a porovnat náklady na rekonstrukci stávajícího objektu se stavbou nového objektu. Toto srovnání provede sám městský architekt. Následně bude rozhodnuto, jakým způsobem a kde bude Kulturní dům dostavěn.

Související odkazy


Sport


Sportoviště ve městě nutně potřebovala nové investice. Například zimní stadion má kompletně novou střechu. Tělovýchovné jednotě, jíž patří velká část objektů (například fotbalový stadion nebo hala ABC), jsme přispěli na přestavbu atletického stadionu a haly ABC. Postupně opravujeme i sportoviště v místních částech. Při plánování vycházíme především ze zpracovaného Plánu rozvoje sportu v Novém Jičíně 2018-2025.

Přispěli jsme na rekonstrukci fotbalového a atletického stadionu

Na projekt v hodnotě 38 000 000 Kč získala Tělovýchovná jednota, vlastník areálu, dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 25 000 000 Kč.

Bez spolufinancování města by se tento projekt ovšem nemohl uskutečnit, příspěvek města činil celkem 13 000 000 Kč.

Související odkazy


Finančně jsme podpořili rekonstrukci haly ABC

Hala ABC patří TJ Nový Jičín.

Město na rekonstrukci v hodnotě 33 mil. Kč přispělo 11 miliony, zbytek pokryla dotace.

Slavnostní otevření haly po rekonstrukci proběhlo 22.6.2020.

 

 

 


Ještě letos bude postaven nový skatepark pod fotbalovým stadionem

Momentálně je dokončován projekt, skatepark bude realizován na podzim 2022.

Vybudování skateparku je součástí návrhu rekonstrukce sportovního areálu.

Související odkazy


Opravili jsme střechu na zimním stadionu

  • Rekonstrukce střechy zimního stadionu v hodnotě 56 000 000 Kč proběhla v roce 2020.
  • Byla na ni získána dotace ve výši 25 000 000 Kč.

Zahájili jsme práce na rekonstrukci sportovního areálu

Na počátku volebního období byla vytvořena pracovní skupina pod vedením místostarosty Brože, která zpracovala podklady pro kompletní rekonstrukci sportovního areálu.

Město navíc v březnu schválilo dotaci TJ na rekonstrukci fotbalového stadionu a atletického oválu ve výši 13 000 000 Kč.

V roce 2020 byl zrekonstruován atletický stadion s fotbalovým hřištěm za celkem 38 000 000 Kč (dotace města činila 13 000 000 Kč).

V roce 2021 byla zpracována studie na úpravu veřejného prostranství ve sportovním areálu.

Související odkazy


Připravili jsme stavbu nové sportovní haly

Plán rozvoje sportovišť je hotov, hala je jeho součástí.

V roce 2022 proběhne architektonická soutěž na novou sportovní halu.


Rozšířili jsme hodiny pro plavání veřejnosti na bazéně

Od 1.9.2020 je nově je možné chodit plavat každý všední den, tj. navíc i v úterý a ve čtvrtek.

Související odkazy


Zpřístupňujeme sportoviště pro veřejnost

V květnu 2021 bylo zpřístupněno basketbalové hřiště za ZŠ Komenského 68.

Od jara 2021 je 3x týdně zpřístupněn nový atletický areál pro sportování veřejnosti.

Po rekonstrukci hřiště u ZŠ Dlouhá je v plánu zpřístupnění i tohoto areálu.

Související odkazy


Cestovní ruch a rekreace


Pracujeme na tom, aby se naše město i jeho místní části staly centrem aktivního odpočinku a turistickým cílem. V tomto volebním období se podařilo především zvelebit okolí vodní nádrže Čerťák a cyklostezku, následně bychom se rádi zaměřili také na další lokality, jako je například Puntík nebo Svinec.

Dokončili jsme nový bufet na Čerťáku

V roce 2019 byla dokončena oprava nádrže společností Lesy ČR a vody byla opět napuštěna v lednu 2020.

V listopadu 2019 byla dokončena městská pláž.

Bufet byl dokončen v červenci 2020 a od srpna již slouží návštěvníkům.

Jeho součástí jsou kromě občerstvení také sprchy a WC.

V následujících letech dobudujeme stezku k přehradě, zázemí pro děti, cvičící prvky pro dospělé, venkovní sprchy a zázemí pro cyklisty.

Související odkazy:


Na Čerťák jsme instalovali lavičky (nejen) pro otužilce

V zimní sezoně 2020/2021 se v době pandemických omezení začalo hodně Novojičíňáků chodit na Čerťák otužovat.

Protože se neměli kde převlékat, zareagovali jsme operativně a nechali pro ně na pláž instalovat tři lavičky.

Související odkazy


Nechali jsme vyrobit svítící adventní věnec

Vždy po dobu adventu se umisťuje na kašnu svatého Mikuláše.

Související odkazy


Do Návštěvnického centra se nám od Národního muzea podařilo získat cennou Laudonovu knihovnu

Související odkazy


Dárkové předměty postupně obměňujeme za přírodním ekologické a lokální

Jedním z propagačních produktů je nyní med vyprodukovaný městskými včelami.

Produkty jsou postupně nahrazovány ekologickými (například plátěné a papírové tašky namísto plastových)


V roce 2021 byla vytvořena slevová karta pro návštěvu Kremnice, kvůli koronaviru však prozatím nebyla využita – viz stránky NCNJ.

V roce 2022 došlo k obnovení této karty a je v nabídce opět od léta.

 

 


Pořádáme ochutnávky lokálních produktů z našich partnerských měst

21.10.2021 se uskutečnila ochutnávka lokálních produktů z Francie z okolí partnerského města Épinal.

Související odkazy


Ve spolupráci s katolickou církví jsme připravili zpřístupnění kostelní věže veřejnosti

Na počátku volebního období jsme zahájili jednání s Mons. A. Peroutkou, který byl projektu nakloněn. V květnu 2022 farnost dokončuje projektovou dokumentaci, která byla předběžně odsouhlasena i Národním památkovým ústavem.

K realizaci zpřístupnění dojde v roce 2023, návštěvy bude mít na starosti Návštěvnické centrum.

Související odkazy


Postavili jsme nový altán na Skalkách

Byl postaven namísto starého zchátralého altánu.

Související odkazy

<!-- document.write('TOPlist'); //-->TOPlist