Smart City neboli chytré a otevřené město


Chceme, aby se naše město dále rozvíjelo. Smart City jako pojem v sobě ukrývá klíč k řešení každodenních problémů města pomocí moderních technologií. S tím souvisí i otevřená a strojově čitelná data, která přispívají k větší transparentnosti a umožňují také vytvářet nové služby občanům.

Zpracujeme koncepci Smart City

  • Pomůže nám zjistit, kam se jako město chceme dostat z pohledu informačních technologií, využívání Internetu věcí a využívání smart technologií celkově

Na koncepci se pracuje již od roku 2022, Radou města byla schválena 21.6.2023.

Související odkazy


Přívětivý městský úřad


Chceme kvalitní úřad s motivovanými a profesionálním zaměstnanci. Dobře fungující městský úřad je důležitý pro hladký chod města a také pro spokojenost občanů, kteří si na úřadě potřebují něco vyřídit. Podstatné je, aby spolu zaměstnanci různých odborů více komunikovali a vycházeli si vstříc. Samozřejmé je, že vedení města by v tomto mělo jít příkladem a dát prvotní impuls, můžeme však pomoci i několika dalšími drobnostmi.

Zjednodušíme a zpřehledníme přístup k aktuálním usnesením rady a zastupitelstva na webových stránkách města

Ke zjednodušení a zpřehlednění došlo s vytvořením nového webu města

Související odkazy

Zefektivníme fungování odborných komisí rady města a snížíme počet jejich členů

Od tohoto volebního období je počet členů komisí snížen na 12


Bezpečnost


Aby byli lidé ve městě spokojení, musí se cítit bezpečně. Mapa kriminality nám pomůže vytipovat místa, na něž bude třeba se soustředit.


Splněno nad rámec programu


Spolupracujeme s okolními městy

Spolupráce s blízkými městy považujeme za důležitou. Konkurence je samozřejmě zdravá, ale pokud se budeme vzájemně inspirovat a spolupracovat na vybraných projektech, máme reálnou šanci dosáhnout větších pokroků s menšími náklady. Dohodli jsme se proto s PříboremKopřivnicí Frenštátem pod Radhoštěm, že se budeme 1-2x do roka společně potkávat a rozebírat věci, které nás aktuálně pálí a pokládat základy společným projektům. Následovat pak mohou další menší schůzky k již konkrétním tématům.

Organizace prvního setkání v tomto volebním období, které se uskutečnilo koncem dubna 2023, jsme se ujali my. Hlavními tématy bylo odpadové hospodářství (sdílení zkušeností ohledně sběru gastroodpadu, ReUse centra a společného sběru plastů a kovů), programové dotace, možnost zavedení společného systému sdílených kol, MHD, parkování, podpora podnikatelů a zapojení do projektu Národní síť Zdravých měst ČR.

Související odkazy


S pomocí dotace jsme pořídili dvě elektronické úřední desky

Související odkazy


Poplatky mohou lidé nově platit online z pohodlí domova

Související odkazy


Vytvořili jsme nové webové stránky, jejichž vzhled je v souladu s novým vizuálním stylem a jsou rychlejší než ty předchozí

Související odkazy

<!-- document.write('TOPlist'); //-->TOPlist