Projekt Zdravé město Nový Jičín a Místní agenda 21


Nový Jičín vstoupil do Národní sítě Zdravých měst v roce 2015 a výrazně mu to pomohlo naučit se, jak komunikovat s občany, jak je informovat a jak se jich ptát na názory. Od té doby se uskutečnilo několik Veřejných fór, projednání a participativních rozpočtů, díky kterým měli občané výraznou možnost ovlivnit budoucnost města. Pravidelně pořádáme osvětové akce se zaměřením na zdraví a udržitelný rozvoj. Hlavní rozhodnutí vždy leží na bedrech zvolených zastupitelů, ale domníváme se, že i nevolení občané města mají mít možnost do chodu města zasáhnout a být o něm kvalitně informováni; zvyšuje se tím zároveň jejich zájem o dění ve městě a potažmo také o politiku.

Pravidelně pořádáme Veřejná fóra pro občany města

Veřejné fórum bylo pořádáno v roce 2019, v letech 2020 a 2021 muselo být kvůli pandemii bohužel zrušeno. Na podnětech z veřejného fóra se však i nadále pracuje a jsou postupně plněny Na přehled plnění jednotlivých podnětů se můžete podívat zde (prezentace ke stažení).

V roce 2022 se Veřejné fórum již opět uskutečnilo. O prioritách se hlasovalo v anketě připravené v aplikaci Munipolis (Mobilní rozhlas), ve které bylo možné dávat 2 kladné a 1 záporný hlas.

Související odkazy


Pravidelně pořádáme veřejná projednání k zásadním městským projektům

Komunikaci s občany považujeme za důležitou. Snažíme se v Novojičíňácích vzbudit větší zájem o dění ve městě a přesvědčit je, že každý občan má šanci něco ovlivnit a podílet se na chodu města. Uskutečnilo se například:

  • veřejné projednání ke koncepci parkování (únor 2020, účast 80 lidí),
  • v roce 2020 proběhlo veřejné projednání k Adaptační strategii na změnu klimatu,
  • na podzim 2021 proběhla dvě veřejná projednání ke změnám v MHD,
  • v roce 2022 proběhla veřejná projednání k Revitalizaci Smetanových sadů, Revitalizaci sídliště Nerudova a Propojení ulic Hoblíkova a Žižkova
  • a ještě několik dalších.

Navýšili jsme sumu na participativní rozpočet

Participativní rozpočet nazvaný Projekty pro Nový Jičín jsme zavedli v minulém volebním období a umožňuje lidem navrhnout projekt, který by se měl v Novém  Jičíně uskutečnit. Občané následně hlasují v anketě, kterým projektům by rádi dali přednost.

Od roku 2022 došlo ke zdvojnásobení sumy vyhrazené na Participativní rozpočet neboli Projekty pro Nový Jičín z 200 000 Kč na 400 000 Kč.

Související odkazy


Uspořádali jsme Podzimní školu zdravých měst 2021 v Novém Jičíně pro 70 měst z celé republiky

Zástupci více než 70 měst a obcí z celé České republiky se setkali v Novém Jičíně. Program akce byl zaměřen na sdílení dobré praxe, vzájemnou inspiraci a akreditované vzdělávání v oblasti strategického plánování a práce s veřejností. Na odborné semináře navázaly doprovodné programy, během nichž mohli návštěvníci poznat přírodní krásy i historické památky hostitelského města, prohlédnout si expozice v Návštěvnickém centru nebo si užít aromaterapii v prostředí solné jeskyně. 

Pro nás to byla velká čest a zároveň tak trochu i zpětná vazba, že i my už patříme mezi Zdravými městy k těm zkušenějším.

Související odkazy


Informování občanů o chodu města


Informovanost o dění ve městě je základ, proto co nejvíce zjednodušujeme občanům přístup k důležitým informacím.

Do tvorby strategického plánu města na léta 2020-2027 jsme v maximální možné míře zapojili občany města

Strategický plán určuje dlouhodobé strategické cíle města, které přesahují několik volebních období. Byl dokončen a schválen na zastupitelstvu v březnu 2021. I přes epidemii covidu jsme do jeho tvorby zapojili veřejnost v maximální možné míře.

Občané byly zapojeni:

  • formou dotazníku,
  • v odborných skupinách, které na plánu pracovaly,
  • anketě na vytvoření sloganu a
  • na veřejném projednání, které se kvůli covidu uskutečnilo online.

Související odkazy


Záznamy ze zastupitelstva jsou nově rozděleny podle jednotlivých bodů

Zatímco dříve byl záznam ze zastupitelstva jedno souvislé video a bylo obtížné v něm dohledávat konkrétní body, nyní je možné si kliknout na bod, který Vás zajímá, a záznam na něj automaticky přeskočí.

Vyzkoušet si to můžete na stránce TV Polar.

<!-- document.write('TOPlist'); //-->TOPlist