Kultura


Naší snahou je rozšíření kulturních akcí pořádaných městem. Důležitým volebním i povolebním tématem bude kulturní dům, jehož stavbu dlouhodobě prosazujeme. V našich plánech pamatujeme na vytvoření zázemí pro pořádání těchto akcí i celkovou koncepci kultury na území města. Chceme také pokračovat v kulturní spolupráci s partnerskými městy.

Nový Jičín je bezesporu kulturní město, ale aby mohlo svůj potenciál využít naplno, potřebuje nutně svůj Kulturní dům

 • Je třeba na pořádání plesů, koncertů i konferencí
 • My jeho stavbu budeme prosazovat
 • Současná stavba v přístavbě Hotelu Praha se kvůli nejistotě ohledně statiky a sloupům umístěným v plánovaném sále zkomplikovala a není jisté, zda ji bude možné dokončit. Nabízí se proto tři možnosti, jak docílit toho, aby naše město svůj kulturní dům získalo:
  • 1) i přes komplikace dostavba rozestavěného KD v přístavbě Hotelu Praha,
  • 2) výkup budovy Nového Slunce a vybudování KD v jeho prostorách, nebo
  • 3) stavba nového KD na jiném místě.
 • Každá z variant má své výhody i nevýhody a po volbách musíme najít politickou i společenskou shodu, kterou cestou se vydat.

20. a 30.1.2023 proběhly schůzky s majiteli budovy Nové Slunce o možnosti jejího výkupu. Momentálně probíhá vyjednávání.


Založíme Festival vína, které se bude degustovat na různých místech v centru města

První ročník Vinného festivalu proběhl v budově bývalého textilu na ul. 28. října 26.11.2022 a počítá se s jeho opakováním.

Související odkazy


Vybudujeme novou klimatizaci v Beskydském divadle

Vybudování klimatizace je v plánu i v rozpočtu v roce 2023.


Sport


Sportoviště ve městě potřebují nové investice. Byla zpracována Koncepce rozvoje sportovišť a hodně věcí se již podařilo, například oprava střechy na zimním stadioně, rekonstrukce atletického stadionu nebo hřiště u ZŠ Dlouhá. Mnoho investic je však ještě před námi. Důležitým úkolem pro příští volební období bude také zřízení městské organizace Správa sportovišť.

Budeme pokračovat v revitalizaci sportovního areálu u atletického stadionu dle zpracované Koncepce rozvoje sportovišť

 • V areálu dle studie postupně vznikne multifunkční hřiště, lezecká stěna, prvky pro parkour a multifunkční hala
 • Všechna sportoviště propojíme cyklostezkou a stezkou pro pěší, která bude procházet celým areálem
 • V areálu vysadíme nové stromy a vytvoříme z něj příjemný prostor pro trávení volného času

Momentálně probíhá architektonická soutěž na stavbu nové sportovní haly. Chystá se také rekonstrukce horní části areálu u vstupní brány (2023).


Na bývalém Horním nádraží postavíme pumptrack

V roce 2023 se pracuje na projektu.


Novojičínská sportoviště vybudovaná s pomocí dotací města budou zpřístupněna široké veřejnosti

Nově zrekonstruované hřiště u ZŠ Dlouhá je zpřístupněno veřejnosti každý den včetně víkendů.

Související odkazy


Rekreace a cestovní ruch


Chceme, aby se naše město i jeho místní části staly centrem aktivního odpočinku a turistickým cílem.

Zmodernizujeme zázemí venkovního bazénu a postavíme nový tobogán

Rada města 19.4.2023 rozhodla o založení nového projektu na rekonstrukci venkovního bazénu a tobogánu.


Zrevitalizujeme nábřeží Jičínky mezi Suvorovovou a Hřbitovní ulicí a vytvoříme tak nové místo k trávení volného času

 • Doplníme sem lavičky a mobiliář, vhodně upravíme zeleň a také stezky, aby se zde dalo příjemně procházet a projíždět na kole

Místostarosta inicioval spolu s městským architektem schůzku s Povodím Odry 27.3.2023, na níž jsme si domluvili, jaké prvky bude možné do koryta umístit (takové, které nebrání průtoku, tj. stezky, schody, ale nikoliv mobiliář). Ještě předtím jsme se jeli spolu s MA a vedoucími ORI a OŽP inspirovat na schůzku do Krnova 21.3.2023, kde již mají z jednání s PO zkušenosti kvůli revitalizaci koryta řeky Opavy. MA si toto téma vzal za své.

Na vedení města 14.6. byla schválena příprava projektu Humanizace toku řeky Jičínky


Po vzoru jiných měst budeme iniciovat vznik tzv. Komunitní dílny jako Fajna Dilna v Ostravě

 • Veřejnosti zde bude přístupné vybavení a nářadí pro kutilské práce, svépomocné opravy elektroniky a jízdních kol
 • Dílnu bude možné propojit s jinými iniciativami jako ReUse centrum

Od roku 2023 nabízí SVČ Fokus „Pátky ve Fokusu“, kdy je možné si v tamní dílně s využitím místních nástrojů opravit či vyrobit, co potřebujete.


Podpoříme vznik nové únikové hry v nevyužívaném radničním sklípku

 • Zábavnou formou přinese Novojičíňákům nové informace o městě a učiní Nový Jičín atraktivnějším pro turisty

Úniková hra byla vytvořena a od roku 2023 je v provozu. Město její vybudování podpořilo sníženým nájmem a dotací.

Související odkazy


Splněno nad rámec programu


Pracujeme na zpřístupnění kostelní věže veřejnosti

Související odkazy

<!-- document.write('TOPlist'); //-->TOPlist