Rada města má 9 členů a v jejím čele stojí starosta města spolu s místostarosty.

  Jméno Pol. strana Funkce
  PhDr. Jaroslav Dvořák ČSSD starosta
  Bc. Blanka Faluši ČSSD 1. místostarostka
Ondřej Syrovátka_small_2 Mgr. Ondřej Syrovátka SZ 2. místostarosta
  Mgr. Pavel Rozbroj ČSSD 3. místostarosta
(neuvolněný)
  MUDr. Pavel Andrýsek ČSSD člen rady
  Miroslav Rešl ČSSD člen rady
  MUDr. Ivo Vaněček ČSSD člen rady
 Pavel Bártek_small Mgr. Pavel Bártek SZ člen rady
  Žaneta Marková ČSSD člen rady

 

Kompetence starosty a místostarostů:

PhDr. Jaroslav Dvořák (starosta):

 • interní audit
 • kontrolní odbor
 • odbor sociálních věcí
 • odbor školství, kultury a sportu
 • městská policie
 • vztah s veřejností – PR
 • organizační složka ProSenior
 • příspěvkové organizace školské a kulturní

Bc. Blanka Faluši (1. místostarostka):

 • odbor bytový
 • odbor majetku, rozvoje a investic
 • odbor finanční
 • kancelář úřadu
 • Technické služby (finanční problematika)

Mgr. Ondřej Syrovátka (2. místostarosta):

 • odbor životního prostředí
 • organizační odbor
 • Zdravé město Nový Jičín
 • obecní živnostenský úřad
 • odbor územního plánování a stavebního řádu
 • zahraniční vztahy
 • Technické služby

Mgr. Pavel Rozbroj (3. místostarosta, neuvolněný)

 • odbor dopravy
 • odbor správních činností
 • Návštěvnické centrum

<!-- document.write('TOPlist'); //-->TOPlist