Smart City neboli chytré město


Chceme, aby se naše město dále rozvíjelo. Smart City jako pojem v sobě ukrývá klíč k řešení každodenních problémů města pomocí moderních technologií. Tyto technologie jsou dnes praxí ve velkých městech a mají měřitelný dopad. Postupně se nám je daří zavádět i v Novém Jičíně.

Vytvořili jsme novou vizuální identitu města

Nový Jičín se od ledna 2021 prezentuje novým vizuálním stylem. Došlo ke sjednocení barev, písma a symbolů, které se používají na úředních dokumentech, vizitkách, plakátech, propagačních tiskovinách, ale i na webu a sociálních sítích.

Byl vypracován manuál jednotného vizuálního stylu, kterým by se měli zaměstnanci úřadu i jeho organizací řídit. Je návodem, jak ke komunikaci přistupovat, a také pojistkou, aby materiály, od úředních dokumentů až po sociální sítě, vypadaly podobně a každému bylo na první pohled jasné, že pocházejí z městského úřadu a jeho organizací. Město dosud nemělo takový dokument, který by popisoval, jak má vypadat jeho vizuální komunikace navenek, nemělo.

Součástí nové vizuální identity je i značka neboli logo města vycházející ze znaku města. Manuál vizuální identity zpracovala kopřivnická firma Plus Design & Marketing a Novojičíňák Jan Bartoň (mimo jiné autor nového loga Štramberku). Celý proces jsme konzultovali s PhDr. Karlem Müllerem, ředitelem Zemského archivu v Opavě a členem parlamentního podvýboru pro heraldiku.

Související odkazy:


Zavedli jsme „chytrou“ evidenci popelnic pomocí QR kódů

Systém funguje od srpna roku 2019 a hned v počátku jsme díky němu mohli zredukovat počet popelnic ve městě a ušetřit tím statisíce korun za rok. Zvýšil se také počet občanů platících poplatky za odpad a díky systému máme přesný přehled o vyvezených a nevyvezených kontejnerech a popelnicích.

Související odkazy


Zavedli jsme nový rezervační systém na úřad

Od ledna 2019 je zaveden nový rezervační a vyvolávací systém pro online objednávání na odborech dopravy, správních činností a pokladně. K zaměstnancům MěÚ se tak můžete objednat na určitou hodinu a vyhnout se stání ve frontách. Tento systém bude je napojen i na aplikaci Nový Jičín v mobilu.

Související odkazy


Chytré parkování

Zavedli jsme nový systém placení za parkování v centru města (tzv. „Smart parking“).

Nyní je kromě mincí možné platit i pomocí mobilní aplikace, platební kartou.

 

 

 


Pořídili jsme Mobilní rozhlas – aplikaci pro komunikaci mezi úřadem a občany

Mobilní rozhlas přináší občanům aktuální informace přímo do telefonu, upozorní na připravované kulturní akce, dopravní uzavírky, výpadky energií nebo v rámci krizového řízení předá občanům informace o mimořádný událostech a nebezpečných jevech jakou jsou blížící se vichřice, povodně apod.

Aplikace dále umožní občanům města vyjádřit názor v anketách a dotaznících.

Mobilní rozhlas byl využíván již od dubna 2020 jako komunikační platforma pro krizové události jako byl koronavirus nebo povodně. V roce 2021 získal Nový Jičín na pořízení smart technologií dotaci a součástí bylo i pořízení Mobilního rozhlasu, neboli Munipolisu. Oficiálně v provozu je od května 2022.

Související odkazy


Pro městský úřad jsme pořídili nový komplexní informační systém

Stávající systém byl již zastaralý, nový systém přináší i další možnosti pro občany. Realizace proběhla v roce 2022 a celková cena byla 5 800 000 Kč.

Související odkazy


Vytvořili jsme Portál občana města

Portál občana města je webová aplikace, která umožňuje elektronickou komunikaci občana s úřadem. Přináší rychlejší a efektivnější řešení životních situací bez nutnosti návštěvy úřadu. Je součástí nového komplexního informačního systému, který město pořídilo letos.

Je možné zde například zaplatit poplatky za odpady nebo psy nebo zkontrolovat, zda máte poplatky již uhrazeny.

Související odkazy


Instalovali jsme wi-fi sítě ve veřejných budovách města.

Od listopadu 2019 je veřejná wi-fi na Divadelní 1, chystá se i na Divadelní 8.


Tvoříme městský web přizpůsobený pro děti

Na tento projekty byla získána dotace, k realizaci dojde v roce 2022.


Otevřená data


Otevřená data jsou informace a data zveřejněná na internetu, která jsou strojově čitelná, úplná a neomezená ve svém využití a výrazně přispívají k transparentnímu fungování města. Umožňují lepší kontrolu dokumentů publikovaných městem (např. smlouvy, objednávky a faktury) a umožňují také vytvářet nové služby občanům.

Rozšířili jsme mapové projekty města

Na stránkách města byla nově vytvořená sekce Mapové projekty města, kam jsou mapy postupně přidávány.
Nyní je tam Mapa adaptačních opatření, Koncepce parkování města Nový Jičín, Mapa kontejnerů, Plochy se zákazem požívání alkoholu, Dětská hřiště a Městský rozhlas.

Související odkazy


Veškeré dokumenty jsme začali publikovat ve formě „otevřených dat“

Tato povinnost byla implementována do nové vnitřní směrnice města. Otevřená data napomáhají lehčí čitelnosti dat a dokumentů možnosti vyhledávání textů, které dokumenty obsahují.

<!-- document.write('TOPlist'); //-->TOPlist