Zdravotnictví


V oblasti zdravotnictví má město málo pravomocí, s nedostatkem některých zdravotnických profesí však i zde roste jeho role. Navážeme na dotace pro zubaře, které jsme zřídili v tomto volebním období, rozšíříme je a doplníme o pobídky pro další lékařské profese.

Podpořili jsme Nemocnici AGEL při zřizování nové zubní ordinace


Budeme usilovat o zřízení zubní pohotovosti ve spolupráci s nemocnicí

Nemocnice Nový Jičín se nyní chystá pronajmout místnosti na zubařské poliklinice, v níž by chtěla pohotovost vybudovat.


Senioři a lidé se zdravotním postižením


Naším cílem je sebevědomý občan, který zná svá práva i povinnosti, podílí se na činnosti pro společnost a neváhá se aktivně zapojit do rozhodovacích procesů. S tím souvisí i podpora mezigeneračního soužití a setkávání nejrůznějších skupin, což bezpochyby vede k většímu vzájemnému pochopení a toleranci a je rovněž dobrou příležitostí k učení i rozvoji osobnosti.

Pro lepší informovanost zřídíme samostatné a přehledné webové stránky, na nichž bude k dohledání vše, co se sociálních služeb týká

Na novém webu vznikají samostatné podstránky věnované rodině a sociálním službám.


Sociální služby a dobrovolnictví


Každý z nás se v průběhu života může dostat do situace, kdy bude potřebovat pomoc někoho jiného. Ne vždy je ale možné se spoléhat pouze na rodinné příslušníky. Proto je bezpodmínečně nutné, aby byla v našem městě síť adekvátních poskytovatelů sociálních služeb. Situací je třeba se systémově zabývat, průběžně zjišťovat a ověřovat potřeby našeho města a adekvátně na ně reagovat sítí kvalitních, potřebných a dostupných sociálních služeb. Sociální soudržnost je jedním z pilířů zdravého města, kterým chceme být.

<!-- document.write('TOPlist'); //-->TOPlist