Tvůrčí vzdělávání – cesta k úspěchu v dospělosti


Co je po devíti letech strávených na základní škole opravdu důležité? Umět komunikovat s druhými lidmi. Spolupracovat s nimi v jednom týmu. Umět si dát věci do souvislostí. Nebát se používat angličtinu. Rozpoznat lež a podvod. Proto navrhneme a zavedeme řadu konkrétních nástrojů pro úspěšné tvůrčí vzdělávání na školách.

Funkční, přívětivá a zdravá škola


Aby děti i učitelé do školy chodili rádi a se zájmem, je důležité mít k dispozici potřebné zázemí a vybavení. Důležité je vytvořit kvalitní zázemí. Není až tak podstatné, kolik interaktivních tabulí a projektorů nainstalujeme do té které školy, podstatnější je přátelská atmosféra, která spočívá v detailu – že tabule a projektory opravdu fungují a můžeme je okamžitě využít a že ve škole vládne „dobrá nálada“.

Zpracujeme projekt na výstavbu plnohodnotné tělocvičny na ZŠ Tyršova

V roce 2023 bylo rozhodnuto o zpracování studie na stavbu tělocvičny.


Předškolní vzdělávání


Všude tam, kde mají rodiče s malými dětmi možnost pracovat, z toho profitují nejen mladé rodiny a zaměstnavatelé, ale celá společnost. Také pro děti samotné je možnost účastnit se předškolního vzdělávání a výchovy ve většině případů velmi prospěšná. Předškolní zařízení musí být vysoce kvalitní, tj. mít přiměřený počet dětí na jednoho kvalifikovaného a kvalitního učitele, přiměřené materiální a prostorové podmínky.

Zrekonstruujeme zahrady u mateřských škol

  • Především u MŠ Jiráskova a MŠ Komenského
  • V minulém volebním období jsme zrekonstruovali zahrady u MŠ Jubilejní a MŠ Smetanovy sady
  • V roce 2023 je v plánu i v rozpočtu rekonstrukce zahrady u MŠ Komenského.

Mezinárodní spolupráce


Mezinárodní spolupráce nabývá každým rokem na významu. Děti se při ní zdokonalí v používání cizího jazyka a dostanou možnost poznat jiné kultury a v neposlední řadě dojít k poznání, že naše problémy a radosti se velmi podobají těm v zahraničí. Takovéto poznání později umožní lepší vzájemné pochopení a funguje i jako prevence proti rasismu a xenofobii.

Budeme pokračovat v poskytování stipendia pro studenty na zahraničních vysokých školách

  • Tato stipendia jsme poprvé zavedli v roce 2021
  • Stipendium je poskytováno i v roce 2023.

Splněno nad rámec programu


Zrekonstruovali jsme venkovní hřiště u ZŠ Dlouhá a otevřeli je veřejnosti

  • Nové multifunkční hřiště u ZŠ Dlouhá bylo slavnostně otevřeno v úterý 11.4.2023 a nyní je již přístupné široké veřejnosti.
  • Nově zde je tartanová běžecká dráha, in-line dráha okolo celého hřiště, koše na streetball, multifunkční hřiště na míčové sporty, jako například nohejbal, tenis, volejbal, házená nebo florbal, workoutová sestava, herní prvky pro děti a doskočiště pro skok daleký.
  • Otevřeno je každý všední den od 16:00 do 20:00 a o víkendech od 8:00 do 20:00.

Související odkazy

<!-- document.write('TOPlist'); //-->TOPlist