Výbory zastupitelstva města

Zastupitelstvo města zřídilo 2 výbory: finanční a kontrolní.

Finanční výbor:
  • provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce,
  • plní další úkoly, kterými jej pověřilo zastupitelstvo.
Kontrolní výbor:
  • kontroluje plnění usnesení zastupitelstva a rady,
  • kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory zastupitelstva a městským úřadem na úseku samostatné působnosti
  • plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo.
Naši zástupci ve výborech:
 Výbor  jméno  kontakt
 Finanční  Andrej Droščín  andrej.droscin@tiscali.cz
 Kontrolní

Přehled všech členů výborů najdete na následujících odkazech na stránky města: finanční výbor a kontrolní výbor.


Osadní výbory

  • předkládají zastupitelstvu, radě a výborům návrhy týkající se rozvoje příslušné části města a rozpočtu města
  • vyjadřují se k návrhům předkládaným zastupitelstvu a radě k rozhodnutí, pokud se týkají příslušné části města
  • vyjadřují se k připomínkám a podnětům předkládaným občany města, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu v příslušné části města, orgánům města.
Naši zástupci v osadních výborech:
 Osadní výbor  jméno  kontakt
 Bludovice  nemáme svého zástupce
 Kojetín  MUDr. Jakub Syrovátka  jakub.syrovatka@nnj.agel.cz
 Jitka Rakušanová  jitule.rakusanova@seznam.cz
 Loučka  Mgr. Hana Micková  mickova.h@seznam.cz
 Straník  nemáme svého zástupce
 Žilina  nemáme svého zástupce

Přehled všech členů osadních výborů najdete na následujících odkazech na stránky města: osadní výbory.

<!-- document.write('TOPlist'); //-->TOPlist