Komplexní starost o veřejný prostor doposud v Novém Jičíně chyběla. V právě uplynulém volebním období se nám podařilo realizovat několik dílčích kroků, díky kterým došlo ke změně vnímání veřejného prostoru a městských staveb jako veřejných záležitostí (viz „Podařilo se“). Jsme však teprve na půli cesty. Aby se naše město rozvíjelo v souladu se svou historií a také se svými občany, je třeba v tomto trendu pokračovat.


Živé zelené centrum města


Chceme žijící zelené náměstí. Spolu s okolními zahrádkami se tak náměstí stane opravdovým žijícím středem města.

Dotáhneme projekt na výsadbu stromů okolo kašny

1.3.2023 proběhla schůzka zástupců vedení města a odborů s projektanty (p. Pekárem a p. Holánem), na níž se vyjasnily některé rozpory a nesrovnalosti. S realizací se počítá na podzim 2023 po slavnostech města. Stromy byly rovněž prezentovány na semináři k investicím 2023 a jsou zahrnuty v prezentaci investičních akcí na rok 2023.

Související odkazy

Ke stromům a k podloubí přidáme lavičky, na kterých si bude možné ve stínu odpočinout

Lavičky jsou součástí projektu stromů na náměstí.


Revitalizujeme hlavní průtah městem

 • jedná se o část silnice I/57 podél centra vedoucí z Opavy do Valašského Meziříčí
 • ulice je dnes zbytečně široká s nadbytečným středovým pruhem
 • my ji ve spolupráci s ŘSD, kterému silnice patří, zúžíme a po stranách vysadíme stromy, rozšíříme chodníky, navýšíme počet parkovacích míst a vybudujeme cyklopruhy

Při pravidelné schůzce místostarosty s městským architektem bylo dohodnuto, že se tomu architekt bude věnovat po realizaci Palačovské spojky a převodu komunikace I/57 z ŘSD na Moravskoslezský kraj. Komunikace přejde do nižší kategorie a bude snazší změny prosadit.


Záchrana Hückelových vil a dalších památek


Budeme pokračovat v záchraně Hückelových vil. Tento unikátní komplex obou sesterských objektů má potenciál pozvednout Nový Jičín na další úroveň a přilákat do něj nové návštěvníky. Budeme usilovat také o záchranu dalších památek v Městské památkové rezervaci i mimo ni.

Upravili jsme a zpřístupnili areál okolo Hückelových vil a propojili jej s areálem na Skalkách

Park v Hückelových vilách se v říjnu 2023 poprvé po desítkách let otevřel veřejnosti. Na jaře byly v období vegetačního klidu pokáceny stromy, které byly v havarijním stavu a které by mohly ohrozit bezpečnost kolemjdoucích. V letních měsících pracovníci Technických služeb města vybudovali chodníčky pro pěší, které vedou od ulice Lesní a až po ulici Revoluční. Rádi bychom zpřístupněním parku vrátili této opomíjené části města život.

Díky otevření parku došlo k přirozenému napojení Lesoparku Skalky na ulici Revoluční. Pomohlo také blízké mateřské škole ve vile Hugo Hückela, protože cestou přes park si rodiče mohou cestu významně zkrátit. Park má 4 vstupy, a to z ulice Revoluční, od Mateřské školy Sady, z Lesoparku a z ulice Lesní, a je otevřen celoročně se zavírací dobou mezi 16:00 a 20:00 podle ročního období.

Související odkazy


Budeme pokračovat v obnově a údržbě památek v městské památkové rezervaci

Tato činnost probíhá průběžně například formou dotace na obnovu městské památkové rezervace.

Pro rok 2023 byl na zastupitelstvu 12.6.2023 doplněn stávající dotační titul doplněn o možnost opravy podloubí.

Související odkazy


Město, které má styl a šmrnc


Budeme pokračovat ve snaze omezit vizuální smog. Důležité je však zapojit do tvorby veřejného prostoru jeho aktéry a učinit jej přívětivým především k těm, kteří ve městě žijí.

Dokončíme Manuál reklamy a uvedeme jej do praxe

 • Nenásilnou formou budeme motivovat podnikatele i vlastníky budov ve městě, aby se řídili Manuálem označování a reklamy provozoven v Novém Jičíně, který jsme nechali zpracovat v tomto volebním období.

Manuál reklamy a označování provozoven byl vytvořen a schválen v RM začátkem roku 2023. V Radě města v březnu 2023 bylo také schváleno nařízení, které na základě Manuálu upravuje, jak by měla reklama v MPR vypadat.

Související odkazy


Zrevidujeme podmínky pro stálý prodej pod podloubím, aby nabízené produkty nebránily v průchodu, ale oživovaly prostor náměstí

Na posledním veřejném fóru 12.4.2023 bylo toto téma navrhnuto a postoupilo do finálního hlasování. V něm uspělo a nyní je posuzováno Radou a zastupitelstvem města.


Budeme pokračovat v revitalizaci Horního nádraží

 • Vybudujeme zde pumptrack, posezení pro cyklisty, hygienické zázemí
 • Skrz areál vybudujeme novou propojku pro pěší a cyklisty mezi ulicemi Rybníčky a Nádražní.
 • Doplníme sem informační cedule o historii železniční trati a nádraží.

V roce 2023 probíhají práce na dokončení projektové dokumentace.


Zrevitalizujeme Smetanovy sady na základě studie vzniklé v roce 2022

 • Kolem památníku J. G. Mendela vytvoříme důstojné a příjemné místo k odpočinku, které bude připomínat historický význam tohoto génia.
 • Obnovíme herní prvky pro děti a v parku vybudujeme novou kavárnu.
 • K lavičkám doplníme opěrátka.

Studie byla v březnu 2023 schválena v Radě města

Související odkazy


Do Smetanových sadů jsme doplnili mobilní kavárnu

Ve Smetanových sadech od roku 2023 funguje nová mobilní kavárna s venkovním posezením. Je umístěná poblíž jezírka, kde původně stávalo letní kino. Na jejího provozovatele proběhlo v květnu 2023 veřejné výběrové řízení. Přihlásili se dva zájemci. Na základě předložených nabídek město jako provozovatele vybralo firmu KeKafi, především díky širokému částečně doma vyráběnému sortimentu, dlouhé otevírací době a také dobrým zkušenostem ze spolupráce v minulosti.

Kavárna je otevřena od června do září za příznivého počasí denně minimálně od 10 do 17 hodin. Ochutnat zde můžete nejen výbornou kávu a nealko nápoje, ale také skvělé dezerty a drobné občerstvení. Pokud se provoz osvědčí a bude o něj zájem, zvážíme do budoucna vybudování trvalé „kamenné“ kavárny.

Související odkazy


Zrevitalizujeme nábřeží Jičínky mezi Suvorovovou a Hřbitovní ulicí a vytvoříme tak nové místo k trávení volného času

 • Doplníme sem lavičky a mobiliář, vhodně upravíme zeleň a také stezky, aby se zde dalo příjemně procházet a projíždět na kole

Místostarosta inicioval spolu s městským architektem schůzku s Povodím Odry 27.3.2023, na níž jsme si domluvili, jaké prvky bude možné do koryta umístit (takové, které nebrání průtoku, tj. stezky, schody, ale nikoliv mobiliář). Ještě předtím jsme se jeli spolu s MA a vedoucími ORI a OŽP inspirovat na schůzku do Krnova 21.3.2023, kde již mají z jednání s PO zkušenosti kvůli revitalizaci koryta řeky Opavy. MA si toto téma vzal za své

Na vedení města 14.6. byla schválena příprava projektu Humanizace toku řeky Jičínky

 


Zrekonstruujeme a otevřeme průchod u Laudona a zajistíme jeho bezpečnost

Je to jednou z chystaných investičních akcí pro rok 2023, viz prezentace investičních akcí na rok 2023.

Související odkazy


Dokončíme revitalizaci sídliště Nerudova

 • Budeme přitom klást důraz na zachování zeleně a zvýšení počtu parkovacích míst jejich umístěním do patra ve formě takzvaného etážového stání v souladu s koncepcí parkování, kterou jsme zpracovali v tomto volebním období.

V roce 2023 bude realizována 1. etapa, mezitím se chystají další etapy. 3.5.2023 proběhlo veřejné projednání k realizaci 4. etapy.

<!-- document.write('TOPlist'); //-->TOPlist