Místní části města jsou bývalé samostatné obce, které byly k Novému Jičínu připojeny ve 2. polovině 20. století. Místním částem se věnují osadní výbory zřízené zastupitelstvem města. Považujeme za důležité je více zapojit do plánování rozvoje a řešení problémů na jejich katastrálním území tak, aby se skutečně cítily jako plnohodnotné součásti města a měly vliv na rozhodování o svém osudu.


Bludovice


Dořešíme kanalizaci, která v této místní části chybí

28.11.2022 proběhlo veřejné setkání s občany Bludovic ohledně odkanalizování. Následně proběhlo dotazníkové šetření ohledně zájmu o domácí ČOV.


Opravíme střechu na budově Fojtství a v podkroví vybudujeme byty

V roce 2023 je zpracovávána studie, která tuto možnost prověří.


Propojíme lesopark s místní částí Bludovice novými stezkami, a tím rozšíříme možnosti procházek

Část propojky byla vybudována v roce 2022, s další se počítá v roce 2023.


Kojetín


 


Loučka


 


Straník


Vybudujeme novou autobusovou zastávku na dolním konci

20.4.2023 k ní proběhlo veřejné projednání, je hotová studie a chystá se zpracování projektu.


Žilina


Dokončíme přestavbu bývalé čističky na místní spolkový dům

Spolkový dům byl dokončen v roce 2022.

<!-- document.write('TOPlist'); //-->TOPlist