Bydlení


Našim cílem po celé volební období bylo rozšiřovat možnosti bydlení v Novém Jičíně, protože jej chápeme jako klíčový prvek dalšího rozvoje města. Chceme občanům umožnit volbu způsobu bydlení. Za tím účelem se nám podařilo nastartovat například výstavbu rodinných domů v Žilině – Za školou a momentálně se dokončují startovací byty na ulici K archivu.

Pro výstavbu rodinných domů jsme připravili pozemky v Žilině – Za školou

Většina pozemků již byla prodána začátkem roku 2021.

Zbylá část se prodala v květnu 2021.

Část pozemků se prodala v aukci. Aby však pozemky nebyly pouze pro ty bohatší, část byla prodána za pevnou cenu a rozhodovalo se losem.

Související odkazy


Dokončujeme přestavbu objektu „Domu sester“ na malometrážní startovací byty

Aktualizace: budou zde vybudovány malometrážní byty s širším využitím, byla zaslána žádost na kraj o souhlas se změnou účelu.

Přestavba objektu probíhá v letech 2021-2022.

Související odkazy


Zahájili jsme regeneraci sídliště Nerudova

V roce 2020 byla zahájena revitalizace sídliště Nerudova vypracováním studie a oslovením občanů zde sídlících formou dotazníku.

V letech 2021 a 2022 proběhla veřejná projednání k revitalizaci.

První etapa bude realizována v roce 2022.

Abychom šetřili místo a minimálně zabírali zelené plochy, bude parkoviště nad Husqarnou patrové (tzv. „etážové“), jako je nyní například v Loučce.

Související odkazy


Sociální služby


Každý z nás se v průběhu života může dostat do situace, kdy bude potřebovat pomoc někoho jiného. Ne vždy je ale možné se spoléhat pouze na rodinné příslušníky. Proto je bezpodmínečně nutné, aby byla v našem městě síť adekvátních poskytovatelů sociálních služeb. Situací se systémově zabýváme a průběžně zjišťujeme a ověřujeme potřeby našeho města a adekvátně na ně reagujeme sítí kvalitních, potřebných a dostupných sociálních služeb. Tomuto procesu se v praxi říká komunitní plánování, založeném na triádě: zadavatel (tj. naše město), uživatel (tj. občan využívající sociální služby), poskytovatel (tj. zástupce poskytovatele služby).

Rozvíjíme terénní služby

Tyto služby jsou v konečném důsledku levnější a citlivější ke klientům než pobytové služby.

Kromě podpory stávajících organizací, jako například Strom života, byla rozšířena sociální služba Nízkoprahové denní centrum o terénní formu.


Podporujeme terénní hospicovou péči

Hospicová péče je nově podporována formou dotačních titulů v samostatném programu.

Využívají toho např. organizace Strom života nebo Fany.

Související odkazy


Klademe důraz na komunitní plánování sociálních služeb

Komunitní probíhání v sociální oblasti probíhá pravidelně.

Za naše kandidáty se jich zúčastňují vedoucí Oddělení sociálně právní ochrany dětí Richard Pešat a zástupce vedoucího Respitního centra ITY na Starém Jičíně Bohumír Večerek.


Stabilizovali jsme financování sociálních služeb

Objem dotačních prostředků do sociální oblasti narostl i navzdory pandemii z 4 988 000 Kč v roce 2018 na 8 400 000 Kč pro rok 2023.

Do rozpočtu se navíc podařilo získat další finance od obcí, jejichž občanům poskytujeme sociální služby a které se souhlasily, že na ně budou městu přispívat.


Ostatní aktivity související se sociální oblastí


Naším cílem je sebevědomý občan, který zná svá práva i povinnosti, podílí se na činnosti pro společnost a neváhá se aktivně zapojit do rozhodovacích procesů. S tím souvisí i podpora mezigeneračního soužití a setkávání nejrůznějších skupin, což bezpochyby vede k většímu vzájemnému pochopení a toleranci a je rovněž dobrou příležitostí k učení i rozvoji osobnosti.

Poskytujeme informace osobám pečujícím o zdravotně postižené rodinné příslušníky

V srpnu 2019 byl vytvořen manuál „Pečovat a žít doma“ pro péči o blízké, kteří jsou zdravotně nebo jinak postiženi.

Naplánováno je také rozšiřující vzdělání pro 1 pracovnici úřadu, která pak bude lidem k dispozici v rámci výkonu práce.

Aktuálně je možnost konzultovat problémy přímo na úřadu (týdně toho využije 5 až 10 osob).

Související odkazy


Zorganizovali jsme semináře k finanční a spotřebitelské gramotnosti

Uskutečnil se například seminář Obrana spotřebitele se zaměřením na nákupy přes internet, uzavírání spotřebitelských smluv, řešení reklamací a obdobných situací.

Semináře a workshopy se konají také na školách.


Podporujeme soužití a setkávání seniorů, handicapovaných, dětí a mládeže

V projektu Mládež kraji byl v roce 2019 podpořen projekt Generace XYZ, který skrze společenské hry propojuje seniory a mládež.

Projekt byl průběžně realizován na přelomu let 2020 a 2021.

<!-- document.write('TOPlist'); //-->TOPlist