Úvod

Naším cílem v kampani v roce 2022 bylo především plnit náš předvolební program, díky kterému jste nám dali svou důvěru. Je proto fér postupně skládat účty a dělat přehled toho, co všechno se za volební období podaří. Jsme přesvědčeni o tom, že níže uvedený přehled splněných bodů je dostatečným důkazem, že po celé volební období na naplňování programu pracujeme a věříme, že Vaši důvěru nezklameme.

Našimi hlavními tématy jsou životní prostředí (péče o zeleň, strategie přizpůsobení se změnám klimatu, odpadové hospodářství), doprava (rozvoj MHD a cyklistiky), školství (zvýšení kvality, nové metody), otevřené město (rozvoj informačních technologií a inovace) a komunikace s občany. Po kliknutí na danou kapitolu se Vám otevře stránka s kompletním plněním bodů z této kapitoly doplněnými odkazy, obrázky a videy. Na nejdůležitější body najdete odkazy také zde pod názvy kapitol.


Veřejný prostor a architektura

Živé zelené centrum města /  Záchrana Hückelových vil a dalších památek​ / Město, které má styl a šmrnc


Životní prostředí

Adaptace na změnu klimatu​​ / Místní udržitelná energetika​ / Odpadové hospodářství / Další ekologická opatření


Doprava

Cyklistická a pěší doprava​​ / Veřejná doprava​ / Plánování a infrastruktura / Naplňování koncepce parkování


Bydlení


Chytré, otevřené a bezpečné město​

Smart City neboli chytré a otevřené město​​ / Přívětivý městský úřad​ / Bezpečnost


Kultura, sport a cestovní ruch

Kultura​​ / Sport​ / Rekreace a cestovní ruch


Místní části

Bludovice​​ / Kojetín​ / Loučka / Straník / Žilina


Podpora podnikání, investic a zaměstnanosti

Městská památková rezervace (MPR) jako komplexní obchodní zóna​​ / Podpora podnikání a zaměstnanosti​


Sociální služby, zdravotnictví a boj proti sociálnímu vyloučení​

Zdravotnictví​​ / Senioři a lidé se zdravotním postižením / Sociální služby a dobrovolnictví


Vzdělávání a podpora rodin s dětmi

Tvůrčí vzdělávání – cesta k úspěchu v dospělosti​​ / Funkční, přívětivá a zdravá škola / Předškolní vzdělávání / Mezinárodní spolupráce


Zapojení občanů do chodu města

Zdravé město a Místní agenda 21​​ / Komunikace s občany


<!-- document.write('TOPlist'); //-->TOPlist