Těchto 5 našich kandidátů bylo zvoleno zastupiteli pro volební období 2018-2022. Jejich medailonky jsou aktuální ke dni voleb 5. 10. 2018.

1 – Ondřej Syrovátka

1 – Ondřej Syrovátka

místostarosta
39 let, člen Strany zelených
Kdo jsem
Po maturitě na gymnáziu v Novém Jičíně jsem vystudoval Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor matematika – angličtina. Protože jsme s přáteli chtěli pozitivně ovlivnit kulturní život města, založili jsme po škole Čajovnu Archa, která do loňského roku sídlila v Městské knihovně. Poté jsem v letech 2004–2006 učil na Gymnáziu v Novém Jičíně, ve školním roce 2006/2007 jsem působil jako učitel českého jazyka v české menšině na jihozápadě Rumunska a od roku 2007 až do srpna 2016, kdy jsem se stal místostarostou, jsem učil matematiku a angličtinu na Masarykově gymnáziu v Příboře. Kromě toho pracuji jako externí průvodce pro brněnskou CK Kudrna. Od svých 14 let jsem členem novojičínského skautského střediska Dvojka; mám jedenáctiletou dceru Elišku.
Proč Zelení s TOPkou a SNK?
Byl jsem vždy člověk, který se rád podílel na veřejném životě a politika je přes všechny své stinné stránky cesta, jak v demokratické společnosti dosáhnout pozitivních změn. V  roce 2008 jsem se stal za Stranu zelených členem Komise dopravy, skrze níž jsem chtěl dosáhnout pozitivních změn nově založené Městské hromadné dopravy. Ta ostatně zůstala jedním z mých hlavních témat dodnes. Do Strany zelených jsem vstoupil v roce 2011 kvůli snaze o zachování naší země jak pro přírodu, tak i pro lidi, férové politice a také proto, že v novojičínské organizaci bylo a stále je mnoho inspirativních osobností. S TOPkou a SNK mě pojí vzájemné osobní sympatie s jejich členy i podobné názory na správu města.
Co se ve volebním období 2014–2018 podařilo
Vzhledem k tomu, že to je mé dlouhodobé téma, tak si velice vážím toho, že se nám podařilo obměnit vozidla v MHD za bezemisní vozy na elektrický pohon a také integrovat městskou dopravu do ODIS. Velkým přínosem je podle mne rozjezd projektu Zdravé město, který dává občanům možnost vyjadřovat se k záměrům města a podílet se na dalších městských aktivitách. Zde je však třeba dodat, že to je projekt, na němž se podílí většina politických stran – jinak by to ani nemělo smysl. Krátce ještě zmíním, že jsme udělali ideovou soutěž na rekonstrukci obřadní síně, což by podle mne mělo být u větších městských investic standardem.
Jaké oblasti bych se chtěl věnovat
Ve volebním období 2018–2022 bych se rád i nadále věnoval:
  • rozvoji novojičínské MHD, především zvýšení frekvence spojů a rozšíření linek do místních částí i okolních obcí,
  • dále bych chtěl klást důraz na zadržení vody v krajině a vytvoření strategie na přizpůsobení se změnám klimatu,
  • v projektu Zdravé město bych chtěl i nadále prosazovat veřejná projednání s občany na důležitá témata a
  • zavádění nových informačních technologií, které zpřístupní úřad veřejnosti i turistům
Mé články
2 – Pavel Bártek

2 – Pavel Bártek

ředitel divadla, člen Rady města

63 let, člen Strany zelených

Kdo jsem
Narodil jsem se v Novém Jičíně a zde jsem rovněž absolvoval základní a střední vzdělání. Snad by bylo lépe napsat, že jsem zde prožil dětství i mládí. I když jsem se nikdy nechtěl stát učitelem, vystudoval jsem Pedagogickou fakultu v Ostravě v oborech čeština a hudební výchova. Taková byla doba…

Věnoval jsem se hudbě, zpěvu a mnohým zájmovým aktivitám: s kamarády jsme založili bigbeatovou skupinu, zpíval jsem ve vysokoškolském pěvecké sboru, hrál jsem ve folkové kapele, v poloprofesionální cimbálové muzice, hostoval jsem v Divadle Petra Bezruče. Na vojně jsem místo střelby zpíval. Po ročním, přece jen učitelském intermezzu, jsem se našel v čerstvě založeném novojičínském M-klubu jako dramaturg a hlavní organizátor. Klubem procházely významné kulturní osobnosti šedé zóny konce 70. let i formální svazácké aktivity. Po 4 letech jsem přestal „kádrově“ vyhovovat a musel se vrátit ke svému řemeslu – 6 let jsem zpíval v operním sboru Státního divadla v Ostravě. Následně jsem vyhrál konkurz na vedoucího J-klubu v Novém Jičíně, kde jsem navázal na svou úspěšnou činnost v novojičínském M-klubu. Koncem roku 1990 jsem vyhrál konkurz na ředitele Beskydského divadla v Novém Jičíně a dostal tak výjimečnou příležitost vybudovat a provozovat významnou kulturní instituci regionálního významu. Již 27 let se snažím ji využít ve prospěch novojičínské kulturní veřejnosti a kultury ve společnosti vůbec.


Proč Zelení s TOPkou a SNK?
Kromě názorové blízkosti spojuje naše strany úsilí o všestranný rozvoj našeho společného domova – města Nový Jičín. Důraz klademe na udržení a zlepšení životního prostředí, transparentnost rozhodovacích procesů…

Všechny další priority lze nalézt v našem společném Volebním programu na léta 2018-2022.


Co se ve volebním období 2014–2018 podařilo
Výčet výsledků naší práce na radnici je rovněž součástí materiálu Volební program na léta 2018–2022 a byl by pro tuto anketu příliš rozsáhlý. Naše úspěchy obecně vycházely z našich priorit: životní prostředí a zeleň / příprava Smetanovy sady, letní kino, kamenné divadlo, příprava vybavenosti Čerťák/, doprava, realizace projektů Otevřené město a Zdravé město atd.atd.

Jaké oblasti bych se chtěl věnovat
V zastupitelstvu bych se chtěl věnovat především oblasti kultury v původním i širším slova smyslu. Můj zájem se rovněž týká nakládání s veřejným prostorem a architektury města včetně péče o MPR a památky ve městě všeobecně. V tom bych chtěl být „hlasem novojičíňáků“ na radnici.

3 – Martin Gazda

3 – Martin Gazda

softwarový inženýr, hudebník

33 let, člen TOP 09

Kdo jsem
Po maturitě na střední průmyslové škole ve Frenštátu pod Radhoštěm jsem vystudoval Fakultu Informačních technologií Vysokého učení technického v Brně, obor Vestavěné systémy a sítě. Při vysoké škole jsem začal pracovat pro firmu Honeywell v Brně a pokračoval i po studiu.  Vyvíjeli jsme termostaty pro severoamerický trh. V roce 2013 jsem začal pracovat pro firmu Freescale polovodiče v Rožnově pod Radhoštěm, kde po akvizici firmou NXP Semiconductors působím dodnes. Věnuji se vývoji nových technologií v oblasti zábavy v autě (infotainment). Přednášel jsem na konferencích o moderních technologiích a jejich integraci do stávajících ekosystémů aut (Automotive Ethernet Congress, Stuttgar; ATTACC Conference Shenzhen, China), podíle se na přípravě IEEE 2017 ETHERNET & IP  @ AUTOMOTIVE TECHNOLOGY DAY v San Jose, CA, USA. Jsem aktivní hudebník.

Proč Zelení s TOPkou a SNK?
Do Top09 jsem vstoupil v roce 2013, hned když jsem se natrvalo usadil v Novém Jičíně. Věřím, že jediný způsob, jak pozitivně ovlivnit rozvoj města, ve kterém žiji, je být v něm přítomen, žít ho a převzít část odpovědnosti za jeho rozvoj abychom jej jednou mohli předat svým dětem v lepším stavu, než je dnes. Se členy Zelených a SNK mě pojí vzájemné osobní sympatie, libí se mi jejich otevřenost v tom, jak vidí budoucnost našeho města a shodneme se v zásadních bodech na prioritách a způsobu rozvoje města.

Co se ve volebním období 2014–2018 podařilo
Ve volebním období 2014-2018 neměla Top09 zastupitele, a tak nemohla ovlivnit směřování našeho města. Zúčastnili jsme se několika zasedání Zastupitelstva jako hosté z řad občanů. Ve věci výstavby nové rozhledny na vrcholu Svince jsme se veřejně vyslovili proti. Většina našich programových bodů tak zůstala jen na papíře. Pro období 2018–2022 jsou ale zapracovány do společného koaličního programu.

Jaké oblasti bych se chtěl věnovat
Ve volebním období 2018-2022 bych se rád věnoval problematice SmartCity, je mi blízká. Smart City jako pojem nabízí řešení pro každodenní problémy města pomocí technologií. Ať už se jedná o Smart Parking, chytrá parkovací místa, která na informační tabuli informují o svém aktuálním zaplnění, nebo chytré osvětlení, které snižováním světelného smogu prospívá kvalitě našeho života.

Jaké oblasti bych se chtěl věnovat

Věřím v koncept otevřených dat, maximálního informování občanů města o probíhajících projektech a jejich aktivní zapojení.
Jako aktivní muzikant bych se zaměřil na podporu lokálních umělců, další rozvoj kulturních zařízení ve městě a podporu konání kulturních akcí i v místních částech.
Jako každého občana mě pak zajímá rozvoj města, především v oblasti bydlení.

4 – Kateřina Novotná

4 – Kateřina Novotná

vedoucí kina Květen

43 let, bez politické příslušnosti

Kdo jsem
Po střední ekonomické škole jsem pokračovala v pomaturitním studiu v oboru cestovní ruch. Bakalářský titul v oboru Ekonomika a management, jsem dokončila při zaměstnání v roce 2013. Po pomaturitním studiu jsem nastoupila do rodinné firmy, kdy jsem se věnovala dovozu a prodeji zboží a později i zprostředkovatelské činnosti. V roce 1997 jsme zahájili provoz pizzerie Oskar, kterou provozujeme do dnešní doby. Po rodičovské dovolené jsem nastoupila do kina Květen, kde pracuji na pozici vedoucí. Práce v soukromém a státním sektoru jsou velmi odlišné, proto zkušenosti a skloubení obou beru jako svou velkou výhodu.

Proč Zelení s TOPkou a SNK?
Vždy jsem se zajímala o veřejný život a politiku. Strana Zelených v Novém Jičíně mě oslovila svým programem a zájmem o lepší život v našem městě. Komunální politika je především o lidech a proto vítám spojení různých politických stran a uskupení, ve kterých je mnoho schopných lidí, kteří mohou pro své město něco dokázat.

Co se ve volebním období 2014–2018 podařilo
Strana Zelených se velmi aktivně zapojuje do dění ve městě, vnímá aktuální potřeby a problémy. Velkým úspěchem je kandidát Petr Orel v senátu. Zavedením elektrobusů došlo k propojení zásad strany a aktuálních potřeb města. Velkým přínosem jsou aktivity v rámci Zdravého města, veřejného fóra či elektronické mapy nápadů, protože nejdůležitější podněty by měly přicházet od občanů města.

Jaké oblasti bych se chtěla věnovat
Vzhledem k mému působení v kulturní oblasti bych se ráda věnovala kulturnímu domu – nejde jen o budovu, ale o kvalitní náplň programu a akcí. Za neméně důležité považuji zvýšit kapacitu výstavby pro seniory (jak byty, tak domy s pečovatelskou službou či nabízené “hlídací” služby), kterých je stále nedostatek. Jednou z oblastí, kde se dá hodně věcí změnit a naučit jsou děti, které je dobré již od útlého věku vést k zájmu o přírodu, ekologii a ke vztahu ke svému městu. Přes politiku na komunální úrovni lze budovat otevřené město, ve kterém se bude dobře žít, lze řešit konkrétní problémy konkrétních občanů a o jejich spokojenost jde především.

20 – Petr Orel

20 – Petr Orel

senátor, vedoucí záchranné stanice Bartošovice

58 let, člen Strany zelených

Kdo jsem
Profesně jsem se po maturitě začal věnovat problematice ochrany přírody a krajiny, nejprve v muzeu v N. Jičíně, později jako úředník. Od roku 1992 pracuji v tomto oboru na nevládní úrovni jako vedoucí záchranné stanice a Domu přírody Poodří v Bartošovicích. V tomto zařízení se věnujeme především problematice druhové ochrany živočichů a environmentální výchově. Více jak 25 let jsem byl aktivní v komunální police, v listopadu 1989 jsem spoluzakládal v N. Jičíně Stranu zelených. V zastupitelstvu města jsem působil za Stranu zelených do roku 2014. Dvě volební období jsem byl členem rady, působil jsem jako předseda komise životního prostředí, jako člen komise pro územní rozvoj, byl jsem také členem finančního výboru. Zastávám několik dobrovolných funkcí v Českém svazu ochránců přírody, který také provozuje již zmíněnou záchrannou stanici. V říjnu 2016 jsem byl zvolen senátorem za volební obvod č. 67 Nový Jičín. Jsem členem Výboru pro záležitosti Evropské Unie, kde mám jako zpravodaj na starosti věci týkající se zemědělství a životního prostředí.

Proč Zelení s TOPkou a SNK?

Co se ve volebním období 2014–2018 podařilo

Jaké oblasti bych se chtěl věnovat
Určitě opět prioritně oblasti životního prostředí, především pak ve vztahu adaptace města na změnu klimatu, tj. prosazováním zmírňujících opatření. Pozornost a energii bych věnoval dlouho plánované výstavbě nových bytů a potřebné infrastruktury na ul. B. Martinů a ul. Bezručové.

<!-- document.write('TOPlist'); //-->TOPlist