Komplexní starost o veřejný prostor doposud v Novém Jičíně chyběla. V právě uplynulém volebním období se nám podařilo realizovat několik dílčích kroků, díky kterým došlo ke změně vnímání veřejného prostoru a městských staveb jako veřejných záležitostí (viz „Podařilo se“). A v tomto trendu pokračujeme. Aby se město rozvíjelo skutečně kvalitně a udržitelně, zřídili jsme v tomto volebním období Komisi architektury a rozvoje města a zaměstnali městského architekta.

Vytvořili jsme funkci městského architekta

Městský architekt posuzuje městské projekty v kontextu celého města a dává jeho rozvoji koncepci a jednotný řád.

Přípravy na vypsání výběrového řízení na městského architekta zabraly přibližně rok a půl, aktivně se na nich podílel místostarosta Ondřej Syrovátka, který společně s vedoucí Odboru rozvoje a investic Jitkou Pospíšilovou vedl konzultace s architekty z České komory architektů.

V komisi pro posuzování uchazečů zasedli kromě zástupců města také tři nezávislí zástupci z České komory architektů.

Výběrové řízení bylo ukončeno ústním pohovorem s 11 uchazeči 5.5.2021 a byl vybrán Ing. arch. Martin Materna, který nastoupil jako externí městský architekt 1.6.2021.

Související odkazy


Vytvořili jsme Komisi architektury a rozvoje města

Komise byla vytvořena již na počátku volebního období v lednu 2019.

Je složená z architektů a projektantů z řad odborné veřejnosti i zástupců laické veřejnosti.

Je poradním orgánem Rady města a posuzuje důležité městské stavby a projekty.

Od nástupu Městského architekta v roce 2021 bude úzce spolupracovat i  s ním.


S NPÚ jsme vyjednali možnost osazení náměstí stromy okolo kašny

Naše první žádost na Národní památkový ústav (NPÚ) 7.10.2021 byla zamítnuta. V roce 2022 však došlo k průlomu a ze strany NPÚ byl po jednání s městem a autorem rekonstrukce náměstí Pavlem Pekárem vydán předběžný souhlas s umístěním stromů. Nyní se zpracovává projekt, k realizaci dojde v roce 2023.

Pod stromy budou umístěny také nové lavičky.

Tento návrh je také součástí zpracované Adaptační strategie na změnu klimatu, což nám v jeho prosazení pomohlo.

Související odkazy


Přestavěli jsme prostory bývalého letního kina na odpočinkový areál s jezírkem

Z bývalého letního kina vznikl odpočinkový areál s jezírky, pódiem, lavičkami a novou výsadbou zeleně. Je zároveň rozšířením stávajících Smetanových sadů. Veřejnosti byl zpřístupněn na podzim roku 2019.

Související odkazy


Pokračujeme v projektu záchrany Hückelových vil

V roce 2019 byl zpracován stavebně-historický průzkum, na jehož základě mohly být činěny další kroky: likvidace dřevomorky, vybourání podlah, odvodnění.

Koordinátorem záchrany a tvorby vizí k rekonstrukci HV byl vybrán Radek Polách, zaměstnanec Muzea Novojičínska.

Zřídili jsme funkci správce, který se o vily stará a dělá základní údržbu (stal se jím Josef Indrák).

4.12.2019 se uskutečnilo setkání vedoucích dotčených odborů, Národního památkového ústavu, Krajského úřadu, Muzea Novojičínska a zástupců rodiny Huckelů, na němž byly popsány další plány rekonstrukce.

V roce 2020 proběhla sanace dřevomorky v hodnotě 4 000 000 Kč, na níž město dostalo dotaci od Moravskoslezského kraje.

Byly vytvořeny www stránky k vilám.

Byla zpracována 3D virtuální prohlídka vil.

V letech 2021 a 2022 se ve vilách a v přilehlém areálu uskutečnily nové kulturní akce: Kouzelné dny v Hückelových vilách.

Každý rok je v rozpočtu cca 2 000 000 Kč na úpravu studií na záchranu vil a také na další záchovné práce.

V roce 2021 byla ve spolupráci s Radkem Poláchem zpracována Vize záchrany vil, která však zatím nebyla schválena zastupitelstvem.

V roce 2022 byl založen Spolek pro záchranu Hückelových vil.

Související odkazy


Citlivě jsme opravili Kamenné divadlo

Dvě etapy rekonstrukce v celkové hodnotě 700 000 Kč byly dokončeny 1. prosince 2020. Úpravy jsme konzultovali s Muzeem, MěKS a architekty.

Byly opraveny a zpevněny zídky a schody a nainstalovány nové lavičky. Na pařezech stromů, které musely být z bezpečnostních důvodů pokáceny, byly nainstalovány dřevěné stolky, jeden z nich i se šachovnicí. Na rekonstrukci jsme získali dotaci ve výši 100 % díky členství v Místní akční skupině Lašsko.

V divadle jsme se především snažili maximálně zachovat jeho historickou podobu, několik nových prvků zde však přece jen najdete: 

  • STOLY: Kmeny stromů, které musely být kvůli svému chatrnému zdraví a z bezpečnostních důvodů pokáceny, byly ve své nejspodnější části zachovány a byly na ně posazeny kulaté stolní desky, na nichž můžete posvačit nebo si i díky vypálené šachovnice zahrát partii dámy či šachu. Tento nápad vznikl po konzultaci s Městským kulturním střediskem Nový Jičín, na čemž se ukazuje, jak je důležité neřešit jednotlivé stavby pouze v úzkém kruhu zainteresovaných, ale probrat je i s dalšími institucemi, které mohou mít zajímavé a podnětné nápady pro zlepšení výsledného díla.
  • LAVIČKY: V divadle byly před rekonstrukcí staré betonové patky laviček, které byly odstraněny a nahrazeny dvanácti kompletně novými lavičkami z kvalitního dubového dřeva.
  • CITÁTY: Na kraje laviček byly umístěny kovové cedule s citáty od známých spisovatelů a dalších myslitelů.
  • INFORMAČNÍ CEDULE: U vstupu do divadla je informační cedule, která příchozí krátce informuje o daném místě a jeho historii.

Související odkazy


Dokončili jsme rekonstrukci prostranství mezi Žerotínským zámkem a Hotelem Praha

Prostrantví před Žerotínským zámkem

Rekonstrukce byla dokončena na podzim roku 2019.

Starou kašnu nahradila nová kašna s parčíkem, lavičkami a stylovým vstupem na nádvoří Žerotínského zámku.

V roce 2021 jsme spolu s KDU-ČSL prosadili na radě města symbolické pojmenování tohoto prostoru po Václavu Havlovi. Ke slavnostnímu odhalení pamětní desky došlo 28.9.2021.

Související odkazy


Zrekonstruovali jsme obřadní síň na základě soutěže mezi architekty

Na rekonstrukci byla vypsána takzvaná „ideová soutěž„, tj. komise složená ze zástupců města architektů vybírala celkem ze 3 návrhů studií.

Bylo to poprvé, co se nám tento postup, díky kterému bylo vytvořeno kvalitní architektonické dílo, podařilo prosadit.

Vítězem se stala studie a projekt novojičínského rodáka Ing. arch. Martina Rosy.

Rekonstrukce obřadní síně radnice stála 5,3 mil. Kč a byla dokončena v květnu 2019.

Související odkazy


Podařilo se nám zachránit sgrafito Otakara Schindlera na zdi na Máchově ulici

V roce 2021 probíhala jednání s majitelem o záchraně tohoto významného díla.

Bylo dohodnuto, že majitel požádá o dotaci kraj (400 000 Kč) i město (450 000 Kč) a sgrafito bude následně za 850 000 Kč přemístěno na místo o několik metrů vedle.

Související odkazy


Na velké stavební akce jsme začali pořádat soutěže mezi architekty

Chceme, aby byly nové veřejné stavby co nejhodnotnější. Týká se to například nové obřadní síně na radnici, nové smuteční síně na hřbitově, lávky přes Jičínku nebo nové sportovní haly, na níž se soutěž chystá.

<!-- document.write('TOPlist'); //-->TOPlist