Úvod

Naším cílem v kampani v roce 2018 bylo především plnit náš předvolební program, díky kterému jste nám dali svou důvěru. Je proto fér složit účty a udělat přehled toho, co všechno se za volební období podařilo. I když se nepodařilo úplně vše (ať už z časových, politických nebo jiných důvodů), jsme přesvědčeni o tom, že níže uvedený přehled splněných bodů je dostatečným důkazem, že jsme po celé volební období na naplňování programu pracovali a věříme, že jsme Vaši důvěru nezklamali.

Našimi hlavními tématy jsou životní prostředí (péče o zeleň, strategie přizpůsobení se změnám klimatu, odpadové hospodářství), doprava (rozvoj MHD a cyklistiky), školství (zvýšení kvality, nové metody), otevřené město (rozvoj informačních technologií a inovace) a komunikace s občany. Po kliknutí na danou kapitolu se Vám otevře stránka s kompletním plněním bodů z této kapitoly doplněnými odkazy, obrázky a videy. Na nejdůležitější body najdete odkazy také zde pod názvy kapitol.


Doprava

Cyklostezka / Přechod FOKUS / MHD / Linka 927 / Cyklobus / Koncepce parkování / Elektromobil 


Chytré a otevřené město

Vizuální identita / Mobilní rozhlas / Portál občana / Mapové projekty 


Kultura, sport a cestovní ruch

Rekonstrukce stadionu / Skatepark / Čerťák / Adventní věnec / Kostelní věž 


Městský úřad

Turistické noviny / Rekonstrukce zasedací místnosti / Email / Do práce na kole 


Místní části

Bludovice / Kojetín / Loučka / Straník / Žilina 


Podpora podnikání, investic a zaměstnanosti

Akce na náměstí / Kurz Podnikni to! / Brigáda Zelené město 


Sociální služby, bydlení a boj proti sociálnímu vyloučení

Rodinné domy v Žilině / Dům sester / Regenerace sídliště Nerudova 


Školství, podpora rodin s dětmi

Školní fóra / Stipendium / Přístavba FOKUSu / Hřiště Dlouhá / Atrium ZŠ Komenského / T-klub / Zahrady MŠ 


Veřejný prostor a architektura

Městský architekt / Stromy na náměstí / Letní kino / Hückelovy vily / Kamenné divadlo / Nádvoří Václava Havla / Obřadní síň / Sgrafito Otakara Schindlera


Zapojení občanů do chodu města

Veřejná fóra / Participativní rozpočet / Škola zdravých měst v NJ / Zastupitelstvo


Životní prostředí

REUSE centrum / Vratné kelímky / Gastroodpad / Adaptační strategie / Stromy na náměstí / Zelená terasa na FOKUSu / Komunitní zahrada / Elektromobil


<!-- document.write('TOPlist'); //-->TOPlist