Zde Vám přinášíme přehled našich bodů v koaličním programu pro Nový Jičín 2014–2018 a míru jejich plnění. Program byl aktualizován v srpnu 2016, kdy SZ vytvořila po odchodu KDU-ČSL z rady novou koalici jen s ČSSD (více viz naše tiskové zprávy KDU-ČSL opustila koalici na novojičínské radnici a Zelení posílili své postavení na novojičínské radnici). Celý koaliční program si můžete stáhnout ve formátu PDF zde:

Programové prohlášení pro Nový Jičín 2016-2018 (ČSSD-SZ)

Otevřené a odpovědné město
 Bod  Plnění  Garant  Poznámky
Projekt otevřené město (město otevřené novým technologiím a metodám přístupu k informacím)  Splněno  Radovan Jansa  
Zavedení rozklikávacího rozpočtu  Splněno 2017  Radovan Jansa  
Zrevidování grantových a dotačních zásad při zachování výše financí v grantovém systému  Splněno  zastupitelé  
Rozvoj projektu Zdravé město a podpora komunitního plánování  Splněno  Ondřej Syrovátka  

 

Podpora podnikání, investic a zaměstnanosti
 Bod Plnění  Garant  Poznámky
Zasazení se o snížení nezaměstnanosti v Novém Jičíně  Splněno  zastupitelé  
Vytváření kvalitního podnikatelského prostředí pro stávající novojičínské podnikatele a podmínek pro vznik nových podnikatelských aktivit  Plán 2018 (podnikatelské centrum)  Radek Hanák Ficbauer  

 

Veřejný prostor a životní prostředí
 Bod  Plnění  Garant  Poznámky
Zakládání a revitalizace zelených ploch a odpočinkových zón  Bude splněno 2018  Hana Hůlová  Letní kino
Podrobné a srozumitelné informování o hodnotách znečištění ovzduší na informačním panelu na budově radnice, prostřednictvím internetu a mobilních aplikací  Částečně splněno 2017  R. Jansa, O. Syrovátka  Doplnění informací na radnici
Dokončení regenerace sídlištní zástavby v Novém Jičíně  Plněno  zastupitelé  Bezručova, Riegrova
Budeme i nadále usilovat o vybudování útulku pro psy  březen 2019  O. Syrovátka  Zahájena stavba
Pokračování v realizaci protipovodňových opatření  Plněno postupně  H. Hůlová  

 

Doprava
 Bod  Plnění  Garant  Poznámky
Úprava vedení a časových poloh linek MHD a její zařazení do Ostravského dopravního integrovaného systému (ODIS)  Splněno 2018  Ondřej Syrovátka  ODIS
Podpora cyklistiky a rozšíření sítě cyklostezek  Plněno postupně  Ondřej Syrovátka  Cyklopruhy Palackého ul. 2017
Obměna autobusů MHD na nízkoemisní nebo bezemisní vozidla, v případě získání dotace  Splněno 2018  Ondřej Syrovátka  elektrobusy
Monitoring dopravní frekvence ve městě a místních částech a zavádění dopravních opatření dle jeho výsledku  Plán 2018  Pavel Bártek  

 

Sociální služby, bydlení, boj proti sociálnímu vyloučení a zdravotnictví
 Bod  Plnění  Garant  Poznámky
Podpora neziskových organizací působících v sociální oblasti  Plněno průběžně  Richard Pešat  
Podpora rozvoje bezbariérového pohybu ve městě a vytvoření bezbariérové mapy města  Plán 2018  Richard Pešat  Bezbariérová mapa
Koncepční práce na výrazném omezení provozování hazardu ve městě  Plněno postupně  zastupitelé  Počet heren průběžně klesá
Podpora rozvoje terénních služeb pro osoby se zdravotním postižením a seniory  Plněno průběžně  Richard Pešat  
Zateplování budov v majetku města, vč. budov v místních částech  Plněno průběžně  zastupitelé  

 

Školství, podpora rodin s dětmi a bezpečnost
 Bod  Plnění  Garant  Poznámky
Podpora mateřského a základního školství v Novém Jičíně, podpora zavádění alternativních metod výuky  Splněno  Petr Zapletal Montessori na ZŠ Tyršova
Vybudování workoutového hřiště v parku pod gymnáziem  Splněno 2017  Ondřej Syrovátka  

 

Kultura, sport a turistický ruch
 Bod  Plnění  Garant  Poznámky
Finanční podpora sportu s důrazem na mládežnický sport  Plněno  Ondřej Syrovátka  Pro rok 2018 byly výrazně navýšeny dotace na sport
Vypracování projektu kulturně-společenského centra v objektu přístavby Hotelu Praha a příprava jeho realizace  Zahájeno 2018  Ondřej Syrovátka  
Vytvoření atraktivních podmínek k rekreaci a turistice občanů Nového Jičína a návštěvníků města na přehradě Čerťák a kopci Svinec  Zahájeno 2018  Pavel Bártek  Čerťák

 

Koaliční program platný do roku 2016 si můžete stáhnout ve formátu PDF zde:

Programové prohlášení pro Nový Jičín 2014–2018 (ČSSD-KDU-SZ).

<!-- document.write('TOPlist'); //-->TOPlist