Cyklistická a pěší doprava


Naší snahou je usnadnit cyklistům přepravu po městě a jeho okolí. Vybudováním koridorů či stezek pro cyklisty a rozšířením cyklodopravy pomůžeme i motoristům. Kola se totiž budou pohybovat v pro ně vyhrazeném prostoru a hustota provozu na silnicích tak bude nižší. Důležité je také podpořit prvky pro pěší, aby se ve městě cítili komfortně a nebáli se chodit po svých.

Zprůjezdníme jednosměrky kolem náměstí pro kola v obou směrech

Pro rok 2023 je navržena úprava několika jednosměrek tak, aby v nich mohli cyklisté do protisměru.


Vybudujeme novou cyklostezku podél ulice Bohuslava Martinů

V roce 2023 probíhají práce na projektu


Opravíme chodník podél hřbitovní zdi

Bude realizováno v roce 2023, projekt je již zpracován.


Veřejná doprava


Novojičínská elektrická MHD je naší chloubou, kterou nám závidí mnohá jiná města naší velikosti. V nedávné době se podařilo integrovat i příměstské linky, na nichž je možné jezdit ve stejném režimu jako na linkách MHD po celém městě i jeho místních částech a oba systémy se tak vhodně doplňují. Po projednání s občany byly časy spojů upraveny tak, aby jezdily pravidelně a aby na sebe navazovaly. V rozvoji a podpoře MHD budeme pokračovat i nadále. Vybudujeme nové zastávky a v rozvoji veřejné dopravy budeme více spolupracovat i s okolními obcemi..

Vybudujeme nové zastávky MHD

  • Pod Skalkou – Kaufland ve směru do města
  • Riegrova ve směru z města
  • Svatopluka Čecha u Finančního úřadu
  • Bohuslava Martinů u Educy, Galaxie a Abácie
  • v Bludovicích u hřiště
  • v Loučce mezi zastávkami Kaštany a rest. Koruna a
  • ve Straníku na Dolním konci

Nejblíže je realizace nové zastávky ve Straníku na dolním konci. 20.4.2023 k ní proběhlo veřejné projednání, je hotová studie a chystá se zpracování projektu.

Související odkazy


Ve spolupráci s Moravskoslezským krajem zavedeme přímé bateriové vlaky Nový Jičín – Ostrava

Bateriové vlaky jsou vlaky jezdící částečně na elektriku v trolejích a na baterie tam, kde troleje nejsou. Za tímto účelem bude třeba rozšířit nástupiště v Suchdole nad Odrou, aby k němu mohly vlaky z Nového Jičína přímo zajíždět a následně pokračovat do Ostravy.

Moravskoslezský kraj schválil nákup nových bateriových vlaků, které umožní zavedení přímých spojů nejen na trase Ostrava – Nový Jičín, ale také například Ostrava – Kopřivnice a Ostrava – Budišov nad Budišovkou. Před 2 lety jsme na vedení města schválili, že o toto spojení máme zájem a jsme rádi, že to pomohlo. Zavedení tohoto spojení se předpokládá od roku 2025. Více si můžete přečíst v článcích níže.

Související odkazy


Rozšířili jsme provoz cyklobusu do Beskyd

Od května do konce září opět jezdí oblíbený cyklobus na Pustevny, Bílou a Bumbálku, který jsme zavedli v minulém volebním období, konkrétně v roce 2021. Nový Jičín se na jeho spolufinancování domluvil s Kopřivnicí, Příborem, Frenštátem a Rožnovem pod Radhoštěm. Kromě dopravy do výletních lokalit nabízí také zajímavé víkendové spojení mezi těmito pěti městy.

V květnu, červnu a září jezdí v pátky a o víkendech, během letních prázdnin pak také ve všední dny. Každý pátek jede spoj na Pustevny z Nového Jičína ve 14:10, o víkendech pak na Pustevny v 7:00 a na Horní Bečvu, Bumbálku a Bílou v 9:55. O letních prázdninách navíc pojedou spoje i ve všední dny, a to každé ráno na Bumbálku v 8:00. V provozu navíc zůstává i 1 spoj takzvaného „skibusu“, který jezdí o víkendech a svátcích v 8:50 na Pustevny. V něm však není možné přepravovat kola.

Související odkazy


Rozšířili jsme provoz skibusu do Beskyd

V roce 2022 jsme zavedli také skibus, který slouží nejen lyžařům, ale také běžkařům a turistům. Jeho trasa je přibližně stejná jako trasa cyklobusu, jezdí na Pustevny, Horní Bečvu, Bumbálku a Bílou.


Plánování a infrastruktura


Dobré plánování je základem úspěchu. Proto již zpracovanou Koncepci parkování doplníme také o Plán udržitelné městské mobility, který v sobě zahrne všechny druhy dopravy, které se ve městě používají. Městu také výrazně pomůže dostavba takzvané Palačovské spojky, která by měla být dokončena v roce 2025.

Naplňování koncepce parkování


Koncepce parkování vznikla v tomto volebním období jako zásadní dokument pro rozvoj a modernizaci parkovacích míst ve městě. Část již byla realizována, mnohem větší část nás však ještě čeká. Koncepci budeme aktualizovat a postupně ji naplňovat tak, abychom parkování ve městě učinili dostupným. Tomu napomůže i podpora jiných druhů dopravy, do nichž by se část řidičů mohla přesunout.

Budeme budovat nová parkovací místa v souladu s akčním plánem Koncepce

V roce 2023 je v souladu s Akčním plánem KSD v plánu vybudování nových parkovacích míst na ulici Dlouhá, Budovatelů, Luční a Vančurova.


Zpracujeme projekt na stavbu parkovacího domu pro 300 aut na Bezručově ulici a vhodně jej zakomponujeme do plánované uliční zástavby

RM na svém jednání 19.4.2023 schválila novou zastavovací studii ul. Bezručova, jejíž součástí je i parkovací dům.


Vybudujeme parkoviště pro centrum města vedle ulice Hoblíkova v bývalém areálu České pošty, který se podařilo vykoupit

V roce 2023 se počítá s dokončením projektu na vybudování parkoviště


Nová parkovací místa budeme v souladu s Adaptační strategií budovat jako vodě propustná

Dnes se to již naštěstí stalo samozřejmostí a nová parkovací místa jsou takto navrhována


Vybudujeme další parkovací místa po stranách ulice Dlouhé

Parkovací místa byla vybudována na přelomu let 2022 a 2023

Související odkazy


Vybudujeme nové etážové stání na ulici Nerudova

24.4.2023: Je zpracováván projekt

<!-- document.write('TOPlist'); //-->TOPlist