Zdravé město a Místní agenda 21


Do Národní sítě Zdravých měst jsme vstoupili v roce 2015 a výrazně nám to pomohlo naučit se, jak komunikovat s občany, jak je informovat a jak se jich ptát na názory. Od té doby se každý rok s výjimkou covidových let koná Veřejné fórum, na němž mají občané možnost navrhnout a následně hlasovat o tom, čím by se město mělo zabývat. Pořádáme také veřejná projednání na aktuálně plánované projekty, organizujeme Participativní rozpočet a osvětové akce se zaměřením na zdraví a udržitelný rozvoj, jako třeba Ukliďme Česko, Evropský týden mobility nebo Do práce na kole.

Budeme i nadále každoročně pořádat Veřejné fórum a podpoříme realizaci prospěšných podnětů z něho vzešlých

Veřejné fórum proběhlo také v roce 2023, konkrétně 12.4.


Komunikace s občany


Informovanost o dění ve městě je základ, proto se co nejvíce zjednodušíme přístup k důležitým informacím a dáme Novojičíňákům možnost ovlivnit více věcí.

Vytvoříme každoroční kalendář důležitých výročí, která budeme slavit společně s občany

Na kalendáři pracuje místostarosta, již byl schválen na vedení města.


Vydáme městský kalendář, v němž budou uvedeny důležité akce a termíny

  • Například platba za odpadky, svozy odpadů, městská výročí a podobně

V první čtvrtině roku 2023 proběhla schůzka místostarosty s Návštěvnickým centrem, MěKS a Odborem školstvím a bylo dohodnuto, že významné městské akce budou do tohoto kalendáře zahrnuty (data je třeba dodat do konce srpna). Kalendář v této podobě bude poprvé vydán v roce 2024.


Projekty pro Nový Jičín neboli participativní rozpočet

Participativní rozpočet v našem městě funguje od roku 2018 a každý rok jsou realizovány 1-2 projekty, které navrhnou sami občané. Naše město tak již díky tomu bylo obohaceno například o Knihobudku ve Smetanových sadech, Květnatou louku, koše na discgolf nebo nově houpačku na Kojetíně. Níže se můžete podívat na odkazy na projekty, které byly vybudovány v tomto volebním období.

<!-- document.write('TOPlist'); //-->TOPlist