Nový Jičín 2018-2022

Program pro Nový Jičín 2018-2022
Náš volební program pro Nový Jičín 2018-2022.
Newslettery
Aktuality z Nového Jičína a SZ přehledně v Newsletterech.
Nápady pro Nový Jičín
Navrhněte sami, co by se v Novém Jičíně mělo změnit.

Investice realizované na podzim 2021

2. 1. 2022  |  Nové zahrady se dočkaly děti v mateřské škole Smetanovy sady. Součástí jsou mimo jiné nové trampolíny, koloběžková dráha, pískoviště, zastíněný prostor k jarní a letní výuce a venkovní křídové tabule. Pokračujeme tak v projektech postupných rekonstrukcí venkovních hřišť u všech mateřinek. Každý rok se snažme opravit alespoň jednu: loni to byla MŠ více»

Město navýšilo počty spojů i zastávek MHD

2. 1. 2022  |  Nové jízdní řády MHD vstoupily v platnost 12. prosince a byly připravovány téměř půl roku. Je to největší změna v JŘ za posledních 10 let. Na jejich přípravě jsme spolupracovali s krajským Koordinátorem veřejné dopravy ODIS a také s veřejností: téměř 300 občanů vyplnilo dotazník a proběhla dvě veřejná projednání více»

Zdravé město a ekologie

2. 1. 2022  |  V listopadu Nový Jičín poprvé hostil celostátní Školu zdravých měst. Politici i úředníci „zdravých měst“ z celé republiky se takto pravidelně schází 3x do roka, sdílejí spolu příklady dobré praxe a vzdělávají se, aby svá města rozvíjeli udržitelně a ekologicky, a také aby o záměrech města lépe komunikovali se svými občany. Když více»

Petr Orel obdržel prestižní Cenu Ivana Dejmala

2. 1. 2022  |  Petru Orlovi se na podzim dostalo veliké pocty, když za svou práci obdržel prestižní Cenu Ivana Dejmala, kterou vždy jednou za dva roky uděluje Společnost pro krajinu ve spolupráci s Nadací Ivana Dejmala jako čestné vyznamenání oceňující mimořádný pozitivní počin související s krajinou. Tímto bychom mu rádi pogratulovali a poděkovali za více»

Úspěšný kurz Podnikni to! v Novém Jičíně

2. 1. 2022  |  V září a říjnu proběhlo v Novém Jičíně 5 setkání semináře kurzu Podnikni to!, který Novojičíňákům pomůže přeměnit jejich nápad ve vlastní podnikání. Kurz je postaven zcela jinak, než bývá obvyklé: základem je nápad a postupný rozvoj tak, aby mohl být přetvořen v životaschopný podnikatelský záměr. Teorie přichází až úplně na více»

18. jednání Zastupitelstva města (15.11.2021)

2. 1. 2022  |  Na listopadovém jednání zastupitelstva došlo ke schválení programu na podporu stomatologické péče a byla poprvé využita pravidla pro poskytnutí stipendia studentům studujícím v zahraničí. Byla schválena vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a vzata na vědomí architektonicko-urbanistická studie sportovního areálu. V posledním bodě pak byla projednána žádost společnosti více»

Koaliční krize na radnici

2. 1. 2022  |  Na 18. jednání zastupitelstva vyvrcholila koaliční krize, která předtím doutnala již několik týdnů. Týkala se schválení Vize záchrany Hückelových vil zpracované Radkem Poláchem během posledního roku a půl a o níž jsme Vás informovali v minulém newsletteru. Její tvorbu pan Polách průběžně konzultoval s odborníky z oboru architektury, památkové péče a také více»

Letem světem Novým Jičínem

2. 1. 2022  |  Novojičínští si připomněli desáté výročí úmrtí Václava Havla (TV Polar, 20.12.2021) Umělci stvořili příběh Hückelových vil vyprávěný Lvíčkem (TV Polar, 18.10.2021) Dalšího Veitha objevili na stropě soukromé vily v Brně (TV Polar, 29.10.2021) Klobouky z Nového Jičína putovaly na ambasádu do Vídně (TV Polar, 24.9.2021) Město zajistilo laboratoř, která otestovala žáky přednostně (TZ, 16.11.2021) Fokus více»

Nový Jičín má Nádvoří Václava Havla

29. 9. 2021  |  Na svátek Svatého Václava 28.9.2021 bylo v Novém Jičíně slavnostně pojmenováno prostranství mezi Hotelem Praha a Žerotínským zámkem jako „Nádvoří Václava Havla“ a stali jsme se tak prvním městem v Moravskoslezském kraji, jehož část nese jméno našeho prvního porevolučního prezidenta. Připomíná to pamětní deska vytvořená místním umělcem Janem Zemánkem, kterou více»

Od září jezdí z NJ nový „vlakobus“ do Hranic

25. 9. 2021  |  Od září jezdí z Nového Jičína nová autobusová linka 927 do Hranic na Moravě, která naše město napojuje přímo na dálkové vlaky na hlavní železniční trati a cestující se tak snáze dopraví do Prahy, Vídně i Olomouce. Na jejím zřízení jsme téměř 2 roky pracovali spolu s Příborem, Kopřivnicí a Moravskoslezským krajem a inspirovali jsme se takzvaným „ČDBusem“, který zde již před několika lety více»

Zelený newsletter 19 (leden 2022)

Informujte se

Chcete být pravidelně informováni o dění na novojičínské radnici? Přidejte se k odběratelům našeho newsletteru a jednou za 2 měsíce obdržíte souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo.

Zelený newsletter

* povinný údaj

Facebook