9. 11. 2015

Strana zelených Nový Jičín ve spolupráci se specialisty v oboru odpadového hospodářství uspořádá odbornou přednášku spojenou s diskuzí k problematice nakládání s odpady v návaznosti na zásadní omezení možnosti skládkování odpadů od roku 2024.

Systém odpadového hospodářství zahrnuje sběr, shromažďování, přepravu, třídění, zpětné využití, skládkování, spalování a využití nových technologií k likvidaci současně s energetickým využitím odpadů.

Přednáška se uskuteční ve čtvrtek dne 12. listopadu 2014 v 16:30 hod. v Novém Jičíně v Hotelu Praha (svatební salónek), Lidická ulice č. 6.

Hlavním přednášejícím je Ing. Eva Bártková, vedoucí odboru životního prostředí Městského úřadu Nový Jičín.

Účast přislíbili také:

  • Jan Nezhyba, nezisková organizace Arnika
  • Ing. Petr Břenek, zástupce spalovny SAKO Brno, a.s.

V rámci přednášky budou diskutovány například následující otázky:

  • Co mohou obce a města v České republice očekávat po termínu ukončení skládkování stanoveném na rok 2024?
  • Jak ovlivní nezbytné změny stávajících systémů likvidace odpadů dopravní podmínky v území?
  • Je aktuální myšlenka umístění velkokapacitní spalovny odpadů v Moravskoslezském kraji?
  • Jak lépe využít motivační prvky pro třídění a zvýšení podílu využitelných složek odpadů?
  • Jaké jsou dopady různých způsobů likvidace odpadů na životní prostředí?
  • Jaké jsou perspektivy při uplatnění moderních způsobů dalšího využívání odpadů?
  • Jaké jsou zkušenosti známé ze systémů využívaných v zahraničí?
  • Jaké řešení navrhuje Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje pro období 2016 – 2025? (veřejné projednání návrhu se uskuteční v pondělí dne 16. listopadu ve 13:00 hod. v Ostravě v budově Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, 28. října 117).

Na viděnou a plodnou diskuzi se těší zástupci Strany zelených v Novém Jičíně.

<!-- document.write('TOPlist'); //-->TOPlist