9. 8. 2018

Výsledky Veřejného fóra 2018

Zdravé město Nový Jičín uspořádalo v úterý 15. května 2018 ve velkém sále SVČ Fokus druhý ročník Veřejného fóra. Z diskuze mezi širokou veřejností a zástupci města vzešla celá řada podnětů na zkvalitnění života ve městě. Pro jednotlivé náměty pak mohli hlasovat účastníci fóra přímo na místě a následně také všichni obyvatelé města prostřednictvím ankety, která probíhala do 1. června. Návrhům se nadále věnuje Komise Zdravého města a MA21, rada a zastupitelstvo města.

A jaké návrhy získaly nejvíce hlasů?
Priority občanů města jsou podle výsledků ankety následující (uvedeny jsou jen první 3, podrobné výsledky najdete níže v odkazech):

  1. Napojení cyklostezky přes viadukt směrem na Straník a Čerťák
  2. Zapracovat do revitalizace Čerťáku vybudování zázemí pro uživatele Čertových stezek a vybudování pump tracku
  3. Neredukovat zeleň, naopak ji rozšiřovat (včetně parků)

Školní fóra na ZŠ Jubilejní a Komenského 66

Diskuze probíhala také na půdě novojičínských škol. Školní fórum se konalo na ZŠ Jubilejní a ZŠ Komenského 66. Žáci diskutovali o dění na jejich školách i dění ve městě. Školní fóra jsou iniciativou Národní sítě Zdravých měst ČR, jíž je naše město součástí.

 

Související odkazy:

FACEBOOK