Daniel Kletenský Jméno Daniel Kletenský
Věk 35 let
Profese samostatný odborný referent
Kontakt daniel.kletensky@nature.cz

Kdo jsem

V roce 1997 jsem odmaturoval na Gymnáziu v Novém Jičíně. Intenzivní zájem o přírodu a krajinu mě nasměroval ke studiu oboru „Ochrana a tvorba krajiny“ na přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity, kde jsem v roce 2003 studium úspěšně zakončil. Ve stejné roce jsem nastoupil na roční stáž na Správu Chráněné krajinné oblasti Poodří, kde jsem od roku 2004 zaměstnán na pozici „samostatný odborný referent specialista – krajinář“. Náplní mé práce je zejména technická infrastruktura (komunikace, vodovody, plynovody, elektrovody), vodní stavby a geologie. Ve svém volném čase se kromě ochrany přírody zabývám geologií, a to především díky tomu, že Nový Jičín a okolí je součástí přírodovědně, krajinářsky a turisticky významné oblasti zvané Podbeskydí.

Proč kandiduji

Již přes deset let uplatňuji své nabyté znalosti v oblasti kolem řeky Odry. Troufám si tvrdit, že to je dost dlouhá doba na to, abych své znalosti týkající se ochrany přírody a krajiny mohl uplatnit i v komunální politice ve svém rodném městě.

<!-- document.write('TOPlist'); //-->TOPlist