Ivo Mílek Jméno Ivo Mílek
Věk 63 let
Profese vedoucí odd. KHS
Kontakt ivo.milek@khsova.cz

Kdo jsem

Po absolvování Vysoké školy chemicko-technologické v Praze jsem v roce 1976 nastoupil na Okresní hygienickou stanici v Novém Jičíně na odbor hygieny práce a pracovního lékařství jako toxikolog. V hygienické službě pracuji dosud jako vedoucí oddělení na Územním pracovišti Nový Jičín KHS MSK se sídlem v Ostravě.

Celý svůj profesní život se zajímám o věci veřejné se zaměřením na ochranu veřejného zdraví a ochranu životního prostředí. Jsem jedním ze zakládajících členů základní organizace Českého svazu ochrany přírody v Novém Jičíně.

V letech 1991 – 2010 jsem byl členem Rady města Nový Jičín.

Proč kandiduji

Přestože pocházím z Ostravy, Nový Jičín jsem si zamiloval a své zkušenosti z práce v zastupitelstvu chci nabídnout ve prospěch občanů tohoto krásného města.

<!-- document.write('TOPlist'); //-->TOPlist