Ondřej Syrovátka Jméno Hana Hůlová
Věk 52 let
Profese referent veřejné správy
Kontakt hanahulova@email.cz

Krásný historický Nový Jičín se stal mým domovem v roce 1993. Město s dlouhodobou pamětí a pestrým minulým i současným společenským vývojem plné zeleně v parcích, ulicích i sídlištní zástavbě zasazené do nádherné okolní krajiny považuji také díky jeho velikosti z hlediska počtu obyvatel a rozlohy za téměř ideální místo ke spokojenému životu. Poskytuje dostatečné zázemí pro všestranný společenský, vzdělávací, sociální, kulturní či sportovní vývoj obyvatel a zároveň výchovu dětí v dalších generacích.

Kdo jsem

Po ukončení gymnázia ve Frýdku-Místku jsem vystudovala vysokou školu v Lednici na Moravě v oboru zahradní architektura a krajinářství. Působivé prostředí rozlehlých krajinářských úprav v širokém okolí zámeckého parku mi napomohlo utvářet celoživotní vztah k prostředí, které nás obklopuje. Od roku 1990 se stala ochrana přírody a krajiny mým profesním zaměřením a je tomu tak dodnes, kdy prostřednictvím svého podílu na rozhodování o vývoji území na Novojičínsku, snahou o ochranu dochovaných hodnot zejména v nezastavěných plochách a také částečnou tvorbou volné krajiny usiluji o racionální uplatňování zákonných možností daných právními předpisy na úseku životního prostředí.

Proč kandiduji

Moje opakovaná kandidatura v komunálních volbách, tentokráte již jako členky novojičínské základní organizace Strany zelených, jejíž ideové zaměření je mi v současném politickém rozložení názorově nejbližší, je výsledkem dlouhodobého vlastního vývojového procesu od pasivního sledování dění ve společnosti přes zvýšený zájem o podmínky zdravého života a uplatňování zásad ochrany a tvorby přírody a krajiny v pracovní pozici až po současnou snahu o pozitivní ovlivnění dění ve městě a jeho částech v rámci stranické práce s úsilím o zvýšení všeobecného povědomí o možnostech zlepšení podmínek ve všech složkách životního prostředí, mezi něž patří kromě jiného úroveň znečištění ovzduší, nakládání s vodními zdroji, předpoklady pro třídění odpadu, ochrana před škodlivými účinky povodní a mnohé další, které ovlivňují kvalitu našeho života včetně naší zdravotní kondice. Je současně potřeba k návrhům na řešení problematiky životního prostředí přistupovat rovnoměrně tak, aby nebyl ochranou hodnot omezen rozvoj na úrovni ekonomické, byly umožněny a podpořeny podmínky přiměřeného hospodářského vývoje, podnikatelských a dalších celospolečenských aktivit.

<!-- document.write('TOPlist'); //-->TOPlist