Petr Orel Jméno Petr Orel
Věk 55 let
Profese vedoucí záchranné stanice
Kontakt orel@csopnj.cz

Kdo jsem

Maturoval jsem na Střední zemědělské technické škole v Novém Jičíně a absolvoval dvouletou nádstavbu v oboru ochrany přírody a ekologie. Pracoval jsem ve Vlastivědném ústavu v N. Jičíně, resp. Okresním vlastivědném muzeu v N.Jičíně, dva roky v zemědělství jako agronom a dispečer, později na Okresním národním výboru – Okresním úřadu v N. Jičíně. Všechna tato zaměstnání přímo souvisela  s problematikou ochrany životního prostředí, především pak s ochranou přírody a krajiny. V roce 1990 jsem inicioval delimitaci Stanice pro záchranu živočichů v Bartošovicích od státu pod nevládní organizaci, Český svaz ochránců přírody (ČSOP) ZO v N. Jičíně. Od roku 1992, kdy byla předmětná stanice převzata „pod křídla“ naší nevládní organizace, zde pracuji. Zabývám se problematikou druhové ochrany živočichů, ekologickou výchovou a osvětou, ale vytěžuje mne především manažerská práce v souvislosti se zajištěním provozu Záchranné stanice a návštěvnického střediska Domu přírody Poodří (www.csopnj.czwww.orelskalni.cz).

Jsem jedním ze zakládajících členů Strany zelených,  kterou jsme založili v Novém Jičíně na sklonku roku 1989. Dvakrát jsem působil v Radě města, členem zastupitelstva jsem byl v porevoluční době ve všech volebních obdobích, mimo léta 1998 až 2002.

Proč kandiduji

Celý dosavadní život se zajímám o politiku a komunální záležitosti, samozřejmě prioritně o vše týkající se tvorby a ochrany životního prostředí a tento zájem mě neopouští. Jsem rodák z Nového Jičína a mám k městu a jeho okolí silný citový vztah.

<!-- document.write('TOPlist'); //-->TOPlist