Ondřej Syrovátka Jméno Petr Zapletal
Věk 36 let
Profese středoškolský učitel
Kontakt pezap@post.cz

Kdo jsem

V roce 1997 jsem odmaturoval na novojičínském gymnáziu. Již od dob svých středoškolských studií jsem jako člen týmu Biografu Artefakt pomáhal vést filmový klub náročného diváka. V roce 2003 jsem na Masarykově univerzitě v Brně úspěšně uzavřel studia oboru čeština-filosofie. Hlavním předmětem odborné činnosti se mi staly logika, analytická filosofie, logická analýza přirozeného jazyka a teorie literatury. V těchto oborech jsem dosáhl drobných vědeckých a publikačních úspěchů. V Brně jsem pod vlivem Křížovnické školy čistého humoru bez vtipu spoluzaložil Patafyzickou společnost Júlinka, známou například cyklem přednášek o Husserlově transcendentální fenomenologii, jež byly pořádány pro náhodné posluchače v brněnských tramvajových linkách. Jako „homo politicus“ jsem se o veřejné dění aktivně zajímal již během svých studií, třebaže nejprve především v čele prvního a dodnes zřejmě jediného fanklubu Pavla Mertlíka, tehdejšího ministra financí a zejména (slovy motta fanklubu) „jediného politika na světě, který umí současně artikulovat dvěma hlasy a přitom není břichomluvec“.

Od roku 2003 vyučuji na Mendelově střední škole v Novém Jičíně český jazyk a literaturu a společenské vědy. Zároveň jsem koordinátorem evropských vzdělávacích projektů, zařizuji odborné stáže v zahraničí (Irsko, Velká Británie, Německo, Španělsko, Norsko, Rakousko, Malta) pro žáky a učitele, ve spolupráci s Úřadem práce nadto i pro mladé absolventy a nezaměstnané – v roce 2014 jde dohromady již o několik set úspěšných výjezdů. Ve spolupráci s neziskovou organizací Člověk v tísni vedu na Mendelově střední škole vzdělávací projekty v oborech globální vzdělávání, environmentální výuka, rozvojová spolupráce, lidská práva a soudobé dějiny (např. projekty Varianty, Jeden svět na školách, Světová škola, Příběhy bezpráví, Active Citizens). Jako jedna z 11 českých škol za to naše škola získala certifikát Světová škola, jehož vydavatelem je vedle společnosti Člověk v tísni také Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Mým životním projektem jsou ovšem mé tři děti, kterým se snažím vytrvale věnovat.

Proč kandiduji

Myslím si, že opravdu smysluplným způsobem, jak naši společnost kultivovat a učinit ji spravedlivou a funkční, je aktivně se zapojit do veřejného života. Strana zelených je pro mě přirozenou volbou, neboť její priority – jako ohleduplnost k životnímu prostředí či sounáležitost s právy a svobodami lidí na celém světě – pokládám za zvláště podstatné. Jako rodák z Nového Jičína a celoživotní občan města navíc vím, že právě u nás mají zelení skvělý potenciál svůj program naplnit. Rád bych přispěl svými zkušenostmi v oboru vzdělávání a veřejné správy a pomohl městu a jeho institucím získat finanční prostředky k uskutečnění zahraničních studijních pobytů s důrazem na využití efektivních modelů činnosti.

<!-- document.write('TOPlist'); //-->TOPlist