2. 1. 2023

Na separační dvůr na ulici Propojovací byl pořízen nový lis na velkoobjemový odpad. Ten umožní, aby mohl být odpad převážen více ekonomicky (tj. aby se takzvaně „nevozil vzduch“) a také aby mohly být některé jeho části materiálově nebo energeticky využity. Kromě toho tím město ušetří za sládkování. V letošním roce se nám podařilo zavést gastroodpady, zřídit REUSE centrum a toto je další cesta, jak množství odpadů zmenšit. Byla také dokončena rekonstrukce dolního separačního dvora na ulici Palackého, který je nyní nově průjezdný směrem k říčce Grasmance.

Související odkazy

<!-- document.write('TOPlist'); //-->TOPlist