8. 4. 2020

Nový Jičín dokončil dlouho očekávanou koncepci parkování. Radnici dává návod, jak v následujících letech řešit problematiku parkování v centru města a v nejproblematičtějších oblastech, což je především sídliště Loučka, ulice Dlouhá, Nerudova a Vančurova. Samotná koncepce sestává ze tří částí:
  1. Analytická část popisuje a podrobně mapuje stávající stav včetně přehledu odstavných ploch, počtu parkujících automobilů i chybějících míst v jednotlivých hodinách během dne na území téměř celého města.
  2. Návrhová část vychází z analytické části a zabývá se již konkrétními navrženými opatřeními s jejich podrobným zákresem do mapy a popisem. Řeší také režim v centru města a možnost vybudování parkovacího domu.
  3. Poslední částí je akční plán, který rozvrhuje realizaci jednotlivých opatření do následujících 5 let. U každého opatření je vždy uveden počet nových míst, která díky nim vzniknou, a také odhad finančních nákladů potřebných k realizaci. Akční plán bude schválen v samosprávných orgánech během jara.
Na celou koncepci včetně textových a mapových podkladů se můžete podívat v odkazech níže. Pomocí pár kliků z nich zjistíte, zda se opatření budou týkat i Vaší lokality.
 
Související odkazy:

 

<!-- document.write('TOPlist'); //-->TOPlist