2. 1. 2023

Jedním z výstupů aktivit městského architekta v Novém Jičíně v roce 2022 je ucelená koncepce Atraktivní Nový Jičín. Město díky tomuto dokumentu získává ucelený nástroj pro další komunikaci s podnikateli a při řešení problematiky vizuálního smogu. Výstupy z tohoto manuálu jsou závazné pro město a městské organizace. Pro podnikatele mají primárně formu doporučení; výjimkou jsou platné předpisy a pravidla na území městské památkové rezervace nebo v jejím ochranném pásmu..

Související odkazy

<!-- document.write('TOPlist'); //-->TOPlist