12. 12. 2020

ZŠ Tyršova, kdysi „Dívčí obecná a měšťanská škola“, se 133 let po své výstavbě dočkala rekonstrukce šaten a sanace zdiva proti vlhkosti. K této stavební úpravě bylo město tak trošku donuceno, protože poté, co byla v roce 2017 zrekonstruovaná fasáda této historické budovy, začala od země vzlínat voda a novou fasádu poškozovat. Úpravy stály celkem 7 700 000 Kč, více než 1 000 000 Kč z původně rozpočtovaných 8 749 000 Kč se podařilo ušetřit veřejnou soutěží na zhotovitele.

Úpravy zahrnovaly sanační opatření na úrovni horizontální a vertikální injektáže a následnou vertikální izolaci včetně sanačních omítek v interiéru i v exteriéru. Rekonstrukce šaten byla provedena v suterénu, kde byly kompletně opraveny interiéry a namísto kovových klecí instalovány nové kovové šatní skříně.

V současné době probíhá také rekonstrukce atria na ZŠ Komenského 66, která by měla být hotová na podzim. Když si děti letos školy moc neužily, tak se mají alespoň na co těšit v příštím roce.

Doplňující informace:

<!-- document.write('TOPlist'); //-->TOPlist