13. 5. 2021

Zpracování Adaptační strategie na změnu klimatu bylo jedním z ústředních bodů našeho volebního programu. Zastupitelstvo tento dokument, který má za cíl zvýšit připravenost našeho města a jeho obyvatel na následky a projevy klimatických změn, schválilo na svém jednání 15.3.2021. Tvorba nám zabrala celkem rok a půl a velkou měrou se na ní podílela i veřejnost zapojením do dotazníkového šetření a veřejného projednání. Je to zásadní dokument pro to, aby naše město bylo zase o něco zelenější a více ekologické. 

Zahrnuje celkem čtyři části:

  • Analýzu zranitelnosti, která popisuje největší hrozby plynoucí ze změny klimatu pro město Nový Jičín a jeho části,
  • Katalog adaptačních opatření popisuje celkem 45 typů opatření, která by bylo možné ve městě realizovat,
  • Akční plán adaptační strategie – ten popisuje celkem 145 konkrétních opatření, která by bylo vhodné ve městě realizovat a
  • Interaktivní mapu, ve které si můžete jednotlivá opatření vyhledat a zobrazit si jejich podrobnosti.

Související odkazy:

<!-- document.write('TOPlist'); //-->TOPlist