8. 2. 2021

Nový Jičín se od ledna prezentuje novým vizuálním stylem. Došlo ke sjednocení barev, písma a symbolů, které se používají na úředních dokumentech, vizitkách, plakátech, propagačních tiskovinách, ale i na webu a sociálních sítích. Byl vypracován manuál jednotného vizuálního stylu, kterým by se měli zaměstnanci úřadu i jeho organizací řídit. Město dosud nemělo zpracovaný dokument, který by popisoval, jak má vypadat jeho vizuální komunikace navenek. Vytvořený manuál je návodem, jak ke komunikaci přistupovat, a také pojistkou, aby materiály, od úředních dokumentů až po sociální sítě, vypadaly podobně a každému bylo na první pohled jasné, že pocházejí z městského úřadu a jeho organizací. Součástí nové vizuální identity je i značka neboli logo města vycházející ze znaku města.

Související odkazy:

<!-- document.write('TOPlist'); //-->TOPlist