27. 3. 2020

Ve schváleném rozpočtu na letošní rok výrazně narostly prostředky na oblast školství, a to na 55 milionů korun oproti loňským 44 milionům. Velká část z toho jde na dvě akce, a to na rekonstrukci atria na Komenského 66 (viz obrázek) a na opravu šaten na Tyršově a také na sanaci dané budovy. Největšími investičními položkami jsou Kulturní dům (68 000 000 Kč) a oprava střechy zimního stadionu (52 000 000 Kč).

Další významné položky:

  • Obnova parkovacích automatů (2 500 000 Kč)
  • Parkoviště Dlouhá (10 000 000 Kč)
  • Cykloboxy (500 000 Kč)
  • Nákup elektromobilu
  • Oprava Kamenného divadla (600 000 Kč, většina z dotace)
  • Hückelovy vily – práce spojené s odstraněním dřevomorky (3 500 000 Kč)
  • Výletní lokalita Čerťák – novostavba kiosku a zázemí (5 500 000 Kč)
  • Kojetín – dílčí oprava objektu bývalé hospody (500 000 Kč)

Související odkazy:

<!-- document.write('TOPlist'); //-->TOPlist