23. 4. 2023

Na prvním letošním zasedání zastupitelstvo města schválilo novou vyhlášku o odpadech umožňující společný sběr plastů a kovů. Zvonové nádoby s dolním výsypem pracovníci Technických služeb v průběhu měsíce března nahradili nádobami s horním výsypem. Tyto černé nádoby se žlutým odklopitelným víkem o objemu 1100 litrů získalo město bezplatně od společnosti EKOKOM.

Městu tato změna přinese řadu benefitů. Kromě navýšení počtu nádob na kovy ze 7 stávajících červených popelnic na 100 žlutých nádob, do nichž lze odkládat plasty a kovy společně, umožní vrchní odklopitelné víko vkládání i objemnějšího odpadu než to lze u stávajících zvonových kontejnerů. Od změny si tak slibujeme větší vytříděné množství plastů i kovů.

Související odkazy

<!-- document.write('TOPlist'); //-->TOPlist