15. 1. 2018

Novojičínští zastupitelé na svém posledním loňském zasedání hladce schválili rozpočet pro rok 2018, pro hlasovalo 22 z 26 přítomných zastupitelů. Rozpočet je výrazně proinvestiční, ve výdajové části je téměř 740 milionů korun a na investice je určena přibližně třetina této částky.

Největší položkou je rekonstrukce bývalého Domu sester, který město získalo před dvěma lety zdarma od Moravskoslezského kraje a kde by mělo vzniknout asi 30 bytů pro seniory. V projektu je na něj vyhrazeno 61 milionů korun. Mezi další hlavní investiční akce bude patřit první fáze rekonstrukce přístavby Hotelu Praha na kulturní dům (20 mil.), pokračující příprava rekonstrukce Hückelových vil (letos proběhne ideová soutěž) a rekonstrukce areálu letního kina (15 mil. Kč).

V tomto roce dojde také k rekonstrukci obřadní síně, která byla naposledy přestavěna v roce 1967 a nevyhovuje již dnešním standardům. Na její budoucí podobu proběhla na podzim roku 2017 soutěž, v níž vítězný návrh Ing. Arch. Martina Rosy vybrala komise složená z architektů, památkářů a zástupců města. Na rekonstrukci je vyhrazeno celkem 4 250 000 Kč,“ uvedl místostarosta Ondřej Syrovátka (SZ).

„Pokud vše dobře půjde, bude letos zahájena také rekonstrukce areálu zázemí vodní nádrže Čerťák, která byla přeložena z loňského roku. Na vybudování nového bufetu se sociálním zařízením a čističkou odpadních vod je v rozpočtu vyhrazeno 5 300 000 Kč. Vzhledem k tomu, že Lesy ČR momentálně vypustily a opravují samotnou nádrž, přesuneme rekonstrukci pláže až na dobu, kdy nebude hrozit její poškození těžkou technikou,“ popsal další investici radní Pavel Bártek (SZ).

Na poli informačních technologií se výrazně angažuje Komise pro otevřené město, která pracuje pod vedením zastupitele Radovana Jansy (SZ). „Rádi bychom čerstvě spuštěnou aplikaci Nový Jičín v mobilu doplnili o možnost dojednávat schůzky se zaměstnancům města pomocí nového vyvolávacího systému, který bude stát okolo 1 000 000 Kč a bude letos instalován na ulici Divadelní,“ popsal Jansa.

„V letošním roce by měla být po letech komplikací zahájena také stavba Psího útulku v areálu VOP v Bludovicích v ceně 11 000 000 Kč a také rekonstrukce prostranství u kašny mezi Hotelem Praha a Žerotínským zámkem, která bude stát do 3 000 000 Kč. Bude spuštěn projekt Mládež kraji, v němž budou mladí lidé moci sami navrhovat projekty, které by ve městě rádi realizovali, a obdobný Participativní rozpočet, který dá obdobnou možnost dospělým. Oba projekty budou vyhodnoceny v rámci květnového Fóra Zdravého města,“ doplnil Syrovátka.

Tisková zpráva ZO SZ Nový Jičín, 15.1.2018

<!-- document.write('TOPlist'); //-->TOPlist