13. 5. 2021

Náš tradiční oddíl se týká činnosti senátora Petra Orla, kterého začátkem března dva týdny potrápil poměrně těžký průběh Covid-19. Některé jeho úkoly v Senátu tak musely počkat, avšak to v důsledku nevadilo, protože po zotavení se Petru Orlovi podařila v Senátu řada úspěchů. Mezi ně jistě patří prosazení doplnění usnesení k Národnímu plánu obnovy (NPO), kterým Senát vyzývá vládu ČR, aby dala vysokou prioritu obnově struktury krajiny, zvýšení její ekologické stability, zlepšení vodního režimu a morfologického stavu vodních toků a zlepšení druhové a prostorové skladby lesů. 

Dalším důležitým počinem Petra Orla bylo navržení a prosazení usnesení k „Nové strategie EU pro přizpůsobení se změně klimatu“. Senát přijal Petrovo poměrně rozsáhlé doporučení, které vyjadřuje podporu snaze Evropské komise upozornit na potřebu rychlé reakce na dopady klimatických změn a přijetí opatření nezbytných pro zmírnění jejich dopadů a zároveň apeluje na vládu ČR k větší aktivitě v těchto oblastech. Více najdete zde. Velké pozornosti se dostalo rozsáhlejšímu, ale o to zajímavějšímu Petrovu článku Zemědělská politika se dotýká nás všech, který publikoval i magazín Ekolist. Dále píše o stále pokračujícím vyšetřování otravy řeky Bečvy, výzvě k propuštění ruského opozičního politika Alexeje Navalného a dalších aktuálních kauzách na svém facebooku.

Související odkazy:

<!-- document.write('TOPlist'); //-->TOPlist