7. 11. 2020

V odpadovém hospodářství se v posledních dvou měsících událo několik zajímavostí: Nový Jičín uskutečnil „Fyzickou analýzu odpadů„, která ukázala, kolik odpadů je mezi směsnými ještě využitelného. Výsledek není nijak povzbudivý, ukázalo se, že 73,2 % by ještě teoreticky bylo možné zrecyklovat nebo energeticky využít. Je však třeba říci, že odpad byl ze sídliště, kde jsou výsledky vždy horší než v rodinné zástavbě. 17,8 % z toho tvoří gastroodpad (zbytky jídla), který je ale těžko využitelný i těžko skladovatelný (bez něj by výsledné číslo bylo 55,4 %, což by bylo mnohem přijatelnější). Velkou část tvoří bioodpad (32,8 % včetně gastroodpadu), dále plasty (10,2 %), textil (9,0 %), papír (8,0 %), sklo (4,4 %) a kov (2,2 %).

Pozitivnější je, že Nový Jičín získal již potřetí za sebou cenu „Elektrooskar“ za nejlepší výtěžnost třídění elektroodpadu v Moravskoslezském kraji. Odměnu 20 000 Kč bychom rádi využili ke zřízení takzvaného „ReUse centra“, kde by mohli občané nechat věci, které by ještě mohly být v budoucnu využitelné někým jiným, a tím pádem je přirozeně „recyklovat“. 

No a do třetice další dobrá zpráva: podařilo se nám najít firmu, která byla schopná za přijatelnou cenu zajistit svoz nádob na vyhazování použitého kuchyňského oleje, a tak se od října můžete setkat s novými černými popelnicemi s oranžovým víkem na celkem 27 místech ve městě. Olej je třeba doma přelít do PET lahve a tu poté uzavřenou vložit do popelnice. 

Související odkazy:

FACEBOOK