9. 8. 2018

Na Veřejném fóru mohli občané také prezentovat své nápady na zlepšení ve městě v podobě projektů, se kterými se ucházeli o příspěvek. Nový Jičín se tak letos zavedením participativního rozpočtu přidal k městům, kde o části rozpočtu rozhodují občané. I u těchto projektů probíhalo hlasování jak na Veřejném fóru, tak online.

Na základě výsledků hlasování budou realizovány 2 projekty:

  • Projekt „Dětské hřiště (Hřiště pro malé i velké sviště)“ – realizace dětského hřiště u ZŠ Galaxie, kde se vytvoří malované hřiště, malé fotbalové hřiště
    a budou zde doplněny basketbalové koše
  • Projekt „Make up Nový Jičín“ – projekt s cílem přiměř veřejnost hravou formou k pohybu

Oba projekty s celkovým rozpočtem 166 699 Kč budou realizovány do konce roku.

Související odkazy:

FACEBOOK